Измерватели за вода » Киселинност / Алкалност (pH)

Уреди и апарати за измерване на рН на водата. рН представлява отрицателен логаритъм от концентрацията на водородните йони т.е. рН=-log [H+]. Величината на рН се определя от количественото съотношение във водата на водородните катиони (Н+) и хидроксилните аниони (ОН-), образуващи се при дисоциацията на водата. Ако йоните ОН- преобладават във водата, ще имаме рН по-голямо от 7, тоест водата ще има основна (алкална) реакция, а при повишено съдържание на Н+ ще имаме кисела реакция и рН ще бъде по ниско от 7. В дестилираната вода има равновесие и рН е приблизително равно на 7. При разтварянето във водата на различни вещества този баланс се нарушава и водите променят своето рН.
рН-Тестер, pH600 рН-Тестер, pH600
Кат № pH600Тестер за измерване на рН. Специално предназначен за измервания в аквариуми. 1 точка за ръчно калибриране. Обхват на измерване от 0.0 до 14.0 рН. Доставя се в пластмасова кутия, заедно с отвертка за калибриране, батерии и инструкции.
Цена: 33,24 EUR без ДДС
 
рН-Тестер, TP-3 рН-Тестер, TP-3
Кат № TP3Лесно преносим тестер за бързо и надеждно измерване на рН и температура. Обхват на измерване за рН от 0,0 до 14,0 рН и за температура от 0 до 55оС. Автоматична температурна компенсация. Ръчно калибриране в една точка. Доставя се в пластмасова кутия, заедно с батерия, буферен разтвор за калибриране, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 51,13 EUR без ДДС
 
рН/Т-Метър, pH55 рН/Т-Метър, pH55
Кат № pH55Водоустойчив рН/Т-Метър с голям двуредов LCD екран, който показва едновременно рН и температура (°C или °F). Обхват на измерване за рН от -2,0 до 16,0 рН и за температура от -5,0 до 60,0°C. Доставя се заедно със защитна капачка, 2 броя сашета по 20 mL с pH 4.01 и pH 7.01 буферни разтвори, батерии и инструкции.
Цена: 48,58 EUR без ДДС
 
pH/ORP/T-Метър, рН58 pH/ORP/T-Метър, рН58
Кат № pH58Джобен, водоустойчив, комбиниран рН/ORP/Т-метър за измерване на рН, окислително-редукционен потенциал (ORP) и температура (T) посредством сменяем комбиниран електрод. Обхватът на измерване е за рН от-2.00 до 16.00 рН, за ОРП ± 1000 и за температурата от -5,0 до 105,0°C или 23-221 F.
Цена: 215,10 EUR без ДДС
 
pH/T-метър, CP-105 pH/T-метър, CP-105
Кат № CP105/GP105Портативен уред за измерване на рН и температура. Водоустойчива конструкция и сменяем рН-електрод със стъклена мембрана. Захранва се с батерии. Особено подходящ за полеви измервания. Обхват на измерване за рН 0 - 14 и за температура -5 – 60оС. Доставя се в куфарче, заедно с рН-електрод, батерии и ръководство за работа.
Цена: 138,00 EUR без ДДС
 
pH/T-метър с пробивен електрод, CP-105x pH/T-метър с пробивен електрод, CP-105x
Кат № CP105x/GPX105sПортативен уред за измерване на рН и температура. Водоустойчива конструкция и пробивен рН-електрод. Захранва се с батерии. Особено подходящ за отпадни води, козметика, перилни препарати, органични материали, протеини, смазки, масла, вино, месо, сирене и други полутвърди продукти. Обхват на измерване за рН 0 - 14 и за температура -5 – 60оС. Доставя се в куфарче, заедно с рН-електрод, батерии и ръководство за работа.
Цена: 198,00 EUR без ДДС
 
pH/mV/EC/NaCl/T-Метър, CPC-105 pH/mV/EC/NaCl/T-Метър, CPC-105
Кат № CPC105Цифров уред с комбиниран електрод за едновременно измерване на рН, проводимост (EC), соленост (NaCl) и температура (Т). Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично,
Цена: 168,00 EUR без ДДС
 
рН-Метър, с 0,1 резолюция, MW100 рН-Метър, с 0,1 резолюция, MW100
Кат № MW100Портативен рН-метър с обхват от 0.0 до 14.0 pH, точност ±0.2 pH, ръчно калибриране в 2 точки. Доставя се с рН-електрод, 9V батерия и рН 7,01 разтвор за калибриране.
Цена: 164,60 EUR без ДДС
 
рН-Метър, с 0,01 резолюция, MW101 рН-Метър, с 0,01 резолюция, MW101
Кат № MW101Портативен рН-метър с обхват от 0.0 до 14.0 pH, точност ±0.02 pH, ръчно калибриране в 2 точки. Доставя се с рН-електрод, 9V батерия и рН 7,01 разтвор за калибриране.
Цена: 171,30 EUR без ДДС
 
рН/Т-Метър с автоматично калибриране, MW102 рН/Т-Метър с автоматично калибриране, MW102
Кат № MW102Портативен рН/Т-метър с автоматично калибриране и автоматична температурна компенсация, обхват 0.0 … 14.0 pH / 0 … 70°C, точност ±0.02 pH. Доставя се с рН-електрод, температурна сонда, 9V батерия и рН 7,01 разтвор за калибриране.
Цена: 227,20 EUR без ДДС
 
рН/Т-Метър за сирене и месо, MW102-Food рН/Т-Метър за сирене и месо, MW102-Food
Кат № MW102-FoodПортативен рН/Т-метър със специален пробивен рН-електрод за твърди и полутвърди хранителни продукти. Автоматично калибриране и автоматична температурна компенсация. Обхват за рН от 0.0 до 14.0 и за температура от 0 до 70°C. Резолюция 0,01 рН и точност ±0.02 pH. Доставя се с пробивен рН-електрод, температурна сонда, 9V батерия и рН 7,01 разтвор за калибриране.
Цена: 307,50 EUR без ДДС
 
рН/Т-Метър, Mi105 рН/Т-Метър, Mi105
Кат № Mi105Професионален преносим рН-метър с обхват от -2.00 до 16.00 pH, резолюция 0.01 pH, точност ±0.02 pH, с автоматична температурна компенсация, автоматично калибриране по 1 или 2 точки. Доставя се с транспортно куфарче, комбиниран рН/Т електрод, 9V батерия и разтвори за калибриране.
Цена: 522,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com