за Въздуха » Газ детектори

Преносими уреди за откриване на течове от газове в т.ч. метан, етан, пропан, бутан, алкохол, амоняк, въглероден окис, бензин, сероводород, дим, разтворители, керосин, разредители за лакове и пр.
DET-MAXI/K-CO, Газ-детектор за въглероден оксид (CO) DET-MAXI/K-CO, Газ-детектор за въглероден оксид (CO)
Кат № DET-MAXI/K-CO. Газ-детектор за непрекъснато наблюдение на затворени помещения за наличие на въглероден оксид (СО). Оптична и звукова алармена сигнализация при превишаване на допустимите прагови стойности на концентрацията на СО във въздуха. Алармата се изключва автоматично, когато концентрацията на газа падне под прага на алармата. Захранва се от електрическата мрежа.
Цена: 80,00 лв.без ДДС
 
BG30, Детектор на течове на газ BG30, Детектор на течове на газ
Кат № 3510205064. Универсален детектор за откриване на течове от природен газ, метан, етан, пропан, бутан, ацетон, алкохол, амоняк, бензин, пропан-бутан, турбина гориво, сероводород, промишлени разтворители, разредители за бои и други запалими газове. Доставя се в транспортна чанта заедно с ръководство за работа и батерии.
Цена: 235,00 лв.без ДДС
 
PCE-LD1, Газ детектор за хладилни агенти PCE-LD1, Газ детектор за хладилни агенти
Кат № PCELD1. Преносим газ детектор за откриване на течове от климатични/хладилни система особено за хладилни агенти R22, R134a, R-410A, R-407C и др. газове, базирани на CFC и HFC. Оптична и звукова сигнализация. Доставя се в калъф заедно с батерии, тестов агент и ръководство за работа.
Цена: 450,00 лв.без ДДС
 
FG 110, Детектор на течове от газ FG 110, Детектор на течове от газ
Кат № 24630. Детектор на течове от газове (CH4, LPG, др.). Обхват от 0 до 10 000 ppm. (CH4) и от 0 до 1800 ppm (LPG). Гъвкава сонда с дължина 300mm, графичен екран със задно осветяване, конфигурируеми визуална и звукова аларми, избираеми мерни единици. Функции Hold, Min-Max и автоматично изключване. Доставя се в куфарче, заедно със заводски сертификат.
Цена: 585,00 лв.без ДДС
 
CO15, Газ-детектор и анализатор на СО CO15, Газ-детектор и анализатор на СО
Кат № CO15. Преносим уред за откриване и измерване въглероден оксид (СО). Обхват от 0 до 999 ppm. Алармени функции - индикатор за звукова аларма ще издава непрекъснат сигнал при предварително зададено ниво на концентрацията на СО над 25 ppm. (тази стойност може да бъде променена), а дисплеят ще мига, докато нивото на CO се понижи до нормалния обхват. Доставя се в торбичка заедно с батерии, каишка за китка и ръководство за работа.
Цена: 345,00 лв.без ДДС
 
BG20, Газ детектор на СО BG20, Газ детектор на СО
Кат № 3510205060. Преносим уред за бърза проверка на концентрациите на въглероден диоксид (CO). Обхват на измерване от 0 до 1000 ppm. Функция за звукова предупредителна ниска аларма при концентрации над 35 ppm и висока аларма при концентрации над 200 ppm. Доставя се в транспортна чанта заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 400,00 лв.без ДДС
 
NH3, Газ-детектор за амоняк (0-100ppm) NH3, Газ-детектор за амоняк (0-100ppm)
Кат № GAXT-A-DL. Газ-детектор (нисък обхват от 0 до 100 ppm) за откриване на токсични концентрации на амонячен газ (NH3). Много лек, удобен за носене, водоустойчив. Намира приложение в индустрията и селското стопанство от различен персонал за откриване на амонячен газ. Доставя се заедно със специален сензор и корпус, предпазващ от сътресения, клипс от неръждаема стомана, тестова капачка и маркуч за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 865,00 лв.без ДДС
 
NH3-ext, Газ-детектор на амоняк (0-400ppm) NH3-ext, Газ-детектор на амоняк (0-400ppm)
Кат № GAXT-2A-DL. Газов детектор (висок обхват от 0 до 400 ppm) за откриване на токсични концентрации на амонячен газ (NH3). Много лек, удобен за носене, водоустойчив. Намира приложение в индустрията и селското стопанство от различен персонал за откриване на амонячен газ. Доставя се заедно със специален сензор и корпус, предпазващ от сътресения, клипс от неръждаема стомана, тестова капачка и маркуч за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 865,00 лв.без ДДС
 
Gasman-H2S, Газ детектор за сероводород Gasman-H2S, Газ детектор за сероводород
Кат № Gasman-H2S. Газ детектор за лична защита. Измерва концентрацията на сероводород (H2S) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100 ppm. Предупреждава потребителя за опасните газови концентрации посредством вибрации, звук и визуални сигнали. Показва текущото отчитане на газа върху дисплея. Позволява съхраняване на показанията на вътрешна памет и последващо прехвърляне на компютър.
Цена: 895,00 лв.без ДДС
 
CO, Газ-детектор за въглероден оксид (0-1000ppm) CO, Газ-детектор за въглероден оксид (0-1000ppm)
Кат № GAXT-M-DL. Газ-детектор (обхват на измерване от 0 до 1000 ppm) за откриване на токсични концентрации на въглероден моно-оксид (СО). Много лек, удобен за носене, водоустойчив. Намира приложение в индустрията и селското стопанство. Доставя се заедно със специален сензор и корпус, предпазващ от сътресения, клипс от неръждаема стомана, тестова капачка и маркуч за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 565,00 лв.без ДДС
 
СО2, Газ-детектор за въглероден диоксид (0-5%) СО2, Газ-детектор за въглероден диоксид (0-5%)
Кат № GSR-05-EA-Z. Газ детектор за откриване на въглероден диоксид в границите от 0 до 5 %. Захранва се с акумулаторна батерия, която се зарежда с отделно зарядно устройство, което е включено в доставката. Може да се закрепва на дрехи с помощта на интегриран клипс. LCD дисплей със задно осветяване показва показанията на нивото на газа. Функции за показване на върхови показания и средно претеглена стойност, базирана на 8-часов работен ден и 40-часова работна седмица. Сменяеми сензорни модули. Доставя се заедно със зарядно устройство, батерия и ръководство за работа.
Цена: 1 400,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG