M1322, Мулти-логер за въглероден диоксид (СО2)

Каталожен № M1322.
M1322, Мулти-логер за въглероден диоксид (СО2)
Универсален регистратор на данни (DataLogger) с вътрешен сензор за измерване на въглероден диоксид (CO2) и четири допълнителни входа (2бр. MiniDIN и 2бр. Терминала). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 2000 ppm. Измерва и записва данните през регулируеми интервали от време от 1 секунда до 24 часа. Допълнително могат да бъдат включени външни сензори за измерване на на температурата (Т), влажността (RH%), импулси, сензори 0-10 V (0-5V, 0-1V) или сензори за 0-20 mA (4 - 20 mA) . Може да бъде инсталиран за постоянно в Ethernet мрежа или да работа като преносимо устройство. Измерените стойности могат да бъдат гледани на уеб браузър, както и съхранявани на вътрешна памет и изтеглени за по-късен анализ. Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране.
Цена: 1 595,00 лв.без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Този универсален мулти-регистратор има вграден в корпуса си сензор за измерване и записване концентрацията на въглероден диоксид (CO2) във въздуха.

Обхват на измерване 0 … 2000 ppm. Възможност за разширяване на обхвата до 10000 ppm.

Измерените стойности могат да бъдат записани през регулируеми интервали от време за запис от 1 секунда до 24 часа на неговата вътрешна памет (капацитет до 1 млн. записа).

Устройството е оборудвано с 4 входа (конектори) за включване на други външна сонди или сигнали.

 

Основни характеристики и предимства:

 • Измерване, обработка и регистрация на СО2 и други физични и електрични параметри.
 • Намиране и съхраняване на минимални и максимални стойности за всеки измерен параметър (от последното им ръчно нулиране).
 • Придобиване на автономна време за запис на измерените стойности, независимо от електрическата мрежа. Записаните стойности могат да бъдат съхранени като отделни проби във времето за запис или като средни/минимални/максимални стойности. Записването може да бъде непрекъснато, или само по време на алармени състояния.
 • Създаване на алармени състояния и извършване на действия (аудио и оптична сигнализация, алармен изходен сигнал, изпращане на съобщения чрез телефонен дайлер и/или различни Ethernet интерфейсни протоколи и т.н.).
 • Он-лайн наблюдение на измерените стойности. Достъп до тези данни чрез интернет.
 • Събиране и обработка на данни в централна база данни.
 • Захранване с батерии (акумулаторни или алкални батерии).
 • Възможност за външно захранване, което може да се използва и за зареждане на акумулаторните батерии (външното захранване е необходимо за функционирането на Ethernet интерфейса).

 

Функции:

В допълнение към данните за концентрацията на въглеродния диоксид (СО2), други до 16 променливи могат да бъдат измерени и изчислени от четири външни сонди / сензори (купуват се отделно). Това е сумата на измерените и изчислените стойности. Изчислените стойности могат да бъдат допълнителен израз, например на влага (температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване, специфична енталпия, др.). Те могат да бъдат също и в резултат на вътрешно-канални преобразувания (например разликата от две свързани температурни сонди).

 

Измерените стойности се записват във вътрешната енергонезависима памет. Капацитетът на паметта е до 1 милион записа. Режимът на записване може да бъде не-цикличен (след запълване на паметта, уредът спира измерването и записването) или цикличен (след запълване на паметта най-новите данни се записват върху най-старите).

 

Измерените стойности се показват на екрана, с опция за подсветка и възможност за промяна на размера на дисплея.

 

Захранване:

Мултилогерът може да се захранва от AC адаптер или с акумулаторни батерии с възможност за зареждане. Могат да се използват и стандартни алкални батерии АА.

 

При използване на AC адаптер, батериите осигуряват операциите по архивиране, запис и измерване по време на прекъсване на електрозахранването. Благодарение на Ethernet изхода, устройството информира за загубата на захранване чрез имейл съобщение.

 

Аларми:

Възможно е да се определят две независими алармени граници за всеки канал - измерена или изчислена стойност.

 

Алармените състояния могат да се сигнализират акустично (вградена аларма), оптично, изпращане на съобщения по електронна поща или с външно алармено устройство (сирена, лампа, др.). Аларменият изход е за свързване на външен аудио или визуална аларма.

 

Комуникация:

Мултилогерът е оборудван с USB конектор за комуникация, анализ на данни, а също и за зареждане на акумулаторните батерии. Освен това устройството може да бъде свързано към лан мрежа. Ethernet интерфейсът позволява:

·        изпращане на електронна поща при алармени ситуации (излизане извън позволените граници и обратно влизане в разрешените граници на даден параметър)

·        използване на DATALINK за показване на текущите стойности или сваляне на записаните в паметта стойности (Comet Database софтуер за РС). Софтуерът Comet Database съдържа много полезни инструменти за анализ на данни - графики, таблици, статистики и т.н.

·        проста безжична комуникация с Wi-Fi рутер TP-LINK

·        използване на приложения на трети страни, за да четат действително измерените стойности с помощта на SNMPv1 и XML протоколите

·        разглеждане на текущите измерени стойности чрез използване на уеб браузър

 

Входящи канали:

Устройството има 4 входни конектори за външни сонди или сигнали.

 

Сондите и сензорите се свързват с устройството с помощта на 3 различни видове конектори.

·        MiniDin конектори (2 броя):

o   Температурни сонди Pt1000

o   Температурни / относителна влажност сонди с цифров изход

·        Терминали (2 броя):

o   Устройства за две гранични състояния (машина включена/изключена; врата отворена/затворена; и т.н.)

o   Устройства с импулсен изход (водомери, броячи на детайли върху производствена линия, и т.н.)

o   Датчици за физични величини с изход за напрежение 0-10 V (0-5V, 0-1V) или изход за токо 0-20 mA (4 - 20 mA)

 

Измервани величини:

 • Въглероден диоксид, СО2:

Multilogger - M1322 е оборудван с вътрешен сензор за измерване на CO2 (включен в доставката).

 

Температурата може да се измери чрез външни сонди тип Pt1000.

 

Обхватът на измерване с Pt1000 е -200°C до 600°C. Сондите трябва да са снабдени с МиниДИН конектор, където се съхранява информация за константите и дължината на кабела на сондата. Сондите могат да бъдат лесно заменяни, без коригиране на компенсацията на дължината на кабела.

 

Температури в границите от -30°С до 105°С могат да се измерят с комбинирана сонда за температура и влажност, тип DIGI. Сондите са взаимнозаменяеми , без коригиране на компенсацията за дължината на кабела. Всички DIGI сонди са снабдени с удостоверение за калибриране.

 

Сондите могат да бъдат доставени с дължина на кабела от 1, 2, 5, 10 или 15 метра.

 

Влажността може да се измери чрез комбинирана сонда за температура и влажност тип DIGI в температурния диапазон от -30°С до 105°С и влажност в границите от 0 до 100% RH.

 

Сондите са взаимнозаменяеми, без необходимост от коригиране и компенсацията за дължината на кабела. Сондите могат да бъдат доставени с дължина от 1, 2, 5, 10, 15 метра. Всички DIGI сонди са снабдени с удостоверение за калибриране.

 

Измерените стойности за влажност могат да се преобразуват в температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване и специфична енталпия.

 

Моделът DIGIL/M за температура и относителна влажност има цифров изход и филтър от неръждаема стомана (25 um). Температурният обхват е от -30°C до 105°C, за влажността от 0 до 100% RH.

 

Моделът DIGIS/M има с цифров изход и обхват за температура от -10°C до +60°C и за влажност от 5 до 95% RH.

 

 • Отчитане на импулси:

Импулсни сигнали от водомери, газомери или от производствени линии могат да се отчитат само през вход № 4. Отчитането може да бъде не само в абсолютни единици, но и в относителни, например брой на импулсите за определен интервал от време.

 

 • Сензори за ток или напрежение:

Универсалният терминал може да бъде свързан със сензори за измерване на физични величини с изходен ток от 0-20 mA (4-20 mA) или изходно напрежение 0-10V (0-5V, 0-1V). Тези сензори трябва да се захранват от външен източник.

 

Спецификация

 

Вътрешен сензор за СО2

Обхват: 0 … 2000 ppm (опция до 10000 ppm)

Точност: ±(50 ppm +2%) при 23°C и 1013 hPA

Опции MiniDIN външни сонди (кабели 1, 2, 5, 10 и 15 m)

·        Сонди за температура тип Pt1000 (серия xxx/M)

·        Сонди за температура и влажност с цифров изход, тип DigiS/M, DigiL/M

Опции Терминали

·        Устройствата с два изхода за състояние (мониторинг на машина включена/изключена; врата отворена/затворена, и т.н.)

·        Устройство с импулсен изход (измерване на газ, вода, брояч на производствена линия, и т.н.)

·        Датчици за физични величини с изходно напрежение 0-10V (0-5V, 0-1V) или токов изход 0-20mA (4-20mA)

Работна температура

-10 ~ +60°C

Работна влажност

5% ~ 85%RH, без конденз

Температурна компенсация на влажността

Да, в целия температурен интервал

Интермали на измерване и записване

От през 1s до през 24 часа

Температурни мерни единици

градуси Celsius, градуси Fahrenheit

Изчислявани величини

Точка на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, специфична енталпия

Капацитет на паметта

1 000 000 стойности (не-цикличен режим),

600 000 стойности (цикличен режим)

Защита

IP20

Интерфейс за комуникация

Ethernet, USB, RS232

Ethernet протоколи за комуникация

WWW, SNMPv1, XML, DATALINK

Алармени протоколи

E-Mail

Конфигурация

Comet Vision, WWW configuration

Захранване

AC адаптер 230Vac/5Vdc (необходим за Ethernet интерфейс)

 

NiMH акумулаторни батерии, 3x 1.2V AA

или алкални 3x 1.5V AA

Захранващ конектор

co-axial, диаметър 5.5 x 2.1mm

Размери

178 x 95 x 37mm (W x H x D), без кабели

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG