CX-401, Мултифункционален рН/mV/EC/O2/T-Метър

Каталожен № CX-401.
CX-401, Мултифункционален рН/mV/EC/O2/T-Метър
Мултифункционален уред с четири входа за включване на измервателни сонди за измерване на рН, проводимост (ЕС), редокс-потенциал (ORP), разтворен кислород (O2) и температура (Т). Допълнително според включената сонда може да се измерва и изчислява соленост (като NaCl или KCl), общо количество разтворени вещества (TDS), атмосферен кислород в % и атмосферно налягане. Може да се използва, както на открито, така и на закрито в лаборатория. Лесен за четене LCD дисплей с подсветка и контрол на яркостта. Ниско тегло и малки размери. Водоустойчив корпус (IP-66) за работа в трудни условия. Доставя се в куфарче заедно с температурна сонда, акумулаторни батерии и захранващ адаптер. Другите измервателни сонди/електроди се поръчват отделно.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Този водоустойчив мултифункционални измерватели притежава всички характеристики на рН, ЕС, O2, ORP и TDS метрите от серията 401 на Елметрон. Той може да се използваq както на открито, така и на закрито, например в лаборатория. Резултатите от измерването се показват на лесен за четене LCD дисплей с подсветка и контрол на яркостта.

 

Измервателят работи с различни външни единични електроди и сонди за измерване на pH, проводимост (EC), разтворен кислород (O2), редокс потенциал (ORP) и температура (Т).

 

Основни характеристики и предимства

 

 • CX-401 измерва рН, редукционен потенциал (mV), проводимост, соленост, TDS, , кислород във въздуха в % и кислород, разтворен във вода в % от насищане или в mg/l, атмосферно налягане и температура.
 • Висока точност и повторяемост във всички измервателни функции.
 • Редица нови функции, които улесняват работата и изпълняват повече изисквания на клиентите.
 • Калибриране на pH електрод и клетка за проводимост в 1 ÷ 5 точки, O2 сензор в 1 ÷ 2 точки.
 • При pH функция автоматичната корекция на стойността на pH стандартния разтвор се променя, заедно с температурните промени за NIST стандартите.
 • Във функцията за измерване на проводимостта се избира автоматичен температурен коефициент за обикновена и ултра чиста вода.
 • Автоматичен пренос на солеността, измерена в режим на проводимост, в режим на измерване на кислорода с изчисляване на влиянието й върху стойността на кислородното съдържание.
 • Памет от 4 000 резултата.
 • USB изход.
 • CX-401 може да се използва за лабораторни и полеви измервания
 • Този малък по размер уред включва всички функции на съвременните уреди за измерване на pH, електропроводимост и разтворен кислород от серията 401.
 • Уредът е оборудван с лесен за четене LCD дисплей с подсветка с контрол на яркостта, който позволява наблюдение на избраната функция и температурни резултати.
 • “HOLD” функция за замразяване на резултата на дисплея.
 • Сигнализация на стабилизацията на резултата със символ “READY” и звук.
 • Възможност за изпращане на доклад за калибриране до компютър - до 10 последни калибриране.
 • Унифицирането на работните процедури във всички измервателни функции прави работата безпроблемна.
 • Малкото тегло и малкият размер улесняват работата на полето.
 • Водоустойчив корпус (IP-66) позволява работа в трудни условия.
 • Отговаря на GLP изискванията.

 

Функция за измерване на pH:

 • Калибриране на pH електрода в 1 ÷ 5 точки.
 • Автоматично откриване на буферни решения, техните стойности могат да бъдат зададени от потребителя.
 • Автоматична корекция на съхранената стойност на стандартния разтвор на pH заедно с температурните промени за NIST стандартите, което елиминира необходимостта от загряването или охлаждането им.
 • Възможността за запаметяване на характеристики на 3 pH електрода позволява бързата им подмяна, много полезна характеристика по време на полеви работи.
 • Автоматично управление на състоянието на електрода
 • Възможност за преглед на параметрите на електрода (отместване и наклон).
 • Измервателните вериги на pH и проводимост са изолирани, което позволява точни и безгрешни едновременни измервания в един и същ съд.
 • В зависимост от вида на приложения електрод може да се използва за чиста вода, отпадни води, почва, пасти и др.
 • В случай на измервания на рН във води без големи замърсявания (питейна, изворна, езерна, речна и др.) препоръчваме да закупите точния и лесен за използване и поддръжка комбиниран пластмасов електрод EPP-1, който е предназначен за измерване на pH в течности без замърсявания и отлагания.

 

Функция mV и редокс потенциал (ORP):

 • Прецизно измерване на потенциала на Redox (точност 0,1 mV).
 • Възможност за измерване на mV спрямо зададения или измерен референтен потенциал (Vref).
 • Възможност за автоматично изчисляване на резултата от окислително-възстановителния потенциал, получен със сребрърно-хлориден електрод към водородния електрод.
 • В случай на измервания на ORP във води без големи замърсявания (питейна, изворна, езерна, речна и др.) препоръчваме да закупите комбинираният ORP (редокс, mV) електрод ERPt-111 е предназначен за измервания във водни разтвори.

 

Функция за измерване на проводимостта (EC):

 • Пълният диапазон на измерване позволява измервания, както в ултра чиста вода, така и в разтвори с много висока проводимост.
 • 6 поддиапазона се превключват автоматично.
 • В случай на измервания на естествена вода с проводимост от 60 μS/cm до 1 mS/cm, измервателният апарат позволява използване на нелинейна компенсация на температурата. Параметрите на този тип вода са определени в норма EN27888: 1999 и се отнасят за повърхностните води, дълбоките и кладенчови води. Това решение намалява грешката в измерването.
 • Точността на измерване на ултра чистата вода с компенсиране на температурата се повишава чрез автоматично регулиране на коефициента α в зависимост от температурата и вида замърсявания.
 • Калибриране чрез въвеждане на константата K на клетката или в стандартни разтвори в 1 до 5 точки.
 • Широк диапазон на α коефициент 0 ÷ 10%/°C, избран в зависимост от измерения разтвор.
 • Възможност за промяна на базовата температура.
 • Калибриране чрез въвеждане на константата K в диапазон 0,010 ÷ 19,999 cm-1 или в стандартен разтвор.
 • Възможност за съхраняване на константи К от 3 клетки, които покриват целия диапазон на измерване.
 • Възможност за промяна на базовата температура.
 • Автоматично изчисляване на проводимостта към соленост в NaCl или KCl въз основа на реалните характеристики вместо постоянен коефициент, което значително увеличава точността.
 • Възможност за определяне на TDS с въвеждане на коефициента на TDS в диапазона 0.2 ÷ 1.0.
 • Добавена е опцията за измерване на съпротивлението на течността.
 • Възможност за извършване на измервания на електрически прием на разсад на дървета (определяне на жизнеността на разсад със специален сензор).
 • Клетката с висока точност за проводимост ECF-1 се предлага като допълнително оборудване. Диапазон на измерване 0 ÷ 400 mS/cm, достатъчен за измервания в ултра чиста вода и проби с висока концентрация на соли. Металните електроди се почистват лесно, а PVC тялото го предпазва от механични повреди.

 

Функцията за измерване на кислорода (O2):

 • Автоматично изчисляване на влиянието на атмосферното налягане върху концентрацията на кислород във вода в mg/l.
 • Автоматичен пренос на солеността, измерена в режим на проводимост, в режим на измерване на кислорода с изчисляване на влиянието му върху стойността на кислородното съдържание.
 • Калибриране на 1 или 2 точков кислороден сензор.
 • Широкият диапазон на измерване позволява измервания в езера с цъфтяща растителност.
 • В случай на измервания на кислород препоръчваме да закупите точния и лесен за използване и поддръжка галваничен сензор за кислород COG-1.

 

Функцията за измерване на атмосферното налягане:

 • Възможност за наблюдение на стойността на атмосферното налягане на екрана на измервателния уред.

 

Други функции:

 • Автоматично или ръчно компенсиране на температурата.
 • Вътрешен часовник с дата.
 • Datalogger за 4000 набора от данни.
 • Нелетлива памет на съхранените резултати и данни от калибриране
 • Съхраняване на датата на следващото калибриране и запомнянето й в подходящия момент на потребителя.
 • Възможност за свързване с компютър чрез микро USB конектор.
 • Захранва се от акумулаторни батерии 2 x AA (1,5 V) или от захранващ адаптер с вътрешно зареждане на батериите.
 • Свързване с компютър чрез микро USB изход.
 • Уредът отговаря на изискванията на GLP.

 

Допълнителното оборудване трябва да бъде избрано от потребителя в зависимост от прогнозираните параметри, които ще бъдат измерени и вида на измерваните разтвори.

 

Стандартната доставка включва транспортно куфарче, акумулаторни батерии, захранващ адаптер, температурна сонда CT2B-121 и ръководство за работа.

 

Спецификации

Функция

pH

mV

Проводимост /
Соленост

O2 (mg/l)

O2 (%)

Температура

Обхват

-2.000 ÷ 16.000 pH

±1999.9 mV

0 ÷ 1999.9 mS/cm
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl

0 ÷ 60 mg/l

Във вода:
0÷600 %,

Във въздух:
0÷100 %

-50.00÷200.00 °C

Точност
(± 1 знака)

±0.002 pH*

±0.1 mV*

до 19.99 mS/cm ±0.1 %*
над 20.00 mS/cm ±0,25 %* /
соленост 2 %*

±0.01 mg/l*

±0.1 %**

±0.1 °C***

Temp. компенсация

-5 ÷ 110 °C

-

-5 ÷ 70 °C

0 ÷ 40 °C

0 ÷ 40 °C

-

Импеданс

>1012Ω

>1012Ω

-

-

-

-

α коефициент

-

-

0.00 ÷ 10.00 %/°C

-

-

-

K константа

-

-

0.010 ÷ 19.999 cm-1

-

-

-

Съпротивления

обхват: 0.500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, точност ±2% от измереното

Атм.налягане

Обхват: 800 ÷ 1100 hPa, точност ±2 HPa

Захранване

Акумулаторни батерии: 2x AA 1.2 V, 5 V/1000 mA micro USB адаптер

Тегло

260 g

Размери (mm)

L =149 , W = 82, H = 22

EPS-1, Стъклен рН-Електрод за вода

рН-Електрод за измерване рН на чиста и слабо замърсена вода и водни разтвори на органични съединения. Стъклено тяло, KCl контейнер, рН-обхват 0-14,0 и температурен обхват 0-70ºC.

 

Цена: 70,00 лв. без ДДС

EPP-1, Пластмасов рН-Електрод

рН-Електрод за измерване рН на чиста вода и водни разтвори на органични съединения. Пластмасово тяло, без презареждане, KCl контейнер, рН-обхват 0-14,0. температурен обхват 0-70ºC. Доставя се с 1 m кабел и BNC-50 конектор.

 

Цена: 75,00 лв. без ДДС

EPS-2, рН-Електрод за температура до 120оС

Стъклен рН-електрод за измерване рН на течности от 0 до 14 рН и температура до 120оС. Стъклено тяло, гелен електролит и керамична диафрагма. Доставя се с кабел 1 метър и BNC конектор.

 

Цена: 405,00 лв. без ДДС

EPX-3, Плосък рН-електрод

pН-Електрод с плосък сензор за измерване рН на проби с плоска повърхност, като хартия, картон, кожа, текстил, храни и др. Обхват от 0 до 14 рН и работна температура от 5 до 60оС.

 

Цена: 260,00 лв. без ДДС.

 

IJ-44A, рН-Електрод за полутвърди продукти

рН-Електрод с уникална специфична конструкция, която позволява измервания на различни проби както на чисти, така и на замърсени течности, почва и полутвърди вещества без опасност от запушване на диафрагмата. Обхват 0 ~ 14 рН. Доставя се с кабел 1 метър и стандартен BNC конектор.

 

Цена: 235,00 лв. без ДДС

IJ-44At, рН-Електрод за полутвърди продукти

рН-Електрод за едновременно измерване на рН (0 ~ 14 рН) и температура (0 ~ 60оС). Уникална специфична конструкция, която позволява измервания на различни проби както на чисти, така и на замърсени течности, почва и полутвърди вещества без опасност от запушване на диафрагмата. Доставя се с кабел 1 метър и стандартен BNC и RCA конектори.

 

Цена: 290,00 лв. без ДДС

IJ-44At HT, рН-Електрод за полутвърди продукти и висока температура

рН-Електрод за едновременно измерване на рН (0 ~ 14 рН) и температура (0 ~ 100оС). Уникална специфична конструкция, която позволява измервания на различни проби както на чисти, така и на замърсени течности, почва и полутвърди вещества без опасност от запушване на диафрагмата. Доставя се с кабел 1 метър и стандартен BNC и RCA конектори.

 

Цена: 335,00 лв. без ДДС

 

ERH-11S, рН-електрод за „трудни“ проби

рН електрод за измервания на рН на така наречените "трудни проби", в което използването на конвенционални електроди е ограничено. Такива проби са дестилирана и де-йонизирана вода, маслени емулсии, водни бои, мляко, сметана, майонеза, бира, сокове, течен сапун, шампоани, перилни препарати, дъбилни отпадни води, разредени лепила, мед, козметични гелове, др. Електродът е особено ефективен при водни емулсии със съдържание на вода над 5%. Обхват на измерване 0-14 рН и 0-80оС. Доставя се с кабел и BNC конектор.

 

Цена: 320,00 лв. без ДДС

EPS-3Li, рН-Електрод за течности с малко вода

рН-Електрод за измерване рН на течности с водно съдържание под 5 %, например нефтопродукти, екстракти на основата на вода и алкохол, растително масло, емулсионни бои и др. Обхват на измерване от 0 до 14 рН. Възможни са и измерванията в чиста вода. Стъклено тяло, мембрана с кръгла форма. Референтеният електролит е разтвор на литиев хлорид, който може да се презарежда чрез отвора, поставен в горната част на стъкленото тяло. Доставя се с кабел 1 метър и BNC конектор.

 

Цена: 270,00 лв. без ДДС

EPP-HF, рН-Електрод за водни разтвори на HF

Комбинираният електрод за измерване pH във водни разтвори, съдържащи хлороводородна киселина (HF) не повече от 0,5 M/L. Обхват на измерване от 0 до 11 pH. Измервателната мембрана е изработена от плоско стъкло, а кръстовището, оформено с пръстен, е направено от тефлон. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.

 

Цена: 290,00 лв. без ДДС

 

ERH-12-6, рН-Електрод за полутвърди продукти

Специализиран рН електрод за измервания на полутвърди продукти като месо, крем сирена или твърди продукти, съдържащи вода като прясно месо, студено пушено месо и плодове. Работен обхват за рН от 0 до 14 при 0-80оС. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.

 

Цена: 160,00 лв. без ДДС

 

EPX-4, рН-Eлектрод за киселини и основи

Комбиниран стъклен електрод за измерване рН на течности, съдържащи силни киселини или основи. Обхват от 0 до 14 рН и работна температура от 0 до 90оС. Доставя се с 1 метър кабел и BNC-50 конектор.

 

Цена: 325.00 лв. без ДДС.

 

EPX-4U, рН-Eлектрод за ултра чиста вода

Комбиниран стъклен електрод за измерване рН на в дейонизирана, чиста и ултра чиста вода. Може да се използва и за измерване на разтвори на киселини и основи. Обхват от 0 до 14 рН и работна температура от 0 до 90оС. Доставя се с 1 метър кабел и BNC-50 конектор.

 

Цена: 325.00 лв. без ДДС.

 

OSH-12-01, рН-Eлектрод с метален нож

Специализиран рН електрод за измервания на течни и полутвърди продукти като месо, крем сирена или твърди продукти, съдържащи вода като прясно месо, студено пушено месо и плодове. Електродът е поставен в пробивен държател-нож от неръждаема стомана. Обхват от 0 до 14 рН и работна температура от 0 до 60оС. Доставя се в комплект с металния нож, 1 метър кабел и BNC-50 конектор.

 

Цена: 305,00 лв. без ДДС.

 

OSH-12-00, рН-Електрод, пробивен

Специализиран рН електрод за измервания на течни и полутвърди продукти като месо, крем сирена или твърди продукти, съдържащи вода като прясно месо, студено пушено месо и плодове. Обхват от 0 до 14 рН и работна температура от 0 до 60оС. Използва се самостоятелно или заедно с пробивен държател-нож от неръждаема стомана. Доставя се с кабел 1 м и BNC конектор.

 

Цена: 190.00 лв. без ДДС.

 

ERS-2, Стъклен ORP-Електрод

Стъклен ORP-Електрод за измерване на окислително-редукционен потенциал (ORP, редокс потенциал) във водни разтвори. Обхват на измерване ±2000 mV при температура 5 ÷ 80°C. Полуклетка във форма на спирала, платинена жица в края на елетрода и сребърно/хлоридна референтна клетка с постоянен потенциал. Електродът е снабден с керамичен електролитичен възел. Конструкцията му позволява лесно почистване. Доставя се с 1 м кабел и BNC конектор.

 

Цена: 235,00 лв. без ДДС

 

ERPt-111, Пластмасов ORP-Електрод

Пластмасов ORP-Електрод за измерване на окислително-редукционен потенциал (ORP, редокс потенциал) във водни разтвори. Обхват на измерване ±2000 mV при температура 5 ÷ 60°C. Електродът се състои от измервателни и референтни полу-клетки. Измервателната част е платинен пръстен, поставен в края на електрода, а референтната част е Ag / AgCl в KCl разтвор, наситен със сребърен хлорид. Контактът с пробата се осигурява от влакнеста диафрагма. Доставя се с 1 м кабел и BNC конектор.

 

Цена: 250,00 лв. без ДДС

 

IJ-64D, ORP-Електрод за замърсени разтвори

Електрод с уникална и специфична конструкция, която дава възможност за измерване на редокс потенциала (ORP) в силно замърсени разтвори или полутвърди вещества без заплаха от запушване на кръстовището. Обхват на измерване ±2000 mV при температура 5 ÷ 60°C. Измервателният елемент на този електрод е направен от платинена плоча, поставена на неговия край. Доставя се с 1 м кабел и BNC конектор.

 

Цена: 315,00 лв. без ДДС

ECF-1, Клетка за проводимост

Потопяема клетка (сонда) за проводимост с метален електрод и пластмасово тяло. Обхват на измерване от 0 до 400 mS/cm. Предназначена за измерване на електрическа проводимост на чиста и замърсена вода, канализация с утайки, мазнини, петролни продукти, киселини, основи и водни бои. Доставя се с кабел 1 метър и BNC конектор.

 

Цена: 165,00 лв. без ДДС.

 

ECF-1t, Клетка за проводимост и температура

Потопяема клетка (сонда) за едновременно измерване на проводимост и температура. Метални електроди и пластмасово тяло. Обхват на измерване от 0 до 400 mS/cm. Предназначена за измерване на електрическа проводимост на чиста и замърсена вода, канализация с утайки, мазнини, петролни продукти, киселини, основи и водни бои. Доставя се с кабел 1 метър и BNC конектор.

 

Цена: 230.00 лв. без ДДС

 

EC-210, Клетка за проводимост (10-1000 mS/cm)

Клетка (сонда) за измерване на проби с висока проводимост, физиологични разтвори и други химични съединения. Обхват на измерване от 10 до 1000 mS/cm. Не се препоръчва за измервания в течности с високо съдържание на утайка, масла, мазнини и чиста вода. Два платинени електроди и пластмасово тяло. Доставя се с кабел 1 метър и BNC конектор.

 

Цена: 235.00 лв. без ДДС

 

COG-1, Сонда за разтворен кислород

Сонда за периодични измервания на кислород, разтворен във вода и водни разтвори. Може да се използва за лабораторни и полеви измервания. Сондата се използва главно при измервания на замърсени води от промишлени и битови пречиствателни станции, в контролни станции и т.н. Доставя се с 1 метър кабел и конектор (BNC-50).

 

Цена: 330,00 лв. без ДДС

 

COG-1t, Сонда за О2 и температура

Сонда за едновременно измервания на разтворен кислород (при 100% O2 20 mV и при 0% O2 0,1 mV) и температура (0 – 40оС). Може да се използва за лабораторни и полеви измервания. Сондата се използва главно при измервания на замърсени води от промишлени и битови пречиствателни станции, в контролни станции и т.н. Доставя се с 1 метър кабел и конектор (BNC-50).

 

Цена: 380,00 лв. без ДДС

 

COG-2, Сонда за разтворен кислород

Сонда за периодични или непрекъснати измервания на кислород, разтворен във вода и водни разтвори. Може да се използва за лабораторни и полеви измервания. Сондата се използва главно при измервания на замърсени води от промишлени и битови пречиствателни станции, в контролни станции и т.н. Доставя се с 5 метра кабел и конектор (BNC-50).

 

Цена: 500,00 лв. без ДДС

 

GXZ-3tk, pH/EC/O2/T - Измервателна глава

GXZ-3tk, pH/EC/O2/T - Измервателна глава

GXZ-3tk.

 

Мулти-параметрична глава за едновременно измерване на pH, проводимост (EC), разтворен кислород (O2) и температура (T). Главата използва сменяеми електроди и сензори (с изключение на сензора за температура, който е вграден постоянно). Предназначена е за работа с преносимите многофункционални измервателни уреди CX-401, CX-461, CX-601 и CX-705.

 

Доставя се с кабел 4 метра и много-пинов конектор.

 

Цена: 855,00 лв. без ДДС

 

 

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG