Измерватели за учебни цели

Продукти Биоевибул Учебни
Сензор за скорост на поток, FLO-BTA Сензор за скорост на поток, FLO-BTA
Кат № FLO-BTAСензор за измерване скорост на водата. Използва се при заустване, определяне на поточни модели и пренос на седименти в потоци и реки. Препоръчва се за средните училища, гимназии, техникуми, колежи и университети. Не може да работи самостоятелно – използва се с интерфейсните устройства LabQuest 2, LabQuest Mini и/или Go!Link.
Цена: 176,00 USD без ДДС и транспорт
 
Сензор за соленост, SAL-BTA Сензор за соленост, SAL-BTA
Кат № SAL-BTAСензор за измерване на общото количество разтворени соли в морета, океани и слабо солена вода. Обхват на измерване от 0 до 50 ppt (0 … 50000 ppm; 0 … 50000 mg/L). Препоръчва се за средните училища, гимназии, техникуми, колежи и университети. Не може да работи самостоятелно – използва се с интерфейсните устройства LabQuest 2, LabQuest Mini и/или Go!Link.
Цена: 127,00 USD без ДДС и транспорт
 
Сонда за проводимост, CON-BTA Сонда за проводимост, CON-BTA
Кат № CON-BTAСонда за измерване относителната електрическа проводимост на разтвори (ЕС) и определяне на концентрацията на йоните във водни разтвори. Може да се използва и за определяна на количеството на общо разтворени вещества (TDS). Удобна за работа както в лаборатория, така и на открито. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване от 0 to 20000 μS/cm. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно.
Цена: 122,00 USD без ДДС и транспорт
 
Датчик за налягане, GPS-BTA Датчик за налягане, GPS-BTA
Кат № GPS-BTAДатчик за налягане. Използва се за наблюдаване на промените на налягането на газове при експерименти в областта на химията, физиката, биологията и др. Обхват на измерване от 0 до 210 кРа (от 0 до 2.1 atm или от 0 до 1600 mm Hg). Не може да работи самостоятелно – използва се с интерфейсните устройства на Vervier LabQuest 2, LabQuest Mini, Go Wireless® Link и Go!Link. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно. Доставя се в комплект с конусни конектори, запушалки, двупосочен клапан, 18 инчов Tygon тръби с Luer Lock конектори, 20 мл спринцовка, скоби и ръководство за употреба.
Цена: 106,00 USD без ДДС и транспорт
 
Колориметър, COL-BTA Колориметър, COL-BTA
Кат № COL-BTAСензор за измерване на оптическата плътност и коефициента на преминаване на течности и разтвори. Може да се използва и за определяне концентрацията на вещества в разтвори. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване на оптическата плътност от 0 до 3 (абсорбция). Интерфейсът и софтуерът се продават отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini, Go!Link. Доставя се заедно със свързващи кабели, конектор, 3,5 ml кювети и ръководство за работа
Цена: 147,00 USD без ДДС и транспорт
 
Спектрофотометър, SpectroVis Plus Спектрофотометър, SpectroVis Plus
Кат № SVIS-PLПреносим спектрофотометър за видимата и близката IR области. Обхват на измерване от 380 nm до 950 nm. Възможност за отчитане на флуоресценция с два източника на възбуждане при 405 nm и 500 nm. Спектрометърът работи или с LabQuest интерфейс или Logger Pro 3 софтуер за събиране на данни. Интерфейсът и софтуерът се продават отделно. Доставя се заедно с 15 броя пластмасови кювети, стандартен USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 577,00 USD без ДДС и транспорт
 
UVA Сензор, UVA-BTA UVA Сензор, UVA-BTA
Кат № UVA-BTAСензора за ултравиолетова светлина, UVA радиация (прибл. 320-390 nm). Сензорът за UVA се препоръчва за експерименти, които използват UV лампа. Изисква съвместим интерфейс и софтуер за събиране на данни. Съвместими интерфейси са LabQuest 2, LabQuest Mini, Go Wireless® Link, Go!Link. Доставя се заедно с вграден светлинен дифузер и ръководство за употреба. Интерфейсите и софтуерът се продават отделно.
Цена: 136,00 USD без ДДС и транспорт
 
UVB Сензор, UVB-BTA UVB Сензор, UVB-BTA
Кат № UVB-BTAСензора за ултравиолетова светлина, UVB радиация (прибл. 290-320 nm). Сензорът за UVB се препоръчва за експерименти, които използват UV лампи и слънчева светлина. Изисква съвместим интерфейс и софтуер за събиране на данни. Съвместими интерфейси са LabQuest 2, LabQuest Mini, Go Wireless® Link, Go!Link. Доставя се заедно с вграден светлинен дифузер и ръководство за употреба. Интерфейсите и софтуерът се продават отделно.
Цена: 137,00 USD без ДДС и транспорт
 
Анемометър, ANM-BTA Анемометър, ANM-BTA
Кат № ANM-BTAСензор за измерване скоростта на вятъра. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване от 0,5 до 30 m/s. Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link. Доставя се заедно с кабел, конектор, мачта и ръководство за работа. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 122,00 USD без ДДС и транспорт
 
Сонда за почвена влага, SMS-BTA Сонда за почвена влага, SMS-BTA
Кат № SMS-BTAСонда за измерване съдържанието на вода в почвата. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване от 0 до 45 обемни % влага. Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 130,00 USD без ДДС и транспорт
 
Оптична сонда за разтворен кислород, ODO-BTA Оптична сонда за разтворен кислород, ODO-BTA
Кат № ODO-BTAОптична сонда за измерване на разтворен кислород във вода. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване 0 … 20 mg/L (или ppm), 0 … 100%. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini.
Цена: 407,00 USD без ДДС и транспорт
 
Go Direct монитор на радиацията, GDX-RAD Go Direct монитор на радиацията, GDX-RAD
Кат № GDX-RADИновативно устройство за радиационен мониторинг на алфа, бета, гама и рентгенови лъчи. Директно се свързва безжично чрез Bluetooth® или жична чрез USB към вашата платформа. Събирането на данни, техния обмен и анализ става с безплатното програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™ Graphical Analysis™ 4 app. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 245,00 USD без ДДС и транспорт
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com