KD2 Pro, Анализатор на термичните свойства

Каталожен № 40349.
KD2 Pro, Анализатор на термичните свойства
Преносим, професионален уред за измерване на термичните свойства (топлопроводимост, термична дифузия, устойчивост на топлина и специфична топлина) на вещества и материали. Отговаря на стандартите ASTM D5334-14 (стандартен метод за измерване на топлопроводността на почва и меки скали с пробивни сонди) и IEEE 442-03. Доставя се в куфар, заедно с батерии и ръководство за работа. Измервателните сонди се поръчват отделно.
Цена: 5 224,00 € без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Kd2 Pro е преносим инструмент за измерване на термичните свойства (топлопроводимост, термична дифузия, устойчивост на топлина и специфична топлина) на вещества и материали. Измерванията се извършват с външни сонди и отговарят на стандартите ASTM D5334-14 (метод за измерване на топлопроводността на почва и меки скали с иглени сонди) и IEEE 442-03.

 

KD2-Pro използва 3 сензора за измерване на термична дифузия, специфична топлина, термична проводимост и термично съпротивление. Измерването става автоматично или при ръчен режим, когато данните се зареждат за последващ анализ, както препоръчват IEEE и ASTM стандартите.

 

KD2-Pro използва метод на нестационарно нагряване. Измервателният цикъл се състои от 30s равновесно време, 30s време за нагряване и 30s време за охлаждане. Измерването се извършва през интервал от 1s по време на нагряването и охлаждането. Получените резултати след това се отнасят към експоненциално интегралната функция на една нелинейна процедура.

 

Методиката и резултатите са съвместими със стандартите IEEE Standard 442-1981 и ASTM Standard D5334-00

 

Окомплектовка

KD2 Pro контролер

Куфар за носене

Кабел от USB към сериен (3 фута)

AA алкални батерии (4 бр.)

Ръководство за работа

 

Сензорите се избират и поръчват отделни – вж. в таблица 1.

 

 

KS-1

TR-1

SH-1

RK-1

Цена, € без ДДС

396,00 €

396,00 €

396,00 €

448,00 €

Сензори – характеристики и цени (Таблица 1)

 

KS-1

TR-1

SH-1

RK-1

Цена, € без ДДС

396,00 €

396,00 €

396,00 €

448,00 €

Обхват на измерване

 

 

 

 

·        Термо-проводимост, W/(m*К)

0,02 ~ 2,00

0,10 ~ 4,00

0,02 ~ 2,00

0,1 ~ 6,00

·        Термо-съпротивление, °C*cm/W

50 ~ 5000

25 ~ 1000

50 ~ 5000

17 ~ 1000

·        Термо-дифузия, mm2/s

0,1 ~ 1

·        Относителна топлоемкост, mJ/(м3*К)

0,5 ~ 4

Време за измерване, min

1

5

2

10

Размери (диаметър/дължина), mm

Ø 1,3/60

Ø 2,4/100

Ø 1,3/30

Ø 3,96/60

Дължина на кабела, m

0,8

0,8

0,8

0,8

Избор на сонда в зависимост от изследвания материал

Вид на материала

Тип на сондата

KS-1

TR-1

SH-1

RK-1

Ниско-вискозни материали (вода, водни разтвори)

++1

Високо-вискозни материали (глицерин, нефтопродукти)

++2

+

Изолационни материали

++3

+

+

Влажна почва

++

+

+

Суха почва, прахове, гранулирани вещества

++4

+

+

Бетон

++5

+6

++5

Камъни

++5

+6

++5

Други течности

++5

+

+

Обемна топлоемкост

++

Термодифузия

++

 

Забележка:

1.       Във веществата с нисък вискозитет, времето на измерване трябва да се определят до минимум (1 минута) и работа в режим на подаване на малко количество топлина, за да се избегне появата на естествена конвекция.

2.       Във високо вискозни вещества сондите KS-1 или TR-1 трябва да се използват само в режим на въвеждане на малко количество топлина.

3.       Сондите KS-1 или TR-1 в малък режим топлоснабдяване с време на измерване 10 минути дава добри резултати в изолационни материали. Температурата на нагряване в режим на подаване на голямо количество топлина е достатъчно голям, за изолационни материали.

4.       Сухите гранулирани материали, при които контактното съпротивлението може да бъде значително, се препоръчва да се увеличи времето за измерване до 10 минути, които ще дадат по-точни резултати.

5.       В твърдите материали се препоръчва в сондажни отвори да се добави смазочно-охлаждащата течност и задаване на време за измерване на максимум 10 минути.

6.       Сондата SH-1 произвежда точни измервания в камъни и стар бетон. Важно е да се разкрият паралелни дупки с малък диаметър за SH-1 в тези материали.

 

Спецификации

Скорост на измерване

1, 2, 5 и 10 минути

Обхват на измерване

Термо-проводимост: 0,02 … W/(m*К)

Проводимост на температура (топлинна дифузия): 0,1 … 1,0 mm2/s

Термо-съпротивление: 0,25 … 50 (°С*m)/W

Относителна топлоемкост: 0,5 … 4 mJ/(м3*К)

Точност:

Топло-проводимост: 5 - 10%

Проводимост на температура (топлинна дифузия): 10%

Термо-съпротивление: 5—10%

Относителна топлоемкост: 10%

Автоматичен режим

Устройството извършва измервания независимо от зададения интервал (от 1 до 15 минути)

Екран

7,5х4 см

Памет

4096 измервания

Батерия

4 АА

Работни условия

-50°C до 150°C (сондите)

Видео1

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG