за Водата » Рефрактометри-цифрови

Цифрови оптични уреди за определяне концентрацията на веществата чрез измерване на коефициента на пречупване (n20D ) на водни разтвори на захари и други химически вещества. Рефрактометричният метод за анализ (рефрактометрия) се базира на зависимостта на коефициента на пречупване от състава на дадена система. Тази зависимост се определя чрез определяне на индекса на пречупване. Индексът на пречупване се измерва в рамките на секунди, заедно с преобразуване на индекса в концентрационни единици като % Брикс, % захари, % алкохол и др.
Рефрактометър 0-85% Brix, MA871 Рефрактометър 0-85% Brix, MA871
Кат № MA871Цифров (дигитален) рефрактометър за определяне % Брикс захари във водни разтвори. Обхват 0-85% Brix, резолюция 0,1%, точност 0,2%. Доставя се в комплект с батерия 9V и упътване.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър 0-85% фруктоза, MA872 Рефрактометър 0-85% фруктоза, MA872
Кат № MA872Цифров (дигитален) рефрактометър за определяне на фруктоза във водни разтвори. Обхват 0-85 тегл.%, резолюция 0,1%, точност 0,2%. Доставя се в комплект с батерия 9V и инструкция за работа.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър 0-85% глюкоза, MA873 Рефрактометър 0-85% глюкоза, MA873
Кат № MA873Цифров (дигитален) рефрактометър за определяне на глюкоза във водни разтвори. Обхват 0-85 тегл.%, резолюция 0,1%, точност 0,2%. Доставя се в комплект с батерия 9V и инструкция за работа.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър 0-85% инвертна захар, MA881 Рефрактометър 0-85% инвертна захар, MA881
Кат № MA881Цифров преносим рефрактометър за определяне на инвертна захар във водни разтвори. Обхват 0-85 тегл.%, резолюция 0,1%, точност 0,2%. Доставя се в комплект с батерия 9V и инструкция за работа.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за вино и грозде 0-50% Brix, MA882 Рефрактометър за вино и грозде 0-50% Brix, MA882
Кат № MA882Цифров (дигитален) рефрактометър за определяне % Брикс на вино и грозде. Обхват 0-50% Brix, резолюция 0,1%, точност 0,2%. Доставя се в комплект с батерия 9V и упътване.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за вино и грозде 0-28о Baumé, MA883 Рефрактометър за вино и грозде 0-28о Baumé, MA883
Кат № MA883Цифров (дигитален) рефрактометър за определяне захарите на вино и грозде в градуси по Baumé. Обхват 0-28 °Baumé, резолюция 0,1оBaumé, точност 0,1оBaumé. Доставя се в комплект с батерия 9V и упътване.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за Brix и потенциален алкохол. MA884 Рефрактометър за Brix и потенциален алкохол. MA884
Кат № MA884Цифров (дигитален) рефрактометър за определяне % Brix и потенциален алкохол на вино и грозде. Обхват на измерване за захари от 0 до 50 % Brix, за алкохол от 0 до 25 % v/v и за температура от 0 до 80°C. Особено подходящ за точно определяне на датата на прибиране на реколтата за определяне и кога гроздето е готово за винопроизводство. Доставя се с 9V батерия и инструкция за работа.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър Brix, °Oechsle, °KMW на вино и грозде. MA885 Рефрактометър Brix, °Oechsle, °KMW на вино и грозде. MA885
Кат № MA885Цифров (дигитален) рефрактометър за едновременно определяне на % Brix, °Oechsle, °kmw и температурата на грозде и вино. Обхват: 0 … 50 % Brix / 0 … 230 °Oechsle/ 0 … 42 °kmw / 0 … 80°C (32 … 176°F). Резолюция: 0.1 % Brix / 1 °Oechsle/ 0.1 °kmw / 0.1°C (0.1°F). Точност: ±0.2 % Brix / ±1 °Oechsle/ ±0.2 °kmw / ±0.3°C (±0.5°F). Доставя се с 9V батерия и инструкция за работа.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за соленост на вода, MA886 Рефрактометър за соленост на вода, MA886
Кат № MA886Цифров (дигитален) рефрактометър за анализ на сол (натриев хлорид) и температура. Обхват: 0 … 28 g/100g; 0 … 34 g/100 ml; 0 … 26°Baumé; 1,000 … 1.216 SG; 0 …80°C. Доставя се с 9V батерия и инструкция за работа.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за соленост на морска вода, MA887 Рефрактометър за соленост на морска вода, MA887
Кат № MA887MA887 е оптичен уред, който използва коефициента на пречупване за определяне на солеността на естествена и изкуствена морска вода, вода в океана или леко солени разтвори. Цифровият рефрактометър премахва несигурността, свързана с механична рефрактометри. Може да се използва на лодки, кораби, на брега или в лабораторията.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за антифриз, MA888 Рефрактометър за антифриз, MA888
Кат № MA888MA888 е оптичен уред за измерване концентрацията и точката на замръзване на разтвори на етилен гликол (антифриз). Обхватът на измерване на концентрацията на етилен гликола е от 0 до 100% обемни процента, а точката на замръзване от 0 до -50°C.
Цена: 156,30 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за Brix и nD, DR-101 Рефрактометър за Brix и nD, DR-101
Кат № DR101Цифров преносим рефрактометър за едновременно измерване концентрацията на разтвори (Brix), индекс на рефракция (nD) и температура (T). Обхват на измерване на концентрацията по Брикс е 0,0~50,0% и индекса на рефракция 1,3330~1,4200nD. Доставя се в калъф, заедно с батерия, пипета и ръководство за работа.
Цена: 229,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG