СХ-705, Мултифункционален рН/mV/EC/O2/P/T-метър

Каталожен № СХ-705.
СХ-705, Мултифункционален рН/mV/EC/O2/P/T-метър
CX-701 принадлежи към най-новото поколение високо прецизни измервателни устройства. Измервателният уред е предназначен за точни измервания на рН, редокс (mV), концентрация на йони, проводимост на разтвори, соленост (, изчислена до NaCl, KCl или TDS), съпротивление на разтвори, кислород (разтворен във вода или във въздуха), атмосферно налягане и температура на въздуха или на разтворите. Възможност за полуавтоматично титруване. Отличава се с голям 7-инчов цветен графичен сензорен екран. Стандартната доставка включва температурна сонда и ръководство за работа. Допълнителното оборудване трябва да бъде избрано от потребителя в зависимост от параметрите, които ще бъдат измервани и вида на измерваните разтвори.
Цена: 2 760,00 лв.без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Този мултифункционалният измервателен уред (CX-705) принадлежи към най-новото поколение измервателно оборудване и позволява много точни измервания на:

 1. рН (киселинност/алкалност);
 2. редокс потенциал (mV);
 3. концентрация на йони;
 4. проводимост на разтвора;
 5. соленост, изчислена като NaCl, KCl или TDS;
 6. съпротивление на разтвори;
 7. кислород във въздух (%) и концентрация на разтворен кислород във вода (% или mg/l);
 8. атмосферно налягане;
 9. температура на въздуха или на разтворите в °C, °F и K;
 10. позволява полуавтоматично титруване.

 

Стандартната доставка включва температурна сонда и ръководство за работа. Допълнителното оборудване трябва да бъде избрано от потребителя в зависимост от параметрите, които ще бъдат измервани и вида на измерваните разтвори.

 

Измервателният уред е оборудван с съединители, които позволяват едновременно измерване на: рН (редокс потенциал или йони), проводимост или соленост, насищане на кислород във въздуха или разтворено кислород във вода и температура.

 

Основни характеристики и предимства

• Измерванията във всички функции се извършват с най-висока точност.

 • Всички операции се извършват с помощта на бутони, генерирани на 10-инчов цветен графичен сензорен екран с подсветка.
 • Възможност за едновременно измерване и наблюдение на резултатите от всички 7 функции, показани в цифрова форма.
 • Избраната функция може да се покаже в графичен вид.
 • CX-705 може да се използва в лаборатория, както и на полето, след като го поставите в специален калъф с акумулаторни батерии (опция). Поставените в кутията акумулаторни батерии позволяват непрекъсната работа на полето в продължение на 8 - 15 часа (в зависимост от вида на избраните измервателни функции и настройките на екрана).
 • Стандартизираната оперативна процедура за всички измервателни функции улеснява работата.
 • Стабилизирана сигнализация за четене със сигнал „READY“ и звук.
 • Функция “HOLD” за замразяване на резултата на дисплея.
 • Вградените гнезда позволяват едновременно измерване на pH, йони (или редокс потенциал), проводимост и соленост, кислород, разтворен във вода или насищане на кислород във въздух и температура.
 • Гнездата за pH и температура са изолирани от йонни гнезда; pH,
 • Гнездата за температура и йони са изолирани от гнездата за кислород и проводимост.
 • Изскачащите прозорци с допълнителна информация улесняват работата.
 • Възможност за създаване и изпращане на доклад за калибриране на компютър - до 10 последни калибрирания.
 • Съхраняване на предстоящата дата на калибриране.
 • Освен за работа с адаптер за захранване, измервателният уред може да се захранва от външна акумулаторна батерия, което позволява дълготрайни измервания в полеви условия с използване на специален калъф за носене с батерии (опция) или по време на работа в полеви измервателни станции без източници на енергия.

 

Функция за измерване на pH:

 • Калибриране на pH електрода в 1 ÷ 5 точки.
 • Автоматично откриване на буферни разтвори, техните стойности могат да бъдат зададени от потребителя.
 • Автоматична корекция на промяната на стойността на разтвора за рН, заедно с температурните промени за стандартите NIST, няма нужда от регулиране на температурата.
 • Възможността за съхранение на характеристиките на 3 рН електроди позволява бързата им подмяна, много полезна функция по време на полеви работи.
 • Автоматичен контрол на състоянието на електрода.
 • Възможност за преглед на параметрите на електрода (буфер и наклон).
 • Изолирани са веригите за измерване на рН и проводимост, което позволява едновременни измервания на рН и проводимост в един и същ съд без грешки и без грешки.
 • В зависимост от вида на нанесения електрод той може да се използва за чиста вода, канализация, почва, пасти и др.

 

Функция mV и редокс потенциал (ORP):

 • Прецизно измерване на редокс потенциала (точност 0,1 mV).
 • Възможност за измерване на mV спрямо зададената или измерена референтна стойност (Vref).

 

Функция за измерване на проводимостта (EC):

 • Пълният диапазон на измерване позволява измервания, както в ултра чиста вода, така и в разтвори с много висока проводимост.
 • 6 поддиапазона се превключват автоматично.
 • В случай на измервания на естествена вода с проводимост от 60 μS/cm до 1 mS/cm, измервателният апарат позволява използване на нелинейна компенсация на температурата. Параметрите на този тип вода са определени в норма EN27888: 1999 и се отнасят за повърхностните води, дълбоките и кладенчови води. Това решение намалява грешката в измерването.
 • Точността на измерване на ултра чистата вода с компенсиране на температурата се повишава чрез автоматично регулиране на коефициента α в зависимост от температурата и вида замърсявания.
 • Калибриране чрез въвеждане на константата K на клетката или в стандартни разтвори в 1 до 5 точки.
 • Широк диапазон на α коефициент 0 ÷ 10%/°C, избран в зависимост от измерения разтвор.
 • Възможност за промяна на базовата температура.
 • Калибриране чрез въвеждане на константата K в диапазон 0,010 ÷ 19,999 cm-1 или в стандартен разтвор.
 • Възможност за съхраняване на константи К от 3 клетки, които покриват целия диапазон на измерване.
 • Възможност за промяна на базовата температура.
 • Автоматично изчисляване на проводимостта към соленост в NaCl или KCl въз основа на реалните характеристики вместо постоянен коефициент, което значително увеличава точността.
 • Възможност за определяне на TDS с въвеждане на коефициента на TDS в диапазона 0.2 ÷ 1.0.
 • Добавена е опцията за измерване на съпротивлението на течността.
 • Възможност за извършване на измервания на електрически прием на разсад на дървета (определяне на жизнеността на разсад със специален сензор).
 • Клетката с висока точност за проводимост ECF-1 се предлага като допълнително оборудване. Диапазон на измерване 0 ÷ 400 mS/cm, достатъчен за измервания в ултра чиста вода и проби с висока концентрация на соли. Металните електроди се почистват лесно, а PVC тялото го предпазва от механични повреди.

 

В режим на измерване на йони:

 • Позволява измерване на концентрация на йони на моновалентни, бивалентни, отрицателни и положителни йони.
 • Обхватът на измерване на измервателния уред позволява сътрудничество с всички избрани йонни електроди (ISE), избрани в зависимост от измерения йон, оборудвани с BNC конектор.
 • Моларното тегло и валентността на измерения йон се въвеждат автоматично.
 • Възможност за избор на единица измежду pX, g/l, M/l, ppm.
 • Автоматично преобразуване на единици - напр. M/l до mg/l.
 • Възможност за въвеждане на свободно избрана стойност на стандартни разтвори.
 • Йонният измервателен електрод или йонният комбиниран електрод (ISE) са свързани към съединителя pH / mV (BNC-50) и референтния електрод към отделен съединител (банан).

 

Функцията за измерване на кислорода (O2):

 • Автоматично изчисляване на влиянието на атмосферното налягане върху концентрацията на кислород във вода в mg/l.
 • Автоматичен пренос на солеността, измерена в режим на проводимост, в режим на измерване на кислорода с изчисляване на влиянието му върху стойността на кислородното съдържание.
 • Калибриране на 1 или 2 точков кислороден сензор.
 • Широкият диапазон на измерване позволява измервания в езера с цъфтяща растителност.
 • В случай на измервания на кислород препоръчваме да закупите точния и лесен за използване и поддръжка галваничен сензор за кислород COG-1.

 

Функцията за измерване на атмосферното налягане:

 • Възможност за непрекъснато наблюдение на стойността на атмосферното налягане на екрана на измервателния уред.
 • Възможност за избор на единица: hPa, Bar, mmHg.

 

В режим на измерване на температурата:

 • Избор на единица: 0C, 0F, K.
 • Въвеждане на номера на групата на избрания температурен сензор, което увеличава точността.

 

Други функции:

 • Съхранение за до 8000 показания, събрани на групи във вътрешната памет на уреда.
 • Показанията на всички измервани в момента функции се записват едновременно.
 • Сътрудничество с компютър с използване на USB конектор, което позволява прехвърляне на текущите показания или сериите, събрани в паметта на уреда, към компютъра.
 • Автоматична или ръчна компенсация на температурата.
 • Графиките могат да се мащабират както по време на непрекъснатото наблюдение, така и по време на анализа на събраните показания, функция за мащабиране.
 • Показанията и данните за калибриране се съхраняват в енергонезависима памет.
 • Три езика на менюто: полски, английски и немски.
 • Вътрешен часовник с дата.
 • Уредът отговаря на изискванията на GLP.

 

Стандартната доставка включва температурна сонда и ръководство за работа.

 

Допълнителното оборудване трябва да бъде избрано от потребителя в зависимост от параметрите, които ще бъдат измервани и вида на измерваните разтвори.

 

Спецификации

Функция

pH

mV

Проводимост /
Соленост

O2 (mg/l)

O2 (%)

Температура

Обхват

-6.000 ÷ 20.000 pH

±2000.0 mV

0 ÷ 2000.0 mS/cm
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl

0 ÷ 60 mg/l

Във вода:
0÷600 %,

Във въздух:
0÷100 %

-50.00÷200.00 °C

Точност
(± 1 знака)

±0.002 pH*

±0.1 mV*

до 19.99 mS/cm ±0.1 %*
над 20.00 mS/cm ±0,25 %* /
соленост 2 %*

±0.01 mg/l*

±0.1 %**

±0.1 °C***

Temp. компенсация

-5 ÷ 110 °C

-

-5 ÷ 70 °C

0 ÷ 40 °C

0 ÷ 40 °C

-

Импеданс

>1012Ω

>1012Ω

-

-

-

-

α коефициент

-

-

0.00 ÷ 10.00 %/°C

-

-

-

K константа

-

-

0.010 ÷ 19.999 cm-1

-

-

-

Съпротивления

обхват: 0.500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, точност ±2% от измереното

Атм.налягане

Обхват: 800 ÷ 1100 hPa, точност ±2 HPa

Захранване

Акумулаторни батерии: 2x AA 1.2 V, 5 V/1000 mA micro USB адаптер

Тегло

260 g

Размери (mm)

L =149 , W = 82, H = 22

GXZ-3tk, pH/EC/O2/T - Измервателна глава

Мулти-параметрична глава за едновременно измерване на pH, проводимост (EC), разтворен кислород (O2) и температура (T). Главата използва сменяеми електроди и сензори (с изключение на сензора за температура, който е вграден постоянно). Предназначена е за работа с преносимите многофункционални измервателни уреди CX-401, CX-461, CX-601 и CX-705. Доставя се с кабел 4 метра и много пинов конектор.

 

Цена: 855,00 лв. без ДДС

437,15 € без ДДС

 

Описание

 

Тази мулти-параметрична измервателна глава (GXZ-3tk) е предназначена да измерва едновременно няколко параметъра и да работи съвместно с мултифункционалните уреди от типа CX-401, CX-461, CX-601 и CX-705.

 

Многопараметричната глава, като стандарт, е оборудвана с:

 • EPP-1B, pH-Електрод, гел напълнен,
 • ECF-1, Клетка за проводимост,
 • COG-1B галваничен сензор за кислород,
 • сонда за температура от неръждаема стомана със сензор Pt-1000B.

 

В зависимост от условията и вида на измерваните течности, типът на електродите, сензорите и клетките може да бъде променен.

 

Стандартно главата може да е оборудвана с до 5-метров кабел, снабден с един много пинов конектор или с отделни BNC конектори.

 

В случай на измервания с по-малко от три сензора (електроди) неизползваният щепсел може да бъде затворен със специална капачка. Периодичното калибриране може да се извърши без изключване на електродите, като се използва плексигласен капак, поставен в долната част на главата, изпълнен със стандартен или буферен разтвор. Капакът се използва и за периодично почистване на електродите.

 

Многофункционалната измервателна глава позволява едновременно измерване на няколко функции и улеснява полевата работа, като ограничава проблемите с отделни кабели за всеки сензор и електрод. Устойчивият корпус предпазва всички сензори и електроди на измервателните клетки срещу механични повреди. В зависимост от версията главата може да бъде свързана с измервателния уред с използване на отделни BNC конектори или с един много пинов конектор.

 

Куфар с акумулаторна батерия за CX-705.

Куфар с акумулаторна батерия за CX-705.

 

Използва се за измервания на открито с мултифункционалния измервател CX-705.

 

По този начин CX-601 от лабораторен уред се превръща в преносим.

 

Особено подходящ за измерване на терен.

 

Измервателният уред се поставя здраво в куфара. Аксесоарите - електроди, сонди, клетки и захранващ адаптер - могат също да бъдат поставени в куфара.

 

Акумулаторните батерии са поставени в горната страна и могат да се зареждат, без се изваждат от куфар.

 

Цена: 645,00 лв. без ДДС

329,78 € без ДДС

 

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG