Go!Link, USB интерфейс

Каталожен № GO-LINK.
Go!Link, USB интерфейс
Достъпен USB интерфейс за свързване с над 40 вида сензори към компютър. Устройството позволява бързо и лесно събиране на данни от сензори. То притежава всички необходими функции и възможности, за да помага на ученици, учители и преподаватели за събиране на данни с Windows или Macintosh компютри. Устройството е съвместимо с Logger Lite софтуер (доставя се безплатно).
Цена: 78,00 USD без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Go!Link се включва към USB порт на компютър и има възможност да работи и събира данни от близо 40 съвместими сензори . Заедно с Logger Lite софтуера, който е включен в цената, устройството дава възможност за събиране, анализиране и графично представяне на експериментални данни по химия, физика, биология и други предмети.

 

Go!Link се предлага също в комбинация с различни сензори като специализирани готови пакети за различни дисциплини и предмети. Пакетът, който най-добре подхожда на вашите нужди и бюджет можете да разгледате в рубриката „Пакети“, например пакети „Наука за земята“, „Основни науки“, „Знания за средните училища“ и пакет по физика.

 

Go!Link предлага специален пакет за учители. В него са включени 8 вида сензори, софтуера Logger Lite. Пакетът дава възможност да се свържат 8 сензора към 8 отделни компютри или 8 сензора към един компютър. Цената на Go!Link Teacher Pack е 691,00 USD без ДДС.

 

Вие можете да изградите и ваш собствен пакет като разгледате съвместимите сензори в рубриката „Сензори“.

 

Доставя се заедно с USB кабел, Logger Lite софтуер и ръководство за работа

 

Спецификация

USB ime[rbrud[rs

1.1

Скорост на измерване

Максимална скорост 200 измервания в секунда

Резолюция

12 bit

Съвместим софтуер

Logger Lite (включен в доставката)

Logger Pro (поръчва се отделно)

Go!Tweet (поръчва се отделно).

Сензори

Описание

Цена, лв.

без ДДС

ACC-BTA

25-G акселерометър

Този сензор е чудесен за изучаване на големи, едномерни ускорения, като сблъсъци, ракетни стартове или експерименти с „опитно зайче“.

236,00

3D-BTA

3-осов акселерометър

Устройството има три отделни вътрешни акселерометри, монтирани перпендикулярно, което ви позволява да се анализират отделните компоненти на сложни ускорения.

253,00

30V-BTA

Сензор за напрежение

Този сензор се използва за измерване на напрежения в диапазона от -30 до +30 волта.

100,00

NH4-BTA

Амониев йон-селективен електрод

Използва се за измерване на концентрацията на амоний (NH4+) във водни разтвори.

428,00

ANM-BTA

Анемометър

Използва се за измерване скоростта на вятъра в различни експерименти. Задръжте сензора в ръката си, за да се измери скорост на вятъра в динамичната среда, или използвайте подходяща приставка, за да го позиционирате в климатични тунели или вентилатори.

228,00

BAR-BTA

Барометър

Барометърът може да се използва за измерване и наблюдение на атмосферното налягане. Той работи добре при метеорологични изследвания или за експерименти, които включват налягания, близки до атмосферното. Може да се използва също като алтиметър, ако имате преносим интерфейс.

182,00

BPS-BTA

Сензор за кръвно налягане

Сензорът е неинвазивна датчик, проектиран за измерване на човешкото кръвно налягане. Той измерва систолното, диастолното и средното артериално налягане, използвайки осцилометрично техника. Сензорът едновременно отчита и честотата на пулса.

267,00

CA-BTA

Калциев йон-селективен електрод

Използва се за измерване концентрацията на калций (Ca2+) във водни разтвори.

428,00

CBR2

Калкулатор за движение

Най-евтиният и лесен начин за събиране на данни за движение (разстояние, скорост, ускорение) в математиката, физиката и естествените науки.

304,00

CRG-BTA

Сензор за електронатоварване

Този сензор се използва като електронен електроскоп за получаване на количествени измервания, при изучаване на зареждане чрез индукция, триене, или контакт.

190,00

CL-BTA

Хлорен йон-селективен електрод

Хлорен йон-селективен електрод за измерване концентрацията на хлор (Cl-) във водни проби.

428,00

CO2-BTA

газ анализатор на въглероден диоксид

Сензор за измерване на газообразен въглероден диоксид (СО2-газ) в два диапазона от 0 до 10000 ppm и от 0 до 100000 ppm.

595,00

COL-BTA

Колориметър

Приставка за определяне концентрацията на разтвори или за изучаване на промените в концентрацията спрямо времето.

275,00

CON-BTA

Сонда за проводимост

Сонда за измерване електропроводимостта на водни разтвори – с много широко приложения в областта на химията, биологията и науката за околната среда.

228,00

CCS-BTA

система за постоянен ток

Система с DC източник на захранване и вградена токова сонда, предназначени за използване в електрохимични експерименти.

151,00

DCP-BTA

сонда за сила на ток

Токова сонда за измерване на ток при AC и DC ниско-токови вериги или при електрохимични експерименти.

100,00

DVP-BTA

сонда за напрежение на ток

Сонда за диференциално напрежение – използва се за проучване на основните принципи на електричеството, например измерване на напрежение при AC и DC ниско-токови вериги.

100,00

DAK

апаратура за дифракция

Набор за измерване на дифракцията на светлината.

1409,00

DCU-BTD

цифров електрически блок

Цифров блок за управление (DCU) за изпитвания на постояннотокови електрически устройства.

155,00

DRM-BTD

дозиметър за радиация

Цифров уред за мониторинг на радиация (наблюдение на алфа, бета и гама-радиация) – използва се за изследвания в областта на радиационната статистика, измерване на скоростта на ядрен разпад

857,00

DCT-DIN

температурна сонда

Директно свързана температурна сонда за общо предназначение – използва се за измерване на температурата при експерименти по химия, физика, биология, науки за земята и за околната среда.

ххх,хх

DO-BTA

санда за разтрворен кислород

Сонда за измерване на разтворен кислород във водни разтвори – може да се използва както в лабораторни, така и в полеви условия.

500,00

VDC-BTD

Броячът на капки

Използва се при титруване – записва броя на капките или калибрира размера на капката за точно определяне на количеството на титруващото вещество по време на титруване.

236,00

DFS-BTA

сензор за сила

Този сензор се използва в голямо разнообразие от експерименти, включително проучване на триене при хармонична движение, въздействие при сблъсъци или изучаване на центростремителна сила.

279,00

EKG-BTA

ЕКГ сензор

ЕКГ сензорът измерва електрически сигнали, произведени по време на мускулните контракции, и може да се използва за изготвяне на стандартни 3-lead EKG tracings или surface EMG записи.

374,00

EA-BTA

BNC приставка за електроди

Тази усилвателна приставка можете да използвате за събиране на данни от почти всеки електрод, който има BNC конектор. Това включва електроди на Vernier и на други фирми (рН електрод, ЕС-електроди, ISE (йон-селективен електрод), ORP (окислително-редукционен потенциал) и мн.др.)

95,00

EHR-BTA

сензор за топлинен мониторинг

Този сензор е идеален за мониторинг на топлината, която се отделя при на активно движещи се лица.

223,00

TPL-BTA

температурна сонда с дълъг кабел

Тази температурна сонда е с дължина на кабела 30 метра и е предназначена за измерване на външната температура, включително в дълбоки водни басейни или потоци

184,00

FLO-BTA

сензор за измерване скорост на поткок

Този сензор (дебитометър) измерва скоростта на водата в потоци и реки.

330,00

FP-BTA

сензор за сила

Сензорът събира данни за различни сили по време на ускоряване, скачане или други действия на човека

547,00

GPS-BTA

СЕНЗОР ЗА НАЛЯГАНЕ

С този сензор можете да наблюдавате изменението на налягането на даден газа при различни експерименти по биология и химия.

199,00

GO-MOT

датчик за движение

Този сензор е от новото поколение детектори за движение, които се свързват директно към компютър през USB порт, което премахва необходимостта от допълнителен интерфейс за събиране на данни.

279,00

GO-TEMP

датчик за температура

Този сензор е от новото поколение датчици за температура, които се свързват директно към компютър през USB порт, което премахва необходимостта от допълнителен интерфейс за събиране на данни.

94,00

HD-BTA

ръчен динамометър

Този изометричен ръчен динамометър може да се използва за измерване на силата на захвата, на щипка или да се извършват изследвания за умора на мускулите. Динамометърът може да се използва заедно с други сензори (напр. ЕКГ сензор) за оценка на мускулната дейност.

253,00

HGH-BTA

сензор за сърдечна активност

Сензор за непрекъснато наблюдение на сърдечната честота преди, по време и след тренировка, или докато човек е в покой.

303,00

HCS-BTA

силнотоков сензор

Сензор за изучаване на ток със сила по-голяма от 1А, като слънчеви панели, ръчни генератори и други алтернативни енергийни проекти.

202,00

IRT-BTA

IR термометър

Инфрачервен термометър за безконтактно измерване на температура. Сензорът работи чрез измерване на инфрачервените лъчения. Просто насочете сензора към обекта и прочетете неговата температура.

406,00

INA-BTA

инструментален усилвател

Измервателна приставка/усилвател за свързване с широка гама от измервателно оборудване на Vernier с цел събиране, съхраняване и анализ на данни по електронен път.

151,00

LS-BTA

светломер

Този светломер се доближава до спектралните характеристики (отговор) на човешкото око. Той може да се използва за изучаване на поляризацията, отразяването и слънчевата ефективност.

141,00

LGA-BTA

едномерен акселерометър

Този акселерометър се използва, за да се изучи едномерното ускорение в голямо разнообразие от експерименти и демонстрации.

228,00

MG-BTA

маагнитен сензор

Сензор за магнитно поле - може да се използва за изучаване на постоянни магнити, намотки, и електрически устройства. Той разполага с въртящ се накрайник за измерване на напречни и надлъжни магнитни полета.

148,00

MLT-BTA

устройство за точка на топене

С това устройство може да се определи температурата на топене на твърди вещества

1015,00

MCA-BTA

микрофон

Чрез този сензор с микрофон могат да се изучават формите на вълните от звуците от гласове и музикални инструменти. Той също работи добре и за други звуковите експерименти

94,00

GC-MINI

мини газ хроматограф

Мини газов хроматограф (Mini GC) е преносим инструмент за разделяне, анализ и идентифициране на вещества, съдържащи се в летливи течни или газообразни проба.

4906,00

MD-BTD

датчик за движение

Датчикът за движение се използва за определяне на позицията, скоростта и ускорението на движещи се обекти.

202,00

NO3-BTA

нитратен йон-селективен електрод

Този йон-селективен електрод (ISE) може да се използва за измерване на концентрацията на нитрати (NO3-) във водни разтвори.

428,00 $

O2-BTA

газ анализатор на кислород

O2 сензорът може да се използва за наблюдение на нивото на газообразния кислород в много експерименти по биология и химия. Сензорът е предназначен за измерване само на газообразен кислород, но не и на разтворен кислород.

449,00

ORP-BTA

ORP-електрод

Сензорът измерва окислително-редукционния потенциал (ORP) и по този начин да определя способността на изследвания разтвор да действа като агент за окисление или редукция. ORP-сензорът може да се използва за измерване на окислителната способност на хлора в басейни или да се определи кога е бил постигнат еквивалентният пункт при окислително-редукционни реакции.

189,00

PH-BTA

рН-ЕЛЕКТРОД

рН-Електрод с общо предназначение – може да се използва в различни дисциплини, включително химия, биология, селско стопанство и околна среда.

189,00

VPG-BTD

фото-датчик

Този сензор може да се използва за широк спектър от експерименти по физика и учението за светлината

116,00 $

CHEM-POL

химически полариметър

Това устройство се използва за измерване на въртенето на равнината на поляризованата светлина при оптично активни вещества (органични, неорганични, или биологични съединения).

1270,00

PAMP

токов усилвател

Този усилвател може да се използва за управление на различни натоварвания, включително лампи, малките двигатели за постоянен ток и RLC вериги. Усилвателят може да произвежда различни типове вълни (DC, синус, квадрат, триъгълник и пр.).

527,00

ESRT-VIS

емисионен спектрометър

Този емисионен спектрометър се свързва директно към вашия компютър със стандартен USB кабел. Той е перфектният инструмент за провеждане на изследване на различни емисии, включително водородните емисии.

3119,00

SPRT-UV-VIS

uv-vis спектрометър

Този UV-VIS гама-спектрометър се свързва директно към вашия компютър със стандартен USB кабел. Това е напълно функциониращ спектрофотометър, който дава точни измервания в диапазона от 200-850 нанометра.

8446,00

SPRT-VIS

vis-nir спектрометър

Червената вълна VIS-NIR гама-спектрометър се свързва директно към вашия компютър със стандартен USB кабел. Това е напълно функциониращ спектрофотометър, който дава точни измервания в диапазона от 300-950 nm.

4680,00

RH-BTA

сензор за относителна влажност

Този сензор за относителна влажност може да се използва за метеорологични изследвания, мониторинг в оранжерии, или за определяне на дните, когато статични електрически разряди могат да бъдат проблем.

175,00

RMB

респираторен сензор

Този респираторен сензор се използва с датчика за налягане на газ за измерване на човешкото дишане. Поясът се увива около гърдите, напомпва се въздух с ръчната помпа/круша и се наблюдава налягането, свързано с разширяването и свиването на гръдния кош по време на дишането.

151,00

 

RMV-BTD

ротаметър

Това е двупосочен сензор, предназначен за измерване на въртеливо или линейно позициониране, скорост и ускорение.

405,00

 

SAL-BTA

сонда за соленост

Сензорът измерва общото количество разтворени соли в морска или друга леко солена вода.

221,00

 

SMS-BTA

сонда за влажност на почвата

Сензор за влажност на почвата - използва се за измерване на обемното съдържание на вода в почвата. Това го прави идеален при експерименти в курсове по почвознание, селскостопански науки, науката за околната среда, градинарството, ботаниката и биологията.

243,00

 

SLM-BTA

звукомер

Този уред измерва силата на звука в децибели

422,00

 

SVIS-PL

спектрофотометър

Това е един достъпен и преносим спектрофотометър и флуорометър за провеждане на анализи от видимата до близката IR област.

1170,00

 

SPR-BTA

спирометър

Този спирометър е предназначен да извършва измервания на човешката дихателна активност в покой и по време на умерени движения/натоварвания. С него могат да се изпълняват различни експерименти, свързани с въздушния поток и обем на белите дробове. Той има подвижна глава , което го прави лесен за почистване и стерилизиране.

507,00

 

TMP-BTA

ТЕМПЕРАТУРНА СОНДА

Тази температурна сонда е изработена от неръждаема стомана и има общо предназначение за измерване на температурата в органични течности, разтвори на соли, киселини и основи. Широко се използва за различни експерименти по химия, физика, биология, наука за земята и наука за околната среда.

68,00

 

STS-BTA

повърхностна температурна сонда

Сензорът за измерване на повърхностната температура е предназначен за използване в ситуации, в които се изисква ниска топлинна маса или гъвкавост, или за измерване на температурата на кожата.

56,00

 

TCA-BTA

термодвойка

Един прост и здрав сензор, проектиран за измерване на температури в диапазона от -200°С до 1400°С.

143,00

 

TILT-BTA

сензор за относителна осветеност

Сондата се използва за измерване на относителната яркост. Тя определя както IR, така и видимата светлина. Измерванията са в относителни единици от 0 до 1.

34,00

 

FPH-BTA

рН-електрод за гъсти продукти

Този плосък рН електрод се използва за измерване на рН на гъсти разтвори или полутвърди продукти, като храни или почва.

253,00

 

TRB-BTA

сонда за мътност

Този сензор се използва за измерване на мътността на сладководна или морска вода и за определяне на качеството на водата. Неговата опростена настройка и калибриране го правят лесен за използване както в класната стая, така и навън

286,00

 

UVA-BTA

uva сензор

UVA Сензорът е ултравиолетов сензор за светлина, който измерва предимно към UVA радиацията (приблизително 320-390nm). Този сензор е идеален за експерименти с помощта на ултравиолетови лампи

255,00

 

UVB-BTA

uvb сензор

UVB Сензорът е ултравиолетов сензор за светлина, който измерва основно UVB лъчи (около 290 до 320nm). Той е идеален за експерименти, използващи слънчева светлина като ултравиолетов източник

257,00

 

VGPS

gps сензор

GPS сензорът събира в реално време данни за ширина, дължина и надморската височина, когато е свързан към LabQuest или към компютър, работещ със софтуера Logger Pro. Не може да се използва с LabQuest 2.

165,00

 

VPL

стартово оръдие

Това оръдие изстрелва „снаряди”, за да се проучват важни понятия в двуизмерната кинематика. Снарядите  са стоманени топки и се изстрелват под ъгъл между 0 и 70 градуса и на разстояние до 2,5 м.

736,00

 

V-SPEC

vis-nir спектрометър

Този преносим VIS-NIR спектрометър се свързва директно към вашия компютър със стандартен USB кабел. Това е напълно функциониращ спектрофотометър, който дава точни измервания в диапазона от 380-950 nm.

3240,00

 

VP-BTA

Сонда за напрежение

Тази сонда може да се използва с LabPro, LabQuest, LabQuest Mini, Go!Link, EasyLink, SensorDAQ и CBL 2 за измерване на постоянно напрежение.

31,00

 

WU-PRO

електрометър

Този сензор се използва за наблюдение в реално време разхода на електрическа енергия. Устройството може да се свърже чрез USB кабел интерфейсите на Vernier и по този начин да се събират данни за употребата на електричество в комбинация с данните от други сензори, като температура, светлина, или относителна влажност.

371,00

 

WRT-BTA

температурна сонда

Този здрава температурна сонда разполага с широк температурен диапазон от -20 до 330°C. Високата горна граница на сензора дава възможност за определяне на точката на топене на повечето органични съединения.

165,00

 

WDSS

безжичен динамометър

Безжична динамична сензорна система, (WDSS), която съчетава един модул 3-осен акселерометър, алтиметър и сензор за измерване на силата. Устройството комуникира безжично с вашия компютър чрез Bluetooth ® безжична технология.

648,00

Видео1

Видео2

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG