СХ-601, Мултифункционален рН/mV/EC/O2/T-метър

Каталожен № СХ-601.
СХ-601, Мултифункционален рН/mV/EC/O2/T-метър
CX-601 принадлежи към най-новото поколение високо прецизни измервателни устройства. Измервателният уред е предназначен за точни измервания на рН, редокс (mV), концентрация на йони, проводимост, съпротивление на измерената течност, соленост, TDS, кислород, разтворен във вода или насищане на кислород във въздуха, атмосферно налягане и температура. Отличава се с голям 7-инчов цветен графичен сензорен екран. Стандартната доставка включва температурна сонда и ръководство за работа. Допълнителното оборудване трябва да бъде избрано от потребителя в зависимост от параметрите, които ще бъдат измервани и вида на измерваните разтвори.
Цена: 1 525,00 лв.без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Този мултифункционални измерватели притежава всички характеристики на рН, ЕС, O2, ORP и TDS метрите от серията 601 на Елметрон. Той може да се използва, както на открито, така и на закрито, например в лаборатория. Резултатите от измерването се показват на лесен за четене LCD дисплей с подсветка и контрол на яркостта.

 

Измервателният уред е оборудван с съединители, които позволяват едновременно измерване на: рН (редокс потенциал или йони), проводимост или соленост, насищане на кислород във въздуха или разтворено кислород във вода и температура.

 

Основни характеристики и предимства

 • Уредът позволява едновременно измерване и показване на избраните функции.
 • Обединява оперативните процедури за всички функции улеснява работата.
 • Измервателният уред е оборудван с съединители, които позволяват едновременно измерване на: рН (редокс потенциал или йони), проводимост или соленост, насищане на кислород във въздуха или разтворено във вода и температура.
 • Функция „HOLD“ за замразяване на резултата на дисплея.
 • Сигнализация за стабилизиране на резултата със символа „ГОТОВ“ и звук.
 • Възможност за изпращане на доклад за калибриране на компютър - до 10 последни калибрирания.
 • Освен работата с захранващ адаптер, измервателният уред може да се захранва с външна акумулаторна батерия, което позволява дълготрайни измервания в полеви условия с използване на специален калъф за носене с батерии (по избор) или по време на работа в полеви измервателни станции без източници на енергия.

 

Функция за измерване на pH:

 • Калибриране на pH електрода в 1 ÷ 5 точки.
 • Автоматично откриване на буферни разтвори, техните стойности могат да бъдат зададени от потребителя.
 • Автоматична корекция на промяната на стойността на разтвора за рН, заедно с температурните промени за стандартите NIST, няма нужда от регулиране на температурата.
 • Възможността за съхранение на характеристиките на 3 рН електроди позволява бързата им подмяна, много полезна функция по време на полеви работи.
 • Автоматичен контрол на състоянието на електрода.
 • Възможност за преглед на параметрите на електрода (буфер и наклон).
 • Изолирани са веригите за измерване на рН и проводимост, което позволява едновременни измервания на рН и проводимост в един и същ съд без грешки и без грешки.
 • В зависимост от вида на нанесения електрод той може да се използва за чиста вода, канализация, почва, пасти и др.

 

Функция mV и редокс потенциал (ORP):

 • Прецизно измерване на редокс потенциала (точност 0,1 mV).
 • Възможност за измерване на mV спрямо зададената или измерена референтна стойност (Vref).

 

Функция за измерване на проводимостта (EC):

 • Пълният диапазон на измерване позволява измервания, както в ултра чиста вода, така и в разтвори с много висока проводимост.
 • 6 поддиапазона се превключват автоматично.
 • В случай на измервания на естествена вода с проводимост от 60 μS/cm до 1 mS/cm, измервателният апарат позволява използване на нелинейна компенсация на температурата. Параметрите на този тип вода са определени в норма EN27888: 1999 и се отнасят за повърхностните води, дълбоките и кладенчови води. Това решение намалява грешката в измерването.
 • Точността на измерване на ултра чистата вода с компенсиране на температурата се повишава чрез автоматично регулиране на коефициента α в зависимост от температурата и вида замърсявания.
 • Калибриране чрез въвеждане на константата K на клетката или в стандартни разтвори в 1 до 5 точки.
 • Широк диапазон на α коефициент 0 ÷ 10%/°C, избран в зависимост от измерения разтвор.
 • Възможност за промяна на базовата температура.
 • Калибриране чрез въвеждане на константата K в диапазон 0,010 ÷ 19,999 cm-1 или в стандартен разтвор.
 • Възможност за съхраняване на константи К от 3 клетки, които покриват целия диапазон на измерване.
 • Възможност за промяна на базовата температура.
 • Автоматично изчисляване на проводимостта към соленост в NaCl или KCl въз основа на реалните характеристики вместо постоянен коефициент, което значително увеличава точността.
 • Възможност за определяне на TDS с въвеждане на коефициента на TDS в диапазона 0.2 ÷ 1.0.
 • Добавена е опцията за измерване на съпротивлението на течността.
 • Възможност за извършване на измервания на електрически прием на разсад на дървета (определяне на жизнеността на разсад със специален сензор).
 • Клетката с висока точност за проводимост ECF-1 се предлага като допълнително оборудване. Диапазон на измерване 0 ÷ 400 mS/cm, достатъчен за измервания в ултра чиста вода и проби с висока концентрация на соли. Металните електроди се почистват лесно, а PVC тялото го предпазва от механични повреди.

 

В режим на измерване на йони:

 • Позволява измерване на концентрация на йони на моновалентни, бивалентни, отрицателни и положителни йони.
 • Обхватът на измерване на измервателния уред позволява сътрудничество с всички избрани йонни електроди (ISE), избрани в зависимост от измерения йон, оборудвани с BNC конектор.
 • Моларното тегло и валентността на измерения йон се въвеждат автоматично.
 • Възможност за избор на единица измежду pX, g/l, M/l, ppm.
 • Автоматично преобразуване на единици - напр. M/l до mg/l.
 • Възможност за въвеждане на свободно избрана стойност на стандартни разтвори.
 • Йонният измервателен електрод или йонният комбиниран електрод (ISE) са свързани към съединителя pH / mV (BNC-50) и референтния електрод към отделен съединител (банан).

 

Функцията за измерване на кислорода (O2):

 • Автоматично изчисляване на влиянието на атмосферното налягане върху концентрацията на кислород във вода в mg/l.
 • Автоматичен пренос на солеността, измерена в режим на проводимост, в режим на измерване на кислорода с изчисляване на влиянието му върху стойността на кислородното съдържание.
 • Калибриране на 1 или 2 точков кислороден сензор.
 • Широкият диапазон на измерване позволява измервания в езера с цъфтяща растителност.
 • В случай на измервания на кислород препоръчваме да закупите точния и лесен за използване и поддръжка галваничен сензор за кислород COG-1.

 

Функцията за измерване на атмосферното налягане:

 • Възможност за непрекъснато наблюдение на стойността на атмосферното налягане на екрана на измервателния уред.
 • Възможност за избор на единица: hPa, Bar, mmHg.

 

В режим на измерване на температурата:

 • Избор на единица: 0C, 0F, K.
 • Въвеждане на номера на групата на избрания температурен сензор, което увеличава точността.

 

Други функции:

 • Автоматична или ръчна компенсация на температурата.
 • Вътрешен часовник с дата.
 • Регистратор на данни за 2000 набора от данни за всички избрани в момента функции.
 • Съхранение на резултатите от измерванията с час и дата, взети като единични или последователно с зададен интервал от време.
 • Резултатите и данните за калибриране се съхраняват в енергонезависима памет.
 • Възможност за контрол на яркостта на екрана в зависимост от външните условия.
 • Икономичен режим на подсветка на екрана за запазване на батериите при работа на полето.
 • Запаметяване на зададената дата за следващото калибриране и сигнализиране за потребителя.
 • USB изход за свързване с компютър.
 • Възможност за избор на език: полски, английски или немски.
 • Захранва се с захранващ адаптер.
 • Освен работа с захранващ адаптер, измервателният уред може да се захранва и с външна акумулаторна батерия, което позволява дълготрайни измервания в полеви условия с използване на специален калъф за носене с батерии (по избор) или по време на работа в полеви измервателни станции без източници на енергия.
 • Уредът отговаря на изискванията на GLP.

 

Стандартната доставка включва температурна сонда и ръководство за работа.

 

Допълнителното оборудване трябва да бъде избрано от потребителя в зависимост от параметрите, които ще бъдат измервани и вида на измерваните разтвори.

 

Спецификации

Функция

pH

mV

Проводимост /
Соленост

O2 (mg/l)

O2 (%)

Температура

Обхват

-6.000 ÷ 20.000 pH

±2000.0 mV

0 ÷ 2000.0 mS/cm
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl

0 ÷ 60 mg/l

Във вода:
0÷600 %,

Във въздух:
0÷100 %

-50.00÷200.00 °C

Точност
(± 1 знака)

±0.002 pH*

±0.1 mV*

до 19.99 mS/cm ±0.1 %*
над 20.00 mS/cm ±0,25 %* /
соленост 2 %*

±0.01 mg/l*

±0.1 %**

±0.1 °C***

Temp. компенсация

-5 ÷ 110 °C

-

-5 ÷ 70 °C

0 ÷ 40 °C

0 ÷ 40 °C

-

Импеданс

>1012Ω

>1012Ω

-

-

-

-

α коефициент

-

-

0.00 ÷ 10.00 %/°C

-

-

-

K константа

-

-

0.010 ÷ 19.999 cm-1

-

-

-

Съпротивления

обхват: 0.500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, точност ±2% от измереното

Атм.налягане

Обхват: 800 ÷ 1100 hPa, точност ±2 HPa

Захранване

Акумулаторни батерии: 2x AA 1.2 V, 5 V/1000 mA micro USB адаптер

Тегло

260 g

Размери (mm)

L =149 , W = 82, H = 22

GXZ-3tk, pH/EC/O2/T - Измервателна глава

Мулти-параметрична глава за едновременно измерване на pH, проводимост (EC), разтворен кислород (O2) и температура (T). Главата използва сменяеми електроди и сензори (с изключение на сензора за температура, който е вграден постоянно). Предназначена е за работа с преносимите многофункционални измервателни уреди CX-401, CX-461, CX-601 и CX-705. Доставя се с кабел 4 метра и много пинов конектор.

 

Цена: 855,00 лв. без ДДС

437,15 € без ДДС

 

Описание

 

Тази мулти-параметрична измервателна глава (GXZ-3tk) е предназначена да измерва едновременно няколко параметъра и да работи съвместно с мултифункционалните уреди от типа CX-401, CX-461, CX-601 и CX-705.

 

Многопараметричната глава, като стандарт, е оборудвана с:

 • EPP-1B, pH-Електрод, гел напълнен,
 • ECF-1, Клетка за проводимост,
 • COG-1B галваничен сензор за кислород,
 • сонда за температура от неръждаема стомана със сензор Pt-1000B.

 

В зависимост от условията и вида на измерваните течности, типът на електродите, сензорите и клетките може да бъде променен.

 

Стандартно главата може да е оборудвана с до 5-метров кабел, снабден с един много пинов конектор или с отделни BNC конектори.

 

В случай на измервания с по-малко от три сензора (електроди) неизползваният щепсел може да бъде затворен със специална капачка. Периодичното калибриране може да се извърши без изключване на електродите, като се използва плексигласен капак, поставен в долната част на главата, изпълнен със стандартен или буферен разтвор. Капакът се използва и за периодично почистване на електродите.

 

Многофункционалната измервателна глава позволява едновременно измерване на няколко функции и улеснява полевата работа, като ограничава проблемите с отделни кабели за всеки сензор и електрод. Устойчивият корпус предпазва всички сензори и електроди на измервателните клетки срещу механични повреди. В зависимост от версията главата може да бъде свързана с измервателния уред с използване на отделни BNC конектори или с един много пинов конектор.

 

Куфар с акумулаторна батерия

Куфар с акумулаторна батерия.

Използва се за измервания на открито с мултифункционалния измервател CX-601.

По този начин CX-601 от лабораторен уред се превръща в преносим.

Особено подходящ за измерване на открито.

Цена: 385,00 лв. без ДДС
196,85 € без ДДС

 

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG