за Въздуха » Газ анализатори

Преносими уреди за оценка на качеството на въздуха, в т.ч. въглероден диоксид (СО2), въглероден оксид (СО), температура (T), относителна влажност (RH), кислород и други.
M1322, Етернет мултилогер за СО2 (0-2000ppm) M1322, Етернет мултилогер за СО2 (0-2000ppm)
Кат № M1322. Универсален регистратор на данни (DataLogger) с вътрешен сензор за измерване на въглероден диоксид (CO2) и четири допълнителни входа (2 MiniDIN и 2 Терминала). Охват на измерване за СО2 от 0 до 2000 ppm. Измерва и записва концентрацията на CO2 (вътрешен сензор) през регулируеми интервали от време за запис от 1 секунда до 24 часа. Допълнително могат да бъдат включени външни сензори за измерване на на температурата (Т), влажността (RH%), импулси, сензори 0-10 V (0-5V, 0-1V) или 0-20 mA (4 - 20 mA) . Може да бъде инсталирани за постоянно в Ethernet мрежа или да работа като преносимо устройство. Измерените стойности могат да бъдат гледани на уеб браузър, както и съхранявани на вътрешна памет и изтеглени за по-късен анализ. Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране.
Цена: 1 600,00 лв.без ДДС
 
M1323, Етернет мултилогер барометър за CO2 M1323, Етернет мултилогер барометър за CO2
Кат № M1323. Универсален регистратор на данни (DataLogger) с вътрешни сензори за измерване на атмосферно налягане (P, 600~1100hPa) и въглероден диоксид (CO2, 0~2000ppm) и четири допълнителни входа (2 MiniDIN и 2 Терминала). Измерва и записва параметрите през регулируеми интервали от време за запис от през 1 секунда до през 24 часа. Допълнително могат да бъдат включени външни сензори за измерване на на температурата (Т), влажността (RH%), импулси, сензори 0-10 V (0-5V, 0-1V) или 0-20 mA (4 - 20 mA) . Може да бъде инсталирани за постоянно в Ethernet мрежа или да работа като преносимо устройство. Измерените стойности могат да бъдат гледани на уеб браузър, както и съхранявани на вътрешна памет и изтеглени за по-късен анализ. Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране.
Цена: 1 725,00 лв.без ДДС
 
M1440-1, Етернет мултилогер за СО2 (0-1%) M1440-1, Етернет мултилогер за СО2 (0-1%)
Кат № M1440-1Универсален регистратор на данни (DataLogger) с външна сонда за измерване на въглероден диоксид (CO2) и три допълнителни MiniDIN входа. Обхват на измерване за СО2 от 0 до 10000 ppm. Измерва и записва концентрацията на CO2 през регулируеми интервали от време от 1 секунда до 24 часа. Допълнително могат да бъдат включени външни сензори за измерване на температурата (Т), влажността (RH%) или комбинирани температура и влажност. Устройството може да бъде инсталирано за постоянно в Ethernet мрежа или да работа като преносим уред. Измерените стойности могат да бъдат гледани на уеб браузър, както и съхранявани на вътрешна памет и изтеглени за по-късен анализ. Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране. Външните сонди за СО2 се избират и поръчват отделно.
Цена: 1 435,00 лв.без ДДС
 
M1440-5, Етернет мултилогер за СО2 (0-5%) M1440-5, Етернет мултилогер за СО2 (0-5%)
Кат № M1440-5. Универсален регистратор на данни (DataLogger) с външна сонда за измерване на въглероден диоксид (CO2) и три допълнителни MiniDIN входа. Обхват на измерване за СО2 от 0 до 50000 ppm. Измерва и записва концентрацията на CO2 през регулируеми интервали от време от 1 секунда до 24 часа. Допълнително могат да бъдат включени външни сензори за измерване на температурата (Т), влажността (RH%) или комбинирани температура и влажност. Устройството може да бъде инсталирано за постоянно в Ethernet мрежа или да работа като преносим уред. Измерените стойности могат да бъдат гледани на уеб браузър, както и съхранявани на вътрешна памет и изтеглени за по-късен анализ. Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране. Външните сонди за СО2 се избират и поръчват отделно.
Цена: 1 435,00 лв.без ДДС
 
AQ 110S, Газ-анализатор на CO2 и Т AQ 110S, Газ-анализатор на CO2 и Т
Кат № 24727. Преносим газ анализатор с външна сонда за едновременно измерване концентрацията на въглероден диоксид (CO2, 0 … 5000 ppm) и температура (Т, -20 … +80°C). Функции за адържане, минимум, максимум, задно осветяване и автоматично изключване. Доставя се в транспортна чанта, заедно със заводски сертификат за калибриране, батерии и ръководство за работа.
Цена: 945,00 лв.без ДДС
 
HQ 210 P, Анализатор на качеството на въздуха (CO2+T+RH) HQ 210 P, Анализатор на качеството на въздуха (CO2+T+RH)
Кат № 24749. Преносим уред за измерване концентрацията на въглероден диоксид (СО2), температура (T) и относителна влажност (RH) на въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за измервателни сонди и PT100 температурни сонди, изход за PC и принтер. Функции: влажност, температура, CO2. Обхват 0 - 5000 ррм СО2, 3-98% RH и -20 +80°C. Доставя се с комбинирана сонда за СО2/Т/RH, 2 кабела с Mini-Din конектор, литиево-йонна акумулаторна батерия с USB/мрежов адаптер, сертификат за калибриране и транспортен калъф.
Цена: 1 620,00 лв.без ДДС
 
PCE-WMM 50, Контролна система за СО2 PCE-WMM 50, Контролна система за СО2
Кат № PCE-WMM 50. Предупредителна система за откриване на въглероден диоксид (CO2). Два регулируеми алармени прага, цифров дисплей, вградено алармено устройство, лесно монтиране на стена. Комплект от две части: сензорен блок, който се поставя в опасната зона и сигнален блок отвън. Ако измерената стойност надвишава зададената граница, системата за предупреждение задейства аларма (алармена лампа и клаксон). Доставя се като комплект, включващ един сензорен блок, един сигнален блок, RJ45 свързващ елемент и свързващ кабел, захранващо захранване и ръководство за употреба.
Цена: 1 100,00 лв.без ДДС
 
BZ25, Анализатор на CO2, T и RH BZ25, Анализатор на CO2, T и RH
Кат № 3510205014. Устройство за мониторинг качеството на въздуха чрез измерване съдържание на въглероден диоксид (0 … 9999 ppm CO₂) на всеки 2 секунди. Едновременно измерване на температура (-5 … +50°C) и относителната влажност (0.1 … 99.9 % RH). Показване на текущите стойности на голям и лесен за четене екран.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
BZ30, Анализатор и регистратор на CO2, T и RH BZ30, Анализатор и регистратор на CO2, T и RH
Кат № 3510205015Устройство (data logger) за мониторинг на качеството на въздуха чрез едновременно измерване и записване на концентрация на въглероден диоксид (0 … 9999 ppm CO₂), температура (-5 … +50°C) и относителната влажност (0.1 … 99.9 % RH). Текущо измерените данни се показват на голям екран, съхраняват през регулируем интервал от време във вградена памет, така че да могат допълнително анализирани с помощта на софтуера, който е включен в доставката. Алармени функции при превишаване на вредните нива на въглеродния диоксид. Доставя се заедно със захранващ мрежов адаптер, софтуер и инструкции за работа.
Цена: 325,00 лв.без ДДС
 
CM-0045, СО2 Контролер (0-30%) CM-0045, СО2 Контролер (0-30%)
Кат № CM-0045. Устройство за измерване и контрол на нивото на въглероден диоксид (СО2, от 0 до 30 %). Този модул е специално проектиран за приложения за ферментация и инкубация. Запечатаният корпус на контролера защитава от попадане на прах и вода. Моделът CM-0045-NM-SP взема проби с помощта на помпа и може да се използва както в затворена, така и в отворена конфигурации на контура. В комбинация със GasLab® софтуера, резултатите от измерванията могат да се видят в реално време на екрана на вашия компютър. Доставя се заедно със захранващ адаптер, маркер за сертификат за калибриране, ръководство за потребителя, 2-метров USB RS485 кабел, 1/8” свързващи тръби и арматура, филтър за частици, хидрофобен филтър и влагоуловител.
Цена: 1 585,00 лв.без ДДС
 
CM-0052, СО2-Контролер (0-100%) CM-0052, СО2-Контролер (0-100%)
Кат № СМ-0052. Устройство за постоянна или временна инсталация с вградена помпа за вземане на проби от газ, вътрешна памет за регистриране на данни, реле и изходи за контрол на нивото на CO2. Обхват от 0 до 100% СО2. Линейно мащабиран изход 4-20mA, цифров интерфейс RS-485 за свързване към MODBUS и едно реле с 1A @ 30VDC за външен контролер. Намира приложение за наблюдение и контрол ферментационни вани, биологични инкубатори, течове на газ, селското стопанство и пр. Доставя се заедно с USB кабел, М12, 12-позиционен 5M кабел, монтажни аксесоари, комплект филтри и ръководство за работа.
Цена: 4 510,00 лв.без ДДС
 
CO 110S, Газ-анализатор на СО и Т CO 110S, Газ-анализатор на СО и Т
Кат № 24719. Преносим CO-метър с външна сонда за въглероден оксид (СО) и температура (Т). Обхват на измерване за СО от 0 до 500 ppm и за Т от -20 до +80°C. Двуредов дисплей. Функции за CO Max, Hold, Min, задно осветяване, смяна на мерните единици и автоматично изключване. Доставя се в мека чанта, заедно със заводски сертификат и батерия.
Цена: 545,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG