за Водата » Редокс потенциал (ORP)

Уреди и апарати за измерване окислително-редукционния потенциал (ORP) на водата. Тези уреди се наричат ORP-метри. Окислително-редукционният потенциал, позволява да се определи количествено способността на дадено вещество да окислява т.е. да отнема електрони или да редуцира т.е. да дарява електрони. Добавянето на електрон се нарича редукция, а отнемането му окисляване. Стойността на ORP се измерва в миливолтове (mV) и може да бъде положителна или отрицателна. Положителните стойности означават, че изследваното вещество има недостиг на електрони и е окислител. Отрицателните стойности показват, че веществото притежава свободни електрони, които може да отдаде и е редуктор. Редокс-потенциалът на природните води варира – 400 до + 700 mV, което се определя от цялата съвкупност на извършващите се в нея окислителни и редукционни процеси. Питейната вода има редокс потенциал от + 350 до + 450 mV. Водата в нашето тяло има редокс потенциал от - 250 до - 400 mV. За да трансформира положителните стойности на редокс потенциала в отрицателни, нашето тяло изразходва допълнително енергия, ето защо някои изследователи препоръчват да се пие вода с възможно най-нисък (отрицателен) редокс потенциал. Твърди се, че отрицателно заредената вода в нашето тяло улавя свободните радикали и ги изхвърля от организма, поради което можем да говорим за антиоксидантна функция на водата.
ORP57, ORP/Т-метър ORP57, ORP/Т-метър
Кат № ORP57. Джобен водоустойчив уред за едновременно измерване на окислително редукционен потенциал (ORP) и температура (T). Обхват на измерване ±1000mV) и -5.0 ~ 60.0ºC). Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя заедно със сменяемия интегриран електрод (Mi57P), батерии и инструкции.
Цена: 169,00 EUR без ДДС
 
pH58, ORP/pH/T-Метър pH58, ORP/pH/T-Метър
Кат № pH58. Джобен, водоустойчив, комбиниран рН/ORP/Т-метър за измерване на рН, окислително-редукционен потенциал (ORP) и температура (T) посредством сменяем комбиниран електрод. Обхватът на измерване е за рН от-2.00 до 16.00 рН, за ОРП ± 1000 mV и за температурата от -50,0 до 60,0°C. Доставя се заедно със защитна капачка, сменяем електрод, тип Mi58P, 2 броя сашета по 20 mL със стандартни буферни разтвори, батерии и инструкции.
Цена: 215,00 EUR без ДДС
 
CP-105r, ORP/T-Метър CP-105r, ORP/T-Метър
Кат № CP105r. Портативен уред за измерване на редокс потенциал и температура. Водоустойчива конструкция и сменяем електрод. Захранва се с батерии. Особено подходящ за полеви измервания. Доставя се в куфарче, заедно с ОРП-електрод, батерии и ръководство за работа.
Цена: 197,00 EUR без ДДС
 
MW500, ORP-Метър MW500, ORP-Метър
Кат № MW500. Портативен уред за измерване на окислително редукционен потенциал (ОРП) в границите от -1000mV до +1000mV. Доставя се платинов електрод и батерия. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори.
Цена: 174,00 EUR без ДДС
 
CPR-411, ORP/pH/T-Метър CPR-411, ORP/pH/T-Метър
Кат № CPR411. Преносим уред за едновременно измерване на киселинност (рН), редокс-потенциал (ORP) и температура. Обхват на измерване за рН от 0 до 14 рН, за ORP от -1999 до +1999 и за температурата от -50оС до 199,9оС. Автоматична температурна компенсация. Доставя се в куфарче, заедно със комбиниран електрод модел ERPt-11, температурна сонда, батерия и ръководство за работа.
Цена: 336,00 EUR без ДДС
 
Mi106, ORP/pH/T-Метър Mi106, ORP/pH/T-Метър
Кат № Mi106. Комбиниран портативен pH/ORP/Temp-метър, обхват: -2,00 … 16,00 pH, -2000 … +2000 mV, -5,0 … 80,0°C, резолюция 0,01 pH / 1mV – 0,1°C, точност (при 25°C) ±0,02 pH / ±2 mV, / ±0,5°C до 60°C, ±1°C над 60оС , автоматична температурна компенсация, автоматично калибриране по 1 или 2 точки. Доставя се в куфарче заедно с MA923D/1 pH/ORP/Temp сонда-електрод, 9V батерия и разтвори за калибриране.
Цена: 564,00 EUR без ДДС
 
Mi151, ORP/pH/T-Метър Mi151, ORP/pH/T-Метър
Кат № Mi151. Комбиниран лабораторен pH/ORP/Temp уред с автоматично калибриране в 1 или 2 точки със 7 буферни разтвори и автоматична температурна компенсация. Обхват на измерване за рН от -2,00 до 16,00, за ORP (окислително-редукционен потенциал) от ±699.9 mV до ±1999,9 mV и за температура от -20,0 до 120,0ºC. Доставя се с pH-електрод MA917B/1, температурна сонда MA831R, държател на електроди MA9315, 12 VDC адаптер и разтвори за калибриране.
Цена: 535,00 EUR без ДДС
 
Mi160, ORP/pH/ISE/T-Метър Mi160, ORP/pH/ISE/T-Метър
Кат № Mi160. pH/ORP/ISE/Temp комбиниран лабораторен метър, логер, с автоматично калибриране в 1, 2 или 3 точки със 7 избираеми буфери, обхват -2,00 до 16,00 pH / ±699,9 mV / ±2000 mV / 0,001 до 19999 ppm / -20,0 to 120,0ºC, точност of ±0,01 pH / ±1mV / 0,5% / ±0,4ºC, автоматична температурна компенсация, GLP функции. Доставя се с pH презареждащ се електрод MA917B/1, температурна сонда MA831R, държател за електроди MA9315, RS232 интерфейсен кабел 2 m, Mi5200 софтуер, 12 VDC адаптер и разтвори за калибриране.
Цена: 924,00 EUR без ДДС
 
Mi180, ORP/pH/ЕС/TDS/NaCl/T-Метър Mi180, ORP/pH/ЕС/TDS/NaCl/T-Метър
Кат № Mi180. Комбиниран лабораторен pH/mV/EC/TDS/NaCl/Temp-метър, логер. Отговаря на GLP изискванията. Измерва 6 различни параметъра: pH, ORP (окислително редукционен потенциал), EC (проводимост), TDS (общо разтворени вещества), NaCl (съдържание на натриев хлорид) и Т (температура). Доставя се с pH презареждащ се електрод, температурна сонда, сонда за проводимост (ЕС), държател на електроди, софтуер, RS232 интерфейсен 2м кабел, 12 VDC адаптер и разтвори за калибриране.
Цена: 1 055,00 EUR без ДДС
 
MC510, ORP-Контролер MC510, ORP-Контролер
Кат № МС510. Уред за наблюдение и контрол на ORP (окислително-редукционен потенциал) в аквариуми. Обхват на измерване от -1000 до +1000 mV. Възможност за определяне на две алармени нива в границите от 0 до 600 mV. Доставя се заедно с 12 VDC адаптер, монтажен комплект, ORP електрод, държач за електрода, щепсел и ръководство за работа.
Цена: 283,00 EUR без ДДС
 
MC125, ORP/рН-Контролер MC125, ORP/рН-Контролер
Кат № MC125. Уред за наблюдение и контрол на рН и ORP в аквариуми. Обхват на измерване от 0 до 14 за рН и от -1000 до +1000 mV за окислително редукционен потенциал (ORP). Възможност за определяне на две алармени нива в границите от 4 до 8 за рН и от -200 до 600 mV за ORP. Доставя се заедно с 12 VDC адаптер, кит за монтаж, рН електрод, ORP електрод, щепсел за CO2 дозиране и щепсел за O3 дозиране, калибрационни разтвори и ръководство за работа.
Цена: 384,00 EUR без ДДС
 
CR-801, ORP/T-Контролер CR-801, ORP/T-Контролер
Кат № CR801. Контролер от ново поколение за едновременно измерване на редокс потенциал (ORP) и температура (T). Контролерът намира широко приложение, включително електрически централи, топлоцентрали и пречиствателни станции. Паметта на контролера е напълно независима от външното захранване. Уредът има голям графичен дисплей, на който едновременно се показват данни за ORP, температура, последната дата на калибриране и състоянието на релетата. Доставя се без електроди, сонди и аксесоари – те се поръчват и купуват отделно:
Цена: 694,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG