за Индустрията » Скорост и посока на вятъра

Анемометрите са устройство за измерване на скоростта на движение на газове, например вятъра или на въздуха във вентилационни системи. По принципа на действие разграничаваме механични анемометри, в които движението на газа предизвиква въртенето на работно колело и термични анемометри, при които се измерва спадането на температурата на проводник с нажежаема жичка. Предлагат се същи и ултразвукови анемометри.
WINDY B/S Анемометър за скорост на вятъра WINDY B/S Анемометър за скорост на вятъра
Кат № WINDY B/S. Безжичен сензор-анемометър за измерване скорост на вятъра. Измерва и изпраща по безжичен път данните на смарт-телефон или смарт-таблет. Използва Free App. Показва текущата, средната, максимална скорост на вятъра, включително температура и графична история. Безжичен обхват до 100 метра. Обхват на измерване от 0,6 до 50 m/s.
Цена: 320,00 лв.без ДДС
 
WINDY B/SD  Анемометър за скорост и посока на вятъра WINDY B/SD Анемометър за скорост и посока на вятъра
Кат № WINDY B/SD. Безжичен сензор-анемометър за измерване скорост и посока на вятъра. Измерва и изпраща по безжичен път данните на смарт-телефон или смарт-таблет (Android 4.3 с Bluetooth BLE). Използва Free App. Показва текущата скорост и посока на вятъра, включително температура. Безжичен обхват до 100 метра. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s и за посока на вятъра от 0° до 359°. Доставя се с батерии и всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 550,00 лв.без ДДС
 
WR3B Безжична система за скорост на вятъра WR3B Безжична система за скорост на вятъра
Кат № WR3B. Преносим безжичен анемометър за измерване скорост на вятъра и предаване на измерените данни по безжичен път на приемна станция с дисплей. Безжичен обхват до 400 m. Обхват на измерване от 0,6 до 50 m/s. Мерни единици за скорост на вятъра: m/s, Km/h, Knots, mph, Bft, Мерни единици за температурата: оC, оF. Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Звукова аларма за превишена скорост на вятър.
Цена: 475,00 лв.без ДДС
 
WR3-B/D, Безжичен анемометър за скорост на вятъра WR3-B/D, Безжичен анемометър за скорост на вятъра
Кат № WR3B/D. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Безжичен обхват до 1300 m. Обхват на измерване от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа. Доставя се в комплект заедно с батерии и ръководство за работа.
Цена: 545,00 лв.без ДДС
 
W301/WS Безжична система за скорост на вятъра W301/WS Безжична система за скорост на вятъра
Кат № W301/WS. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 400 метра. Приемникът има 3 алармени изхода. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии за анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 800,00 лв.без ДДС
 
W410/WS Безжична система за скорост на вятъра W410/WS Безжична система за скорост на вятъра
Кат № W410/WS. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран и вградена звукова и светлинна аларма. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра. Приемникът има 4 програмируеми алармени изхода и бар-графики за текущата и пикова стойности. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии за анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 120,00 лв.без ДДС
 
W410/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра W410/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра
Кат № W410/WSD. Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен комбиниран анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s и за посоката на вятъра от 0 до 360о. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника през интервали от 2 секунди. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра. Приемникът има 4 алармени релейни изхода и изисква външно 12-24VDC захранване. Графики за текущата и пикова стойности. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се с батерии за анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 375,00 лв.без ДДС
 
W410/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра W410/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра
Кат № W410/BAT/WS. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване е от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Възможност за задаване на алармени граници. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се в комплект с батерии за незабавно започване на работа.
Цена: 885,00 лв.без ДДС
 
W410/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра W410/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра
Кат № W410/BAT/WSD. Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване е от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват е до 500 метра. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Възможност за задаване на алармени граници. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се в комплект с батерии за незабавно започване на работа.
Цена: 1 130,00 лв.без ДДС
 
WL12/WS Безжична система за скорост на ввятъра WL12/WS Безжична система за скорост на ввятъра
Кат № WL12/WS. Безжична система за измерване и записване скорост на вятъра, състояща се от един анемеметър и приемник - регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с обхват до 250 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s. Едновременно измерва и температурата на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 725,00 лв.без ДДС
 
WL12/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра WL12/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра
Кат № WL12/WSD. Безжична система за измерване и записване скорост и посока на вятъра, състояща се от един анемеметър и един приемник - регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с обхват до 250 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s; за посока на вятъра от 0° до 359°. Едновременно измерва и температура на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 985,00 лв.без ДДС
 
W110L 4-20/WS Безжична анемометър за скорост на вятъра и приемник с 4-20mA изход W110L 4-20/WS Безжична анемометър за скорост на вятъра и приемник с 4-20mA изход
Кат № W110L 4-20/WS. Безжичен сензор (анемометър) за измерване скорост на вятъра. Измерените данни се се предават по безжичен път на приемна станция с изход 4-20 mA. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 400 m (опция до 1300 m). Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 695,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG