СО-421, Контролер за разтворен кислород

Каталожен № СО421.
СО-421, Контролер за разтворен кислород
Стационарно устройство за непрекъснато измерване и контролиране концентрацията на разтворен кислород в чисти или отпадни води. Възможност за измерване на концентрацията на кислород във въздуха. Притежава реле, което позволява регулиране на нивото на кислорода спрямо горна и долна алармена граница. Отчитането може да бъде в % или mg/l. Обхват на измерване от 0 до 199,9 % O2 (насищане) или от 0 до 19,99 mg/l O2. Доставя се заедно със захранващ адаптер без електроди (поръчват се отделно).
Цена: 294,00 € без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Този контролер се използва за непрекъснати измервания на концентрацията на кислород в чиста или отпадна вода. Освен това той позволява регулиране на концентрацията на кислорода с използване на релета (максимум и минимум).

 

Измерването може да бъде в % от концентрацията на кислород или в мг/л (уточнява се при поръчката).

 

Контролерът работи препоръчително с кислородните сонди COG-1, COG-1t или COG-2 (поръчват се отделно). COG-2 сондата е снабдена с тежест от неръждаема стомана за по-лесно потапяне. Сондите могат да бъдат монтирани в поточни приставки за измерване в затворен воден кръг (поток).

 

Устройството разполага с автоматична система за компенсация на температурата, която си сътрудничи с Pt-1000 температурната сонда.

 

Устройството позволява 2-точково калибриране на сензора за кислород в 0% и 100% концентрация. Калибрирането може да стане без да се изключват изходите.

 

В случай на използване на релета и превишаване на установените граници, релето се включва при нарушаване на аларменото ниво.

 

Периодично, сензорът трябва да бъде калибриран и ръчно почистван.

 

Основни характеристики и предимства:

        Конструкция с водоустойчива кутия (IP-66 защита).

        Работи със сонди с галванични сензори.

        Захранва се с 12V адаптер.

        Възможно включване на релета.

 

Доставя се заедно със захранващ адаптер без електроди (поръчват се отделно).

 

 

Спецификация

 

Функция

О2 (%)

О2 (%)

О2 (mg/l)

Температура

Среда

Въздух

Вода

Вода

Въздух и вода

Обхват на измерване

0 … 100,0 %

0 … 199,9 %

0 … 19,99 mg/l

-50,0 … 199,9оС

Точност (±1 знак)

±2%

±2%

±0,2 mg/l

±1oC

Температурна компенсация

-

0 ~ 40оС

0 ~ 40оС

-

Атмосферно налягане

800 ~ 1013 hPa

Фиксирани стойности при измерване в mg/l

Атмосферно налягане: 1013 hPa

Соленост: 0 %

Параметри на релето

5A/250VAC - 1P или 5A/30VDC

Размери

L=149 W=82 H=22 / 210 g

Тегло:

210 g

Сонда COG-2

Сонда за периодични измервания на кислород, разтворен във вода и водни разтвори. Може да се използва за лабораторни и полеви измервания. Сондата се използва главно при измервания на замърсени води от промишлени и битови пречиствателни станции, в контролни станции и т.н. Доставя се с 5 метра кабел и конектор (BNC-50).

 

Цена: 242,87 EUR без ДДС

 

Описание:

 

Тази сонда за разтворен кислород има епокси тяло и тефлонова мембрана. Сензорът работи на принципа на галваничната клетка. Той се състои от сребърен катод и цинков анод. Електродите са поставени в контейнер с електролит, който е изолиран от измервания разтвор посредством тефлонова мембрана.

 

След потапяне на сондата във вода, разтвореният кислород прониква през мембраната в електролита и се редуцира върху катода . В същото време на анода протича окислителна реакция с цинка. Полученият електрическият сигнал от клетката при постоянна температура е пряко пропорционална на налягането на разтворения във водата кислород. Благодарение на автоматичната температурна компенсация големината на сигнала не зависи от температурата .

 

Доставя се с 5 метра кабел и конектор (BNC-50).

 

Спецификация:

 

Сигнал на сондата при 20оС

при 100% O2: 20 mV

при 0% O2: 0,1 mV

Време за реакция при постоянна температура

< 30 s (90% промяна на сигнала)

Работна температура

0 – 40°C

Минимално измервано ниво

0,1 mg O2/l

Точност

·         При температури на калибровката: 1%

·         За температури ±5° от температурата на калибриране: 1 %

·         За температури ± 10 °C от температурата на калибриране: 3 %

Диаметър на тялото

18,0 ± 0,5 mm / 24,0 mm (дръжката)

Дължина на тялото

200,0mm ± 5 mm

Минимална дълбочина на потапяне

60 mm

Материал на тялото

Епокси (неръждаема стомана на дръжката)

Материал на мембраната

Тефлон

Дължина на кабела

5 m

Тип на конектора

BNC-50

 

Сонда COG-1

Сонда за периодични измервания на кислород, разтворен във вода и водни разтвори. Може да се използва за лабораторни и полеви измервания. Сондата се използва главно при измервания на замърсени води от промишлени и битови пречиствателни станции, в контролни станции и т.н. Доставя се с 1 метър кабел и конектор (BNC-50).

 

Цена: 165,10 EUR без ДДС

 

Описание:

 

Тази сонда за разтворен кислород има епокси тяло и тефлонова мембрана. Сензорът работи на принципа на галваничната клетка. Той се състои от сребърен катод и цинков анод. Електродите са поставени в контейнер с електролит, който е изолиран от измервания разтвор посредством тефлонова мембрана.

 

След потапяне на сондата във вода, разтвореният кислород прониква през мембраната в електролита и се редуцира върху катода . В същото време на анода протича окислителна реакция с цинка. Полученият електрическият сигнал от клетката при постоянна температура е пряко пропорционална на налягането на разтворения във водата кислород. Благодарение на автоматичната температурна компенсация големината на сигнала не зависи от температурата .

 

Доставя се с 1 метър кабел и конектор (BNC-50).

 

Спецификация:

 

Сигнал на сондата при 20оС

при 100% O2: 20 mV

при 0% O2: 0,1 mV

Време за реакция при постоянна температура

< 30 s (90% промяна на сигнала)

Работна температура

0 – 40°C

Минимално измервано ниво

0,1 mg O2/l

Точност

·        При температури на калибровката: 1%

·        За температури ±5° от температурата на калибриране: 1 %

·        За температури ± 10 °C от температурата на калибриране: 3 %

Диаметър на тялото

12,0 ± 0,5 mm

Дължина на тялото

155 ± 5 mm

Минимална дълбочина на потапяне

20 mm

Материал на тялото

Епокси

Материал на мембраната

Тефлон

Дължина на кабела

1 m

Тип на конектора

BNC-50

 

 

Сонда COG-1t

Сонда за едновременно измервания на разтворен кислород (при 100% O2 20 mV и при 0% O2 0,1 mV) и температура (0 – 40оС). Може да се използва за лабораторни и полеви измервания. Сондата се използва главно при измервания на замърсени води от промишлени и битови пречиствателни станции, в контролни станции и т.н. Доставя се с 1 метър кабел и конектор (BNC-50).

 

Цена: 195,00 EUR без ДДС

 

Описание:

 

Тази сонда за разтворен кислород и температура има епокси тяло и тефлонова мембрана. Сензорът за разтворен кислород работи на принципа на галваничната клетка. Той се състои от сребърен катод и цинков анод. Електродите са поставени в контейнер с електролит, който е изолиран от измервания разтвор посредством тефлонова мембрана.

 

След потапяне на сондата във вода, разтвореният кислород прониква през мембраната в електролита и се редуцира върху катода . В същото време на анода протича окислителна реакция с цинка. Полученият електрическият сигнал от клетката при постоянна температура е пряко пропорционална на налягането на разтворения във водата кислород. Благодарение на автоматичната температурна компенсация големината на сигнала не зависи от температурата .

 

Доставя се с 1 метър кабел и конектор (BNC-50).

 

Спецификация:

 

Сигнал на сондата при 20оС

при 100% O2: 20 mV

при 0% O2: 0,1 mV

Време за реакция при постоянна температура

< 30 s (90% промяна на сигнала)

Работна температура

0 – 40°C

Минимално измервано ниво

0,1 mg O2/l

Точност

·        При температури на калибровката: 1%

·        За температури ±5° от температурата на калибриране: 1 %

·        За температури ± 10 °C от температурата на калибриране: 3 %

Диаметър на тялото

12,0 ± 0,5 mm

Дължина на тялото

155 ± 5 mm

Минимална дълбочина на потапяне

20 mm

Материал на тялото

Епокси

Материал на мембраната

Тефлон

Дължина на кабела

1 m

Тип на конектора

BNC-50

 

Сонда COG-1B

Сонда за измервания на разтворен кислород във вода и водни разтвори. Може да се използва за лабораторни и полеви измервания. Специално проектиран да се инсталира в потопяема глава тип GXZ-3t. Обхват на измерване от 0 до 100 % насищане. Доставя се с 1 метър кабел и конектор (BNC-50).

 

Цена: 178,00 EUR без ДДС

 

Описание:

 

Тази сонда за разтворен кислород е специално пригодена да се монтира в потопяемата глава GXZ-3t. Главата има вграден температурен сензор за измерване на температурата. Цената на главата е 220,00 EUR без ДДС.

 

Сензорът на сондата за разтворен кислород работи на принципа на галваничната клетка. Той се състои от сребърен катод и цинков анод. Електродите са поставени в контейнер с електролит, който е изолиран от измервания разтвор посредством тефлонова мембрана. След потапяне на сондата във вода, разтвореният кислород прониква през мембраната в електролита и се редуцира върху катода . В същото време на анода протича окислителна реакция с цинка. Полученият електрическият сигнал от клетката при постоянна температура е пряко пропорционална на налягането на разтворения във водата кислород. Благодарение на автоматичната температурна компенсация големината на сигнала не зависи от температурата .

 

Доставя се с 1 метър кабел и конектор (BNC-50).

 

Спецификация:

 

Сигнал на сондата при 20оС

при 100% O2: 20 mV±5 mV

при 0% O2: <0.2 mV

Време за реакция при постоянна температура

20 s (90% промяна на сигнала)

Минимална скорост на потока

5 l/h

Работна температура

0 – 50°C

Диаметър на тялото

12,0 ± 0,5 mm

Дължина на тялото

155 ± 5 mm

Минимална дълбочина на потапяне

20 mm

Материал на тялото

Епокси

Материал на мембраната

Тефлон

Дължина на кабела

1 m

Тип на конектора

BNC-50

 

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG