за Индустрията » Ветромери

Анемометрите са устройство за измерване на скоростта на движение на газове, например вятъра или на въздуха във вентилационни системи. По принципа на действие разграничаваме механични анемометри, в които движението на газа предизвиква въртенето на работно колело и термични анемометри, при които се измерва спадането на температурата на проводник с нажежаема жичка. Предлагат се същи и ултразвукови анемометри.
W410XL/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра (WiFi, Bluetooth, Logging) W410XL/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра (WiFi, Bluetooth, Logging)
Кат № W410XL/WSD. Система за измерване скорост (0,6 - 50 m/s) посока (0-359о), състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Wi-Fi изход за изпращане на данни към уеб интерфейса на Navis LIVEDATA. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Възможност за записване историята на данните на SD карта. До 500 м безжичен обхват. Вградена звукова и светлинна аларма. Четири програмируеми алармени релейни изхода. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии на анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 885,00 лв.без ДДС
 
W410/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра W410/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра
Кат № W410/BAT/WS. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване е от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Възможност за задаване на алармени граници. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се в комплект с батерии за незабавно започване на работа.
Цена: 930,00 лв.без ДДС
 
W410/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра W410/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра
Кат № W410/BAT/WSD. Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване е от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват е до 500 метра. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Възможност за задаване на алармени граници. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се в комплект с батерии за незабавно започване на работа.
Цена: 1 190,00 лв.без ДДС
 
W410XB/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра с Bluetooth W410XB/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра с Bluetooth
Кат № W410XB/BAT/WS.Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Звукова и светлинна аларма. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s. Безжичен обхват за комуникация между анемометъра и приемника до 500 метра. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа.
Цена: 1 185,00 лв.без ДДС
 
W410XB/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра с Bluetooth W410XB/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра с Bluetooth
Кат № W410XB/BAT/WSD.Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Звукова и светлинна аларма. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s и от 0 до 359 градуса. Безжичен обхват за комуникация между анемометъра и приемника до 500 метра. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа.
Цена: 1 445,00 лв.без ДДС
 
WL12/D-WS Безжична система-логер за скорост на ввятъра WL12/D-WS Безжична система-логер за скорост на ввятъра
Кат № WL12/D-WS. Безжична система за измерване и записване скорост на вятъра, състояща се от един анемеметър и приемник - регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с обхват до 250 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s. Едновременно измерва и температурата на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 730,00 лв.без ДДС
 
WL12/D-WSD Безжична система-логер за скорост и посока на вятъра WL12/D-WSD Безжична система-логер за скорост и посока на вятъра
Кат № WL12/D-WSD. Безжична система за измерване и записване скорост и посока на вятъра, състояща се от един анемеметър и един приемник - регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с обхват до 250 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s; за посока на вятъра от 0° до 359°. Едновременно измерва и температура на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 990,00 лв.без ДДС
 
W110L 4-20/WS Безжична система за скорост на вятъра с 4-20mA изход W110L 4-20/WS Безжична система за скорост на вятъра с 4-20mA изход
Кат № W110L 4-20/WS. Безжичен сензор (анемометър) за измерване скорост на вятъра. Измерените данни се се предават по безжичен път на приемна станция с изход 4-20 mA. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 400 m (опция до 1300 m). Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 695,00 лв.без ДДС
 
W110L 4-20/WSD Безжичен анемометър за скорост и посока на вятъра и приемник с 4-20mA изход W110L 4-20/WSD Безжичен анемометър за скорост и посока на вятъра и приемник с 4-20mA изход
Кат № W110L 4-20/WSD. Безжична система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от два безжични сензора и един приемник. Сензорите измерват и предават по безжичен път данните на приемна станция, която ги трансформира в стандартен изход 4-20 mA. Обхват на измерване за скорост на вятъра е 0,6 - 50 m/s, а за посока на вятъра 0о - 359о . Безжичният обхват за предаване и приемане на данните е до 400 m. Интервалът на трансмисия и показване на резултатите е на всяка втора секунда. Трансмисионната честота е 868 MHz. Доставя се заедно с двата сензора, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 950,00 лв.без ДДС
 
W110L USB/WS Безжичен анемометър за скорост на вятъра и приемник с USB изход W110L USB/WS Безжичен анемометър за скорост на вятъра и приемник с USB изход
Кат № W110L USB/WS. Безжичен сензор (анемометър) за измерване скорост на вятъра. Измерените данни се предават по безжичен път на приемна станция с USB изход. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 400 m (опция до 1300 m). Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 855,00 лв.без ДДС
 
W110 USB/WSD, USB система за скорост и посока на вятъра W110 USB/WSD, USB система за скорост и посока на вятъра
Кат № W110 USB/WSD. Безжична система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от два безжични сензора и един приемник. Сензорът измерва и предава по безжичен път данните на приемна станция, която ги трансформира в стандартен USB изход. Обхват на измерване за скорост на вятъра е 0,6 - 50 m/s, а за посока на вятъра 0о - 359о . Безжичният обхват за предаване и приемане на данните е до 400 m (опция до 1300 m). Интервалът на трансмисия и показване на резултатите е на всяка втора секунда. Трансмисионната честота е 868 MHz. Доставя се заедно с двата сензора, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 1 105,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG