Регистратори » за Пастьоризация

Продукти Биоевибул Пастьоризация
PasteurDisk Probe, Температурни логери за пастьоризация PasteurDisk Probe, Температурни логери за пастьоризация
Кат № ts01pdp. Температурни рекордери за температура до 100°C, изработени от неръждаема стомана разрешена за контакт с храни. Логерите се използват като част от система за мониторинг на процесите на пастьоризация. Предлагат се в три разновидности с интегрирани температурни сензори с различна дължина, съответно 10, 30 и 50 mm. Тези логери имат вътрешна памет за съхраняване на 15000 измервания. Доставят се заедно със сертификат за калибриране.
Цена: 449,00 EUR без ДДС
 
PasteurDisk Jumbo, Температурни логери за пастьоризация PasteurDisk Jumbo, Температурни логери за пастьоризация
Кат № ts01pdj. Температурни рекордери за температура до 100°C, изработени от неръждаема стомана разрешена за контакт с храни. Логерите се използват като част от система за мониторинг на процесите на пастьоризация. Тази група логери имат по-голяма вътрешна памет и могат да съхраняват до 120000 записа. Предлагат се пет разновидности с интегрирани температурни сензори: 4 модела със сензор с диаметър 3mm и дължина съответно 20, 60, 100 и 125mm и един със сензор с диаметър 5mm и дължина 100mm. Доставят се заедно със сертификат за калибриране.
Цена: 589,00 EUR без ДДС
 
P-Micro, Мини температурни логери за пастьоризация P-Micro, Мини температурни логери за пастьоризация
Кат № ts01pm. Мини температурни рекордери за температура до 100°C, изработени от неръждаема стомана разрешена за контакт с храни. Логерите се използват като част от система за мониторинг на процесите на пастьоризация. Тази група логери имат вътрешна памет и могат да съхраняват до 20225 записа. Предлагат се в четири разновидности с интегрирани температурни сензори с диаметър 3mm и дължина съответно 20, 60, 100 и 125mm. Доставят се заедно със сертификат за калибриране.
Цена: 940,00 EUR без ДДС
 
PasteurDisk Can, Температурни логери за пастьоризация в кенове PasteurDisk Can, Температурни логери за пастьоризация в кенове
Кат № ts01pdd. Температурни рекордери за температура до 100°C, изработени от неръждаема стомана разрешена за контакт с храни. Логерите се използват като част от система за мониторинг на процесите на пастьоризация на консервени метални кутии. Тази група логери имат вътрешна памет и могат да съхраняват до 15000 записа. Предлагат се в четири разновидности с интегрирани температурни сензори с диаметър 3mm и дължина съответно 100, 135 и 155mm. Доставят се заедно със сертификат за калибриране.
Цена: 799,00 EUR без ДДС
 
P-Radio, Безжични температурни логери за пастьоризация P-Radio, Безжични температурни логери за пастьоризация
Кат № ts01pr. Безжични температурни рекордери за температура до 100°C. Тяло с диаметър 30 mm и височина 76 mm. Четири модела с интегрирани температурни сензори с диаметър 3 mm и дължина, съответно 20, 60, 100 и 125 mm. Вътрешна памет за 15000 измервания. Предаване на измерените данни по безжичен път на компютър. Следене в реално време на температурата и кривите F0/PU. Прилагат се при голямо разнообразие от промишлени, изследователски и други изследвания. Доставят се заедно със сертификат за калибриране.
Цена: 739,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG