Измерватели за индустрията » Акселерометри

Датчици, сензори, логери, измерватели, регистратори и други устройства (акселерометри) за измерване ускорението на движещи се обекти. Акселерометрията е техника, която позволява да се измери ускорението в различни движещи се обекти. Като записващо оборудване се използват акселерометри или акселерографи. В повечето проучвания широко са разпространени сензорите за ускорение, които използват пиезоелектрически или индукционни датчици. И в двата случая се измерва силата на инертност, което се случва по време на ускорение или забавяне на движещото се тяло. За да се реализира акселерометричното измерване е необходимо: да се определи приблизително величината на ускорението, да се подбере акселерометър със съответната чувствителност, да се определи начина на закрепване към тялото, а посоката на движение да съвпада с посоката на реагиране на акселерометъра.
Датчик за ускорение (±25g), ACC-BTA Датчик за ускорение (±25g), ACC-BTA
Кат № ACC-BTAДатчик за ускорение (акселерометър) за измерване ускорението на движещи се обекти. Предназначен главно за образователни цели. Обхват на измерване ±245 м/с2 (±25g). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link.
Цена: 268,37 лв. без ДДС
 
Три-осен датчик за ускорение (±5g), 3D-BTA Три-осен датчик за ускорение (±5g), 3D-BTA
Кат № 3D-BTAДатчик за ускорение (акселерометър) за измерване ускорението по трите оси. Предназначен главно за образователни цели. Обхват на измерване ±49 m/s2 (±5 g). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2 и LabQuest Mini.
Цена: 282,71 лв. без ДДС
 
Безжична динамична сензорна система, WDSS Безжична динамична сензорна система, WDSS
Кат № WDSSБезжична динамична сензорна система WDSS ( Wireless Dynamics Sensor System) за едновременно измерване на приложената сила, ускорението на тялото и промяна на височината, и предаване на експерименталните данни към компютър с помощта на Bluetooth и Logger Pro софтуер. Обхват на измерване на датчика за сила ±50N, датчика за ускорение ±50 m/s2 (±5 g) и датчика за височина ±300m. Доставя се без софтуера, който се закупува отделно.
Цена: 589,84 лв. без ДДС
 
Акселерометър-логер, PCE-VD 3 Акселерометър-логер, PCE-VD 3
Кат № PCE-VD3Уред за измерване и записване на ускорение по трите оси (х, y и z) с обхват ±18 g. Резултатите се записват на вътрешна памет с капацитет 85764 записа. Възможност за неподвижно закрепване. Доставя се със софтуер, батерия и стенен държател.
Цена: 180,00 EUR без ДДС
 
Акселерометър-термометър, PCE-MSR-145S-TA Акселерометър-термометър, PCE-MSR-145S-TA
Кат № PCE-MSR145STAМини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g / ±2g) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер.
Цена: 385,00 EUR без ДДС
 
Акселерометър-термо-хигрометър, PCE-MSR-145-S-THA Акселерометър-термо-хигрометър, PCE-MSR-145-S-THA
Кат № PCE-MSR145STHAМини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0 … 100%) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер и интерфейсен USB кабел.
Цена: 459,00 EUR без ДДС
 
Ускорение-температура-влажност-налягане, PCE-MSR-145S-THPA Ускорение-температура-влажност-налягане, PCE-MSR-145S-THPA
Кат № PCE-MSR145STHPAМини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0 … 100%), абсолютно налягане (0 … 2500 mbar) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер и интерфейсен USB кабел.
Цена: 534,00 EUR без ДДС
 
Водоустойчив акселерометър-термометър, PCE-MSR-145WS-TA Водоустойчив акселерометър-термометър, PCE-MSR-145WS-TA
Кат № PCE-MSR145WTAВодоустойчив мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g / ±2g) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставя се със софтуер и USB интерфейсен кабел.
Цена: 436,00 EUR без ДДС
 
Водоустойчив акселерометър-термо-хигрометър, PCE-MSR-145WS-THA Водоустойчив акселерометър-термо-хигрометър, PCE-MSR-145WS-THA
Кат № PCE-MSR145WTHAВодоустойчив мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0-100%) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставя се със софтуер и USB интерфейсен кабел.
Цена: 510,00 EUR без ДДС
 
Водоустойчив мултифункционален акселерометър (g, T, RH, P), PCE-MSR-145WS-THPA Водоустойчив мултифункционален акселерометър (g, T, RH, P), PCE-MSR-145WS-THPA
Кат № PCE-MSR145WTHPAВодоустойчив мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0 … 100%), абсолютно налягане (0 … 2500 mbar) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер и интерфейсен USB кабел.
Цена: 585,00 EUR без ДДС
 
Безжичен тракер за мониторинг на условията за транспорт, TRK31 Безжичен тракер за мониторинг на условията за транспорт, TRK31
Кат № PFPN-TRK31-001Устройство за мониторинг на температура (-10° ... +60°C), влажност (0 … 100%), осветеност (0 … 220 Lux), удар (по 3 оси, -6g … +6g) и височина на свободно падане (от 1 cm до 20 m). Тракерът определя също продължителността на натоварването (шока) и неговата енергия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 6 месеца. Безжичен обхват 40 m в свободно пространство.
Цена: 350,00 EUR без ДДС
 
Безжичен тракер за мониторинг на условията за транспорт, TRK33 Безжичен тракер за мониторинг на условията за транспорт, TRK33
Кат № PFPN-TRK33-001Устройство за мониторинг на температура (-10° ... +85°C), влажност (0 … 100%), осветеност (0 … 220 Lux), удар (по 3 оси, -6g … +6g) и височина на свободно падане (от 1 cm до 20 m). Тракерът определя също продължителността на натоварването (шока) и неговата енергия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 6 месеца. Безжичен обхват 40 m в свободно пространство. Различава се от TRK31 по разширения температурен обхват (-10° ... +85°C вместо (-10° ... +60°C).
Цена: 370,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com