Регистратори (data loggers) » за Стерилизация

Продукти Биоевибул Стерилизация
DiskInterface HS Mini, Базов компютърен USB четец на логери за стерилизация DiskInterface HS Mini, Базов компютърен USB четец на логери за стерилизация
Кат № TS04DIHSM. Базов (мини) компютърен USB четец за изтегляне на данни и програмиране на някои от регистратори на данни (data loggers) на Tecnosoft, като SterilDisk, P-Micro и S-Micro. Доставя се заедно със софтуер и USB интерфейсен кабел.
Цена: 180,00 лв.без ДДС
 
DiskInterface HS, Универсален USB четец на логери за стерилизация DiskInterface HS, Универсален USB четец на логери за стерилизация
Кат № TS04DIHS. Универсален компютърен USB четец за изтегляне на данни и програмиране на всички регистратори на данни (data loggers) на Tecnosoft, включително SterilDisk, S-Disk J, P-Micro, S-Micro, S-Radio, S-MicroW, L-Disk, RHTemp, PressureDisk, Pirani Vacuum Logger. Доставя се заедно със софтуер (SPD) и USB интерфейсен кабел.
Цена: 400,00 лв.без ДДС
 
USB Radio Receiver, Приемник за безжични логери за стерилизация USB Radio Receiver, Приемник за безжични логери за стерилизация
Кат № TS04RR. USB приемник за безжични регистратори на данни, като P-Radio (всички версии), S-Radio (всички версии). Включва се към компютър през USB порт. Поддържа се от софтуера SPD. Доставя се заедно с USB интерфейсен кабел.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
SterilDisk, Температурен логер за стерилизация SterilDisk, Температурен логер за стерилизация
Кат № TS01SD. Температурен измервател и регистратор (data logger) на температура до 140°C с вътрешен температурен сензор. Изработен от неръждаема стомана, разрешена за контакт с храни. Част от система за мониторинг на процесите на стерилизация, включваща още софтуер и USB четец (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 20200 измервания. Доставят се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и четящото устройство се поръчват отделно.
Цена: 660,00 лв.без ДДС
 
SterilDisk Probe 10, Температурен логер за стерилизация SterilDisk Probe 10, Температурен логер за стерилизация
Кат № TS01SDP10. Температурен измервател и регистратор (data logger) на температура до 140°C с интегриран към корпуса температурен сензор. Дължина на сензора 10 mm. Размери на тялото височина 18 mm и диаметър 36 mm. Изработен от неръждаема стомана, разрешена за контакт с храни. Част от система за мониторинг на процесите на стерилизация, включваща още софтуер и USB четец (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 20200 измервания. Доставя се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и четящото устройство се поръчват отделно.
Цена: 720,00 лв.без ДДС
 
SterilDisk Probe 20/50/100/150, Температурни логери за стерилизация SterilDisk Probe 20/50/100/150, Температурни логери за стерилизация
Кат № TS01SDP 20/50/100/200. Температурни измерватели и регистратори (data loggers) на температура до 140°C с интегрирани към корпуса температурни сензори с различна дължина. Дължината на сензорите може да бъде 20, 50, 100 или 150 mm. Размерите на тялото е височина 18 mm и диаметър 36 mm. Изработени са от неръждаема стомана, разрешена за контакт с храни. Представляват част от система за мониторинг на процесите на стерилизация, включваща още софтуер и USB четец (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 20200 измервания. Доставят се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и четящото устройство се поръчват отделно.
Цена: 800,00 лв.без ДДС
 
SterilDisk Flexible, Температурен логер за стерилизация SterilDisk Flexible, Температурен логер за стерилизация
Кат № TS01SDF3. Устройство (data logger) с външна гъвкава температурна сонда за измерване и регистрация на температура на стерилизация. Обхват на измерване от -20 до +140°C. Изработен от неръждаема стомана, разрешена за контакт с храни. Управлението на логера се извършва с помощта на четящо USB устройство и специализиран софтуер (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 20224 измервания. Доставя се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и четящото устройство се поръчват отделно.
Цена: 1 000,00 лв.без ДДС
 
S-Radio 20/50/100/150, Безжични температурни логери за стерилизация S-Radio 20/50/100/150, Безжични температурни логери за стерилизация
Кат № TS01SR x. Температурен измервател и регистратор (data logger) на температура от -40°C до 140°C с интегриран към корпуса температурен сензор. Дължина на сензора по избор 20, 50, 100 или 150 mm. Логерът е част от система за безжичен онлайн мониторинг на процесите на стерилизация, включваща още специализиран софтуер (SPD) и USB Radio Reciever (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 121171 измервания. Доставя се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и USB радиоприемникът се поръчват отделно.
Цена: 1 480,00 лв.без ДДС
 
S-Radio Flexible, Безжичен температурен логер за стерилизация S-Radio Flexible, Безжичен температурен логер за стерилизация
Кат № TS01SRF7. Температурен измервател и регистратор (data logger) на температура от -40°C до 140°C с външен гъвкав температурен сензор. Размерите на логера са 76xØ30mm, на сензора 50xØ3mm и на гъвкавата връзка 300xØ3mm. Логерът е част от система за безжичен онлайн мониторинг на процесите на стерилизация, включваща още специализиран софтуер (SPD) и USB Radio Reciever (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 121171 измервания. Доставя се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и USB радиоприемникът се поръчват отделно.
Цена: 1 680,00 лв.без ДДС
 
PressureDisk, Регистратор на температура и налягане PressureDisk, Регистратор на температура и налягане
Кат № TS13PRD. Регистратор на данни за температура (от -40°C до 140°C) и налягане (от 0 до 5 bar). Специално предназначен за мониторинг и валидиране на процеси на автоклавиране и стерилизация. Външна сонда с дължина 20 mm. Управлява се със софтуер на Windows и USB интерфейс (DiskInterface HS). Сменяема батерия. Доставя се със сертификат за проследяване на Accredia (NIST еквивалент) за различни точки.
Цена: 2 980,00 лв.без ДДС
 
PressureDisk 05, Регистратор на налягане PressureDisk 05, Регистратор на налягане
Кат № TS13PRD0. Регистратор на данни за налягане (от 0 до 5 bar). Специално предназначен за мониторинг и валидиране на процеси на автоклавиране и стерилизация. Управлява се със софтуер на Windows и USB интерфейс (DiskInterface HS). Сменяема батерия. Доставя се със сертификат за проследяване на Accredia (NIST еквивалент) за различни точки.
Цена: 1 900,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG