Регулатори

Регулатор за температура, 2 релета и RS485, H0430 Регулатор за температура, 2 релета и RS485, H0430
Кат № H0430Регулатор за онлайн мониторинг на температурата на въздуха (-30 … +80°C) в неагресивна среда. Устройството е снабдено с два релейни изхода за алармиране или контрол на външни устройства. Възможно е да зададете някаква стойност за всяко от релетата, да сравнявате ограничение, забавяне, хистерезис, звуков сигнал за тревога или промяна на статута чрез използване на Modbus протокол. Устройството комуникира чрез RS485 връзка. Предоставя се със сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 314,00 EUR без ДДС
 
Регулатор за температура с 2 релета и Ethernet, H0530 Регулатор за температура с 2 релета и Ethernet, H0530
Кат № H0530Регулатор за дистанционно наблюдение на сървърни стаи, компютърни зали, температурно контролирани центрове и много други чрез IP температурен сензор в границите от -30 до +80°C. Устройството е снабдено с два релейни изхода за алармиране или контрол на външни устройства. Възможно е да зададете някаква стойност за всяко от релетата, да сравнявате ограничение, забавяне, хистерезис, звуков сигнал за тревога или промяна на статута чрез използване на Modbus протокол. Устройството комуникира чрез етернет връзка. Предоставя се със сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 363,00 EUR без ДДС
 
Регулатор за температура и влажност и две 230 V релета, H3060 Регулатор за температура и влажност и две 230 V релета, H3060
Кат № H3060Устройство за измерване, мониторинг и контрол на температура (-30 … +80°C) и относителна влажност (0 … 100 %RH) в сгради, складове, оранжерии, климатизирани стаи, музеи, архиви, галерии, метеорологични станции и др. Два релейни изхода за известяване на алармени ситуации или за контрол на външни устройства. Измерваните температура и влажност могат да бъдат преизчислявани в други параметри, като температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфичната влажност или специфична енталпия. Доставя се със софтуер и заводски сертификат за калибриране.
Цена: 353,00 EUR без ДДС
 
Регулатор за температура и влажност с две 230 V релета, H3061 Регулатор за температура и влажност с две 230 V релета, H3061
Кат № H3061Устройство с външна сонда за измерване, мониторинг и контрол на температура (-30 … +105°C) и относителна влажност (0 … 100 %RH) в сгради, складове, оранжерии, климатизирани стаи, музеи, архиви, галерии, метеорологични станции и др. Два релейни изхода за известяване на алармени ситуации или за контрол на външни устройства. Измерваните температура и влажност могат да бъдат преизчислявани в други параметри, като температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфичната влажност или специфична енталпия. Доставя се със софтуер и заводски сертификат за калибриране.
Цена: 370,00 EUR без ДДС
 
H3531, Регулатор за температура и влажност, 2 релета и Ethernet H3531, Регулатор за температура и влажност, 2 релета и Ethernet
Кат № H3531. Уеб измервател и регулатор на температура и относителна влажност, със сензори поставени във вънина сонда с кабел, етернет интерфейс и два релейни изхода. H3531 е предназначен за онлайн мониторинг на температура, относителната влажност на въздуха без агресивни вещества. Капацитивен полимерен сензор осигурява висока точност и отлична дългосрочна стабилност. Измерените стойности могат да се преобразуват в температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване и специфична енталпия.
Цена: 419,00 € без ДДС
 
H3531R, Регулатор за температура и влажност, 2 релета и Ethernet H3531R, Регулатор за температура и влажност, 2 релета и Ethernet
Кат № H3531RУеб измервател и регулатор на температура и относителна влажност, със сензори поставени във външна сонда с кабел, етернет интерфейс и два релейни изхода. Основно предназначение за онлайн мониторинг в сървърни рак шкафове, 19 инча. Обхват за температура от -30 до +105°C и за влажност от 0 до 100 % RH. Ethernet интерфейс и 2 релейни изходи. Изчисляване на Humidex. Доставя се с една външна сонда с 1м кабел, заводски сертификат за калибриране и ръководство за бърз старт.
Цена: 425,00 € без ДДС
 
Регулатор за температура с външна RTD сонда, 2 релета и RS232, H4331 Регулатор за температура с външна RTD сонда, 2 релета и RS232, H4331
Кат № H4331Регулатор за онлайн мониторинг на температурата на въздуха с външни RTD Pt1000 сонди (-200 … +600°C). Устройството е снабдено с два релейни изхода за алармиране или контрол на външни устройства. Възможно е да зададете някаква стойност за всяко от релетата, да сравнявате ограничение, забавяне, хистерезис, звуков сигнал за тревога или промяна на статута чрез използване на Modbus протокол. Устройството комуникира чрез RS232 връзка. Предоставя се със сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 242,00 EUR без ДДС
 
Регулатор за температура с външна RTD сонда, 2 релета и RS485, H4431 Регулатор за температура с външна RTD сонда, 2 релета и RS485, H4431
Кат № H4431Регулатор за онлайн мониторинг на температурата на въздуха с външни RTD Pt1000 сонди (-200 … +600°C). Устройството е снабдено с два релейни изхода за алармиране или контрол на външни устройства. Възможно е да зададете някаква стойност за всяко от релетата, да сравнявате ограничение, забавяне, хистерезис, звуков сигнал за тревога или промяна на статута чрез използване на Modbus протокол. Устройството комуникира чрез RS485 връзка. Предоставя се със сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 288,00 EUR без ДДС
 
Регулатор за температура с външна RTD сонда, 2 релета и Ethernet, H4531 Регулатор за температура с външна RTD сонда, 2 релета и Ethernet, H4531
Кат № H4531Регулатор за етернет онлайн мониторинг на температурата на въздуха с външни RTD Pt1000 сонди (-200 … +600°C). Устройството е снабдено с два релейни изхода за алармиране или контрол на външни устройства. Възможно е да зададете определена стойност за всяко от релетата, да сравнявате ограничение, забавяне, хистерезис, звуков сигнал за тревога или промяна на статута чрез използване на Modbus протокол. Устройството комуникира чрез етернет връзка. Предоставя се със сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 354,00 EUR без ДДС
 
Регулатор за въглероден диоксид (CO2) с 2 релета и Ethernet, H5521 Регулатор за въглероден диоксид (CO2) с 2 релета и Ethernet, H5521
Кат № H5521Анализатор и регулатор за концентрацията на въглероден диоксид. Измерването се извършва чрез една външна СО2 сонда, която е свързана към регулатора с 1m кабел. Регулаторът е оборудван с два релейни изхода с възможност за задаване и определяне на алармени лимити за всяко едно от тях. Регулаторът комуникира с помощта на един Етернет изход. Обхватът на измерване е от 0 до 10000 ppm СО2.
Цена: 689,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG