за Водата » Фотометри

Преносими и лабораторни уреди и апарати за измерване и оценка на качеството на водата, в това число общ и свободен хлор, амоняк, желязо и др. чрез използване на възможностите на фотометричния анализ. При фотометричните методи се използва избирателното поглъщане на светлина от молекулите на анализираното вещество и определянето на коефициентите на поглъщане на средата. При поглъщане на светлина атомите и молекулите на анализираното вещество преминават от основно във възбудено състояние. Аналитичната процедура обикновено се свежда до привеждане на анализирания компонент в цветно съединение, поглъщащо светлина, и последващо определяне на неговата концентрация чрез измерване на светопоглъщането на разтвора
 MW10, Фотометър за свободен хлор MW10, Фотометър за свободен хлор
Кат № MW10. Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на свободен хлор във вода. Обхват от 0.00 до 2.50 ppm. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.
Цена: 76,70 € без ДДС
 
MW11, Фотометър за общ хлор MW11, Фотометър за общ хлор
Кат № MW11. Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на общ хлор във вода. Обхват от 0.00 до 3.50 ppm. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.
Цена: 76,70 € без ДДС
 
MW12, Фотометър за фосфати MW12, Фотометър за фосфати
Кат № MW12. Революционен мини фотометър, компактен и лесни за употреба, с модерен дизайн. Измерва количеството на фосфати в границите от 0.00 ... 2,50 mg/L с точност от ±0.04 mg/L. Уредът се изключва автоматично след 2 минути бездействие, за да се удължи живота на батерията. Доставя се с всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 76,70 € без ДДС
 
MW13, Фотометър за йод MW13, Фотометър за йод
Кат № MW13. Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на йод във вода. Обхват от 0.00 до 12.5 ppm. Използва адаптиран стандартен метод за изследване на питейни и отпадни води. Автоматична температурна компенсация на измерването в границите от 10 до 40°C. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.
Цена: 76,70 € без ДДС
 
MW14, Фотометър за желязо MW14, Фотометър за желязо
Кат № MW14. Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на желязо във вода. Обхват от 0.00 до 5.00 ppm. Използва адаптиран стандартен метод за изследване на естествени и третирани води. Функция за автоматично изключване след 2 min бездействие. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.
Цена: 76,70 € без ДДС
 
Mi404, Фотометър за общ и свободен хлор Mi404, Фотометър за общ и свободен хлор
Кат № Mi404. Портативен професионален фотометър за анализ на свободен (0.00 … 5.00mg/L) и общ хлор във вода (0.00 … 5.00 mg/L). Доставя се в куфарче заедно с комплект реагенти за незабавно започване на работа.
Цена: 247,98 € без ДДС
 
Mi413, Фотометър за общ и свободен хлор Mi413, Фотометър за общ и свободен хлор
Кат № Mi413. Портативен професионален фотометър за анализ на високо съдържание на свободен хлор (0.00 … 10.00mg/L) и общ хлор (0.00 … 10.00 mg/L) във вода. Доставя се в куфарче заедно с комплект реагенти за незабавно започване на работа.
Цена: 247,98 € без ДДС
 
Mi411, Фотометър за рН, общ и свободен хлор Mi411, Фотометър за рН, общ и свободен хлор
Кат № Mi411. Комбиниран професионален фотометър (3 в 1) за определяне на рН (5,00 … 9,00 pH) и анализ на свободен (0,00 … 5,00mg/L) и общ хлор (0,00 … 5,00 mg/L). Доставя се в куфарче в комплект с всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 270,99 € без ДДС
 
Mi406, Фотометър за свободен хлор Mi406, Фотометър за свободен хлор
Кат № Mi406. Портативен професионален фотометър за анализ на свободен хлор във вода. Обхват от 0.00 до 5.00 mg/L. Доставя се в куфарче заедно с комплект реагенти за незабавно започване на работа.
Цена: 247,98 € без ДДС
 
Mi405, Фотометър за амоняк Mi405, Фотометър за амоняк
Кат № Mi405. Преносим професионален фотометър за анализ на амоняк във вода (среден обхват от 0.00 до 9.99 mg/l). Особено подходящ за откриване наличието на амоняк в пречиствателни станции и особено в аквариуми, рибарници, рибни стопанства и ферми. Доставя се в куфарче, заедно с комплект реагенти за 100 анализа.
Цена: 247,98 € без ДДС
 
Mi407, Фотометър за амоняк Mi407, Фотометър за амоняк
Кат № Mi407. Преносим професионален фотометър за анализ на амоняк във вода. Нисък обхват на измерване от 0.00 до 3.00 mg/L. Особено подходящ за откриване наличието на амоняк в пречиствателни станции, аквариуми, рибарници, рибни стопанства, ферми и други. Доставя се в куфарче в комплект с реагенти за 100 анализа и всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 247,98 € без ДДС
 
Mi408, Фотометър за желязо Mi408, Фотометър за желязо
Кат № Mi408. Преносим професионален фотометър за анализ на желязо във вода. Висок обхват на измерване от 0.00 до 5.00 mg/L. Особено подходящ за откриване наличието на желязо в питейни и промишлени води. Доставя се в куфарче в комплект с реагенти за 100 анализа и всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 247,98 € без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG