за Водата » Фотометри

Преносими и лабораторни уреди и апарати за измерване и оценка на качеството на водата, в това число общ и свободен хлор, амоняк, желязо и др. чрез използване на възможностите на фотометричния анализ. При фотометричните методи се използва избирателното поглъщане на светлина от молекулите на анализираното вещество и определянето на коефициентите на поглъщане на средата. При поглъщане на светлина атомите и молекулите на анализираното вещество преминават от основно във възбудено състояние. Аналитичната процедура обикновено се свежда до привеждане на анализирания компонент в цветно съединение, поглъщащо светлина, и последващо определяне на неговата концентрация чрез измерване на светопоглъщането на разтвора
 MW10, Фотометър за свободен хлор (0-2,50ppm) MW10, Фотометър за свободен хлор (0-2,50ppm)
Кат № MW10. Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на свободен хлор във вода. Обхват от 0.00 до 2.50 ppm. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.
Цена: 76,70 € без ДДС
 
MW11, Фотометър за общ хлор (0 - 3,50 ppm) MW11, Фотометър за общ хлор (0 - 3,50 ppm)
Кат № MW11. Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на общ хлор във вода. Обхват от 0.00 до 3.50 ppm. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.
Цена: 76,70 € без ДДС
 
MW12, Фотометър за фосфати (0 - 2,5 ppm) MW12, Фотометър за фосфати (0 - 2,5 ppm)
Кат № MW12. Революционен мини фотометър, компактен и лесни за употреба, с модерен дизайн. Измерва количеството на фосфати в границите от 0.00 до 2,50 mg/L с точност от ±0.04 mg/L. Уредът се изключва автоматично след 2 минути бездействие, за да се удължи живота на батерията. Доставя се с всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 76,70 € без ДДС
 
MW13, Фотометър за йод (0 - 12,5 ppm) MW13, Фотометър за йод (0 - 12,5 ppm)
Кат № MW13. Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на йод във вода. Обхват от 0.00 до 12.5 ppm. Използва адаптиран стандартен метод за изследване на питейни и отпадни води. Автоматична температурна компенсация на измерването в границите от 10 до 40°C. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.
Цена: 76,70 € без ДДС
 
MW14, Фотометър за желязо (0 - 5,00 ppm) MW14, Фотометър за желязо (0 - 5,00 ppm)
Кат № MW14. Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на желязо във вода. Обхват от 0.00 до 5.00 ppm. Използва адаптиран стандартен метод за изследване на естествени и третирани води. Функция за автоматично изключване след 2 min бездействие. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.
Цена: 76,70 € без ДДС
 
HI709, Фотометър за манган (0 - 20,0 ppm) HI709, Фотометър за манган (0 - 20,0 ppm)
Кат № HI709. Компактен мини фотометър за измерване концентрацията на манган във вода. Обхват на измерване от 0,0 до 20,0 mg/L (ppm). Лесен за работа само с един бутон, бързи и точни резултати от измерването, голям, лесен за четене LCD екран, автоматично изключване. Доставя се заедно с 2 измервателни кювети с капак, реактиви за 6 теста, батерия и инструкции за работа.
Цена: 86,92 € без ДДС
 
HI719, Фотометър за магнезий (0,00 - 2,00 ppm) HI719, Фотометър за магнезий (0,00 - 2,00 ppm)
Кат № HI719. Компактен мини колориметър-фотометър за измерване концентрацията на магнезий във вода (магнезиева твърдост на водата). Обхват на измерване от 0,00 до 2,00 ppm. Лесен за работа само с един бутон, бързи и точни резултати от измерването, голям, лесен за четене LCD екран, автоматично изключване. Доставя се заедно с 2 измервателни кювети, реактиви за 25 теста, батерия и инструкции за работа.
Цена: 81,81 € без ДДС
 
HI721, Фотометър за желязо (0 - 5,00 ppm) HI721, Фотометър за желязо (0 - 5,00 ppm)
Кат № HI721. Компактен мини фотометър за измерване концентрацията на желязо във вода. Обхват на измерване от 0,00 до 5,00 mg/L (ppm). Лесен за работа само с един бутон, бързи и точни резултати от измерването, голям и лесен за четене LCD екран, автоматично изключване. Доставя се заедно с 2 измервателни кювети, реактиви за 6 теста, батерия и инструкции за работа.
Цена: 81,81 € без ДДС
 
HI 726, Мини фотометър за никел (0-7.00 g/l) HI 726, Мини фотометър за никел (0-7.00 g/l)
Кат № HI726. Компактен и лесен за употреба фотометър (джобен колориметър) за анализ на никел във вода. Обхват от 0,00 до 7.00 g/l (висок обхват). Използва се в галванопластиката, при производството на батерии и навсякъде, където никелът се следи активно в отпадните води. Доставя се заедно с две измервателни кювети, пакетчета с реагенти за 6 теста, батерия и инструкции за работа.
Цена: 81,81 € без ДДС
 
HI 739, Мини фотометър за флуориди (0-20.0mg/l) HI 739, Мини фотометър за флуориди (0-20.0mg/l)
Кат № HI739. Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на флуориди във вода. Обхват от 0 до 20.0 mg/l (ppm). Особено подходящ за ежедневно измерване на количеството флуориди във вода. Доставя се заедно с реагенти за 15 измервания, батерия и ръководство за работа.
Цена: 81,81 € без ДДС
 
HI746, Фотометър за желязо (0 - 999 ppb) HI746, Фотометър за желязо (0 - 999 ppb)
Кат № HI746. Компактен мини фотометър за измерване концентрацията на желязо във вода. Обхват на измерване от 0 до 999 ppb (0 – 0,999 mg/L, 0 – 0,999 ppm). Лесен за работа само с един бутон, бързи и точни резултати от измерването, голям и лесен за четене LCD екран, автоматично изключване. Доставя се заедно с 2 измервателни кювети, реактиви за 6 теста, батерия и инструкции за работа.
Цена: 81,81 € без ДДС
 
Mi404, Фотометър за общ и свободен хлор Mi404, Фотометър за общ и свободен хлор
Кат № Mi404. Портативен професионален фотометър за анализ на свободен (0.00 … 5.00mg/L) и общ хлор във вода (0.00 … 5.00 mg/L). Доставя се в куфарче заедно с комплект реагенти за незабавно започване на работа.
Цена: 247,98 € без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG