за Водата » Соленост

В този раздел ние предлагаме различни уреди и апарати за измерване соленост на вода и водни разтвори. Солеността е химическа характеристика на водата. Тя представлява количеството на соли, което се съдържа в един кубичен метър вода. Мерната единица, с която се изразява солевото съдържание е промил (ppm) или PSU (Practical Salinity Units) и (Practical Salinity Scale). Последните две мерни единици се използват най-вече за определяне солеността на морската вода. В зависимост от солевото съдържание водите се делят на сладки и солени. Дестилираната вода, обезсолената вода и дъждовната вода имат минимално съдържание на соли. Морската вода и саламурите имат десетки хиляди части на милион (ppm) соли. Питейните води могат да съдържат около 200 ppm соли, но понякога и над 1000 ppm. Солеността на природната вода може да варира от много ниски нива (например дъждовна вода с по малко от 100 mg/l (ppm)) до около 35000 ppm в океаните и над 50000 ppm в някои крайморски и морски води. По принцип повече от 97 процента от водата на Земята е солена вода. По здравословни причини и вкусови качества, хората могат да понасят ограничени количества соли във водата и не могат да понасят излишния прием на сол, въпреки че има и индикации за положителни ползи от минерали като магнезий и калций в питейната вода. Солеността може да се измерва индиректно чрез измерване на проводимост или директно чрез използване на рефрактометри. За морската вода или при силно концентрирани солеви разтвори ние препоръчваме използването на нашите цифрови рефрактометри.
MA886, Рефрактометър за соленост на вода MA886, Рефрактометър за соленост на вода
Кат № MA886. Цифров преносим рефрактометър за едновременно измерване концентрацията на натриев хлорид (готварска сол) и температура. Обхват на измерване на концентрацията на сол от 0 до 28 g/100g (или в други мерни единици: 0 - 34 g/100 ml; 0 - 26°Baumé; 1,000 - 1.216 SG). Обхват на измерване на температурата от 0 до 80°C. Доставя се с 9V батерия, мини пипета, декларация за съответствие и инструкция за работа.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
MA887, Рефрактометър за соленост на морска вода MA887, Рефрактометър за соленост на морска вода
Кат № MA887. Оптичен уред (рефрактометър), който използва коефициента на пречупване за определяне на солеността на естествена и изкуствена морска вода, вода в океана или леко солени разтвори. Обхват на измерване от 0 до 50 PSU (практически соленост, Practical Salinity Units), от 0 до 150 ppt (соленост в хилядни части, промили) или от 1.000 до 1.114 S.G. (20/20) (относително тегло, Specific Gravity). Цифровият рефрактометър премахва несигурността, свързана с механична рефрактометри. Може да се използва на лодки, кораби, на брега или в лабораторията.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
DBS-50, Рефрактометър за соленост и Brix DBS-50, Рефрактометър за соленост и Brix
Кат № DBS50. Цифров преносим рефрактометър за едновременно измерване концентрацията на разтвори по Brix, соленост в %, относително тегло и индекс на рефракция. Обхват на измерване на концентрацията по Брикс е 0,0~50,0%, соленост 0~28 %, относително тегло 1,000~1,217 и индекса на рефракция 1,3330~1,4200nD. Доставя се в калъф, заедно с батерия, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 325,00 лв.без ДДС
 
DR-201, Рефрактометър за сол, плътност и nD DR-201, Рефрактометър за сол, плътност и nD
Кат № DR201. Цифров преносим рефрактометър за измерване концентрацията на сол (NaCl: 0.0~28.0%; 0~280‰), относително тегло (1.000~1.217), индекс на рефракция (1,3330~1,3900nD) и температура (0~40оС) на водни разтвори. Доставя се в калъф, заедно с батерия, пипета и ръководство за работа.
Цена: 455,00 лв.без ДДС
 
DR-202, Рефрактометър за морска вода DR-202, Рефрактометър за морска вода
Кат № DR202. Цифров преносим рефрактометър за измерване соленост (0—100‰), хлорни съединения (0—57‰), относително тегло (1.000~1.070), индекс на рефракция (1,3330~1,3530nD) и температура (0~40оС) на морската вода. Доставя се в калъф, заедно с батерия, пипета и ръководство за работа.
Цена: 455,00 лв.без ДДС
 
NaCl/EC/T-Метър, CC-105 NaCl/EC/T-Метър, CC-105
Кат № CC105Цифров уред за едновременно измерване на проводимост, соленост (NaCl) и температура. Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l, които се сменят автоматично,
Цена: 265,00 лв.без ДДС
 
CPC-105, NaCl/EC/pH/T-Метър CPC-105, NaCl/EC/pH/T-Метър
Кат № CPC105. Цифров уред с комбиниран електрод за едновременно измерване на рН, проводимост (EC), соленост (NaCl) и температура (Т). Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично,
Цена: 325,00 лв.без ДДС
 
NaCl-Метър, PCE-SM11 NaCl-Метър, PCE-SM11
Кат № PCESM11Преносим уред за измерване концентрацията на разтворени соли в ненаситени водни разтвори. Обхват на измерване от 0 до 12 % (тегловни). Доставя се с батерии и инструкция за работа.
Цена: 395,00 лв.без ДДС
 
CC-411, NaCl/EC/T-Метър (соленост като NaCl) CC-411, NaCl/EC/T-Метър (соленост като NaCl)
Кат № CC411. Преносим уред за едновременно измерване на проводимост, соленост (NaCl) и температура. Измерването става с външна сонда. Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67). Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично.
Цена: 565,00 лв.без ДДС
 
NaCl/EC/pH/T-Метър, CPC-411 NaCl/EC/pH/T-Метър, CPC-411
Кат № CPC411. Преносим, водоустойчив уред за измерване на рН, проводимост (EC), соленост (като NaCl) и температура. Обхват на измерване: рН от 0,00 до 14,00, EC от 0 до 100mS/cm, соленост от 0 до 60 g/L) и температура от -50оС до 199,9оС. Доставя се в куфарче, заедно с рН стъклен електрод EPS-1, кондуктометрична сонда EC-60, батерия от 9V и ръководство за работа.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
NaCl/KCl/EC/T-Метър, CC-401 NaCl/KCl/EC/T-Метър, CC-401
Кат № СС401. Преносим уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCl), общо разтворени вещества (TDS) и температура (Т). Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67). Има 6 обхвата за проводимост (до 2000 mS/cm), соленост като KCl (до 200 g/l, 20 об.%) или като NaCl (до 250 g/l, 25 об.%). Обхватите се сменят автоматично. Вътрешна памет за 4000 измервания. Уредът отговаря на GLP изискванията. Доставя се в пластмасово куфарче в комплект с батерии, ръководство за работа, захранващ адаптер, сонда за температура и сонда за проводимост тип ECF-1.
Цена: 760,00 лв.без ДДС
 
NaCL/KCl/EC/pH/T-Метър, CPC-401 NaCL/KCl/EC/pH/T-Метър, CPC-401
Кат № CPC401. Водоустойчив, преносим уред за измерване на рН, проводимост (ЕС), соленост (NaCl) и температура (T). В режим на измерване на проводимост (ЕС) е възможно дефиниране на TDS (общо количество разтворени вещества). Може да се използва както в лабораторни, така и в полеви условия. Захранва се с батерии или адаптер. Голям и лесен за четене екран. Калибриране в 1, 2 или 3 точки. Автоматично откриване на рН-буферния разтвор и автоматична температурна компенсация. Вътрешна памет (datalogger) за 4000 измервания. Възможност за свързване с компютър чрез RS-232 или USB (чрез използване на допълнителен адаптер). Отговаря на изискванията на GLP. Доставя се в транспортно куфарче, заедно със стъклен рН-електрод, ЕС-клетка за проводимост, температурна сонда и ръководство за работа.
Цена: 845,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG