за Водата » Соленост

В този раздел ние предлагаме различни уреди и апарати за измерване соленост на вода и водни разтвори. Солеността е химическа характеристика на водата. Тя представлява количеството на соли, което се съдържа в един кубичен метър вода. Мерната единица, с която се изразява солевото съдържание е промил (ppm) или PSU (Practical Salinity Units) и (Practical Salinity Scale). Последните две мерни единици се използват най-вече за определяне солеността на морската вода. В зависимост от солевото съдържание водите се делят на сладки и солени. Дестилираната вода, обезсолената вода и дъждовната вода имат минимално съдържание на соли. Морската вода и саламурите имат десетки хиляди части на милион (ppm) соли. Питейните води могат да съдържат около 200 ppm соли, но понякога и над 1000 ppm. Солеността на природната вода може да варира от много ниски нива (например дъждовна вода с по малко от 100 mg/l (ppm)) до около 35000 ppm в океаните и над 50000 ppm в някои крайморски и морски води. По принцип повече от 97 процента от водата на Земята е солена вода. По здравословни причини и вкусови качества, хората могат да понасят ограничени количества соли във водата и не могат да понасят излишния прием на сол, въпреки че има и индикации за положителни ползи от минерали като магнезий и калций в питейната вода. Солеността може да се измерва индиректно чрез измерване на проводимост или директно чрез използване на рефрактометри. За морската вода или при силно концентрирани солеви разтвори ние препоръчваме използването на нашите цифрови рефрактометри.
NaCl/EC/T-Метър, CC-105 NaCl/EC/T-Метър, CC-105
Кат № CC105Цифров уред за едновременно измерване на проводимост, соленост (NaCl) и температура. Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l, които се сменят автоматично,
Цена: 133,00 EUR без ДДС
 
CPC-105, NaCl/EC/pH/T-Метър CPC-105, NaCl/EC/pH/T-Метър
Кат № CPC105. Цифров уред с комбиниран електрод за едновременно измерване на рН, проводимост (EC), соленост (NaCl) и температура (Т). Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично,
Цена: 166,17 € без ДДС
 
NaCl-Метър, PCE-SM11 NaCl-Метър, PCE-SM11
Кат № PCESM11Преносим уред за измерване концентрацията на разтворени соли в ненаситени водни разтвори. Обхват на измерване от 0 до 12 % (тегловни). Доставя се с батерии и инструкция за работа.
Цена: 200,00 EUR без ДДС
 
CC-411, NaCl/EC/T-Метър (соленост като NaCl) CC-411, NaCl/EC/T-Метър (соленост като NaCl)
Кат № CC411. Преносим уред за едновременно измерване на проводимост, соленост (NaCl) и температура. Измерването става с външна сонда. Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67). Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично.
Цена: 288,88 € без ДДС
 
NaCl/EC/pH/T-Метър, CPC-411 NaCl/EC/pH/T-Метър, CPC-411
Кат № CPC411Преносим, водоустойчив уред за измерване на рН, проводимост (EC), соленост (като NaCl) и температура. Обхват на измерване: рН от 0,00 до 14,00, EC от 0 до 100mS/cm, соленост от 0 до 60 g/L) и температура от -50оС до 199,9оС. Доставя се в куфарче, заедно с рН стъклен електрод EPS-1, кондуктометрична сонда EC-60, батерия от 9V и ръководство за работа.
Цена: 340,00 EUR без ДДС
 
NaCl/KCl/EC/T-Метър, CC-401 NaCl/KCl/EC/T-Метър, CC-401
Кат № СС401Преносим уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCl), общо разтворени вещества (TDS) и температура (Т). Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67). Има 6 обхвата за проводимост (до 2000 mS/cm), соленост като KCl (до 200 g/l, 20 об.%) или като NaCl (до 250 g/l, 25 об.%). Обхватите се сменят автоматично. Вътрешна памет за 4000 измервания. Уредът отговаря на GLP изискванията. Доставя се в пластмасово куфарче в комплект с батерии, ръководство за работа, захранващ адаптер, сонда за температура и сонда за проводимост тип ECF-1.
Цена: 379,00 EUR без ДДС
 
NaCL/KCl/EC/pH/T-Метър, CPC-401 NaCL/KCl/EC/pH/T-Метър, CPC-401
Кат № CPC401Водоустойчив, преносим уред за измерване на рН, проводимост (ЕС), соленост (NaCl) и температура (T). В режим на измерване на проводимост (ЕС) е възможно дефиниране на TDS (общо количество разтворени вещества). Може да се използва както в лабораторни, така и в полеви условия. Захранва се с батерии или адаптер. Голям и лесен за четене екран. Калибриране в 1, 2 или 3 точки. Автоматично откриване на рН-буферния разтвор и автоматична температурна компенсация. Вътрешна памет (datalogger) за 4000 измервания. Възможност за свързване с компютър чрез RS-232 или USB (чрез използване на допълнителен адаптер). Отговаря на изискванията на GLP. Доставя се в транспортно куфарче, заедно със стъклен рН-електрод, ЕС-клетка за проводимост, температурна сонда и ръководство за работа.
Цена: 424,00 EUR без ДДС
 
NaCl/KCl/EC/T-Метър, CC-461 NaCl/KCl/EC/T-Метър, CC-461
Кат № CC461Преносим уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCl) и температура (Т). Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67). Обхват за измерване на проводимост до 1999,9 mS/cm, соленост като KCl до 200 g/l или като NaCl до 250 g/l. Шест автоматично превключваеми подобхвати (autorange). Възможност за превръщане на проводимост в TDS (g/l или %) с възможност за въвеждане на TDS коефициент. Вътрешна памет за 2000 измервания. Отговаря на изискванията на GLP. Доставя се в пластмасово куфарче в комплект с батерии, ръководство за работа, захранващ адаптер, сонда за температура и сонда за проводимост тип ECF-1.
Цена: 443,00 EUR без ДДС
 
NaCl/KCl/EC/T-Метър, CC-511 NaCl/KCl/EC/T-Метър, CC-511
Кат № CC511Лабораторен уред за измерване на проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCl) и температура (Т). Обхват за измерване на проводимост до 1000 mS/cm, соленост като KCl до 200 g/l или като NaCl до 250 g/l. Шест автоматично превключваеми подобхвати (autorange). Възможност за превръщане на проводимост в TDS с въвеждане на TDS коефициент. Доставя се заедно със захранващ адаптер, ръководство за работа, сонда за температура и сонда за проводимост тип ECF-1.
Цена: 387,00 EUR без ДДС
 
NaCl/KCl/EC/TDS/T-Метър, CC-505 NaCl/KCl/EC/TDS/T-Метър, CC-505
Кат № CC505Лабораторен уред за измерване на проводимост (EC), соленост (g/l NaCl или KCl), общо разтворени вещества (TDS) и температура (T). Предназначен е за лабораторна работа. Има 6 обхвата за проводимост до 2000 mS/cm и соленост до 200 g/l KCl или до 250 g/l NaCl, които се сменят автоматично. Уредът отговаря на GLP изискванията. Доставя се в комплект с адаптер, кабел за свързване с компютър, ръководство за работа и измервателна сонда тип ECF-1.
Цена: 506,00 EUR без ДДС
 
NaCl/KCl/TDS/T-Метър с принтер, CC-502 NaCl/KCl/TDS/T-Метър с принтер, CC-502
Кат № CC502Лабораторен уред с вграден принтер за измерване на проводимост (EC), соленост (NaCl или KCl), общо разтворени вещества (TDS) и температура (T). Предназначен е за лабораторна работа. Вграден принтер, работещ с 60 mm термо хартия. Има 6 обхвата за проводимост до 2000 mS/cm и соленост до 200 g/l KCl или до 250 g/l NaCl, които се сменят автоматично. Уредът отговаря на GLP изискванията. Доставя се в комплект с адаптер, кабел за свързване с компютър, ръководство за работа и измервателна сонда тип ECF-1.
Цена: 632,00 EUR без ДДС
 
MA887, Рефрактометър за соленост на морска вода MA887, Рефрактометър за соленост на морска вода
Кат № MA887. Оптичен уред (рефрактометър), който използва коефициента на пречупване за определяне на солеността на естествена и изкуствена морска вода, вода в океана или леко солени разтвори. Обхват на измерване от 0 до 50 PSU (практически соленост, Practical Salinity Units), от 0 до 150 ppt (соленост в хилядни части, промили) или от 1.000 до 1.114 S.G. (20/20) (относително тегло, Specific Gravity). Цифровият рефрактометър премахва несигурността, свързана с механична рефрактометри. Може да се използва на лодки, кораби, на брега или в лабораторията.
Цена: 158,50 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG