за Водата » Рефрактометри-ръчни

Ръчни оптични уреди за определяне концентрацията на веществата чрез измерване на коефициента на пречупване (n20D ) на водни разтвори на захари и други химически вещества. Рефрактометричният метод за анализ (рефрактометрия) се базира на зависимостта на коефициента на пречупване на светлината от състава на дадена система. Тази зависимост се определя чрез определяне на индекса на пречупване. Индексът на пречупване се измерва в рамките на секунди, заедно с преобразуване на индекса в концентрационни единици като % Брикс, % захари, % алкохол, проценти антифриз, температура на замръзване на антифриз и течности за чистачки, количество на влага в мед и много друти.
Рефрактометри за % Brix, RHB-xx Рефрактометри за % Brix, RHB-xx
Кат № RHBxxРъчни рефрактометри за измерване концентрацията на разтвори в Brix %. Намират приложение за измерване на течности със съдържание на захар от 0% до 92%. Автоматична температурна компенсация в границите от 10оС до 30оС. Тяло от пластмаса и алуминий. Особено подходящи за измерване концентрацията на захар в плодови и зеленчукови сокове. Доставят се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 67,00 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за % Brix, RHB0-80 Рефрактометър за % Brix, RHB0-80
Кат № RHB080Ръчен рефрактометър за измерване концентрацията на разтвори в Brix %. Обхват 0~80%. Не притежава функция за автоматична температурна компенсация. Тяло от алуминий. Особено подходящ за измерване концентрацията на захар в плодови и зеленчукови сокове. Доставят се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 73,00 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за % Brix, RHB0-90 Рефрактометър за % Brix, RHB0-90
Кат № RHB090Ръчен рефрактометър за измерване концентрацията на захарни разтвори в Brix %. Обхват 0~90%. Този модел не поддържа функция за автоматична температурна компенсация. Тяло от алуминий. Използва се широко при производството на соева захар, храни и напитки, соев сос, кетчуп, конфитюр, разтвори на мед и т.н. Доставят се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 73,00 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за мед, RHB-90 Рефрактометър за мед, RHB-90
Кат № RHB90Ръчен рефрактометър за измерване на три важни показатели на пчелния мед: концентрация по Brix (58~90%), показателя Be' (Baume) (38~43 Be') и съдържание на вода (12~27%). Автоматична температурна компенсация в границите от 10оС до 30оС. Подходящ е също за тестване на продукти с високо съдържание на захар, като желета, мармалади, сиропи и пр. Доставят се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 67,00 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за влага на мед, RHF-30 Рефрактометър за влага на мед, RHF-30
Кат № RHF30Ръчен рефрактометър за измерване съдържанието на вода в пчелния мед. Обхват на измерване от 10 до 30%. Автоматична температурна компенсация в границите от 10оС до 30оС. Доставя се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 67,00 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за соленост и плътност, RHS-10 Рефрактометър за соленост и плътност, RHS-10
Кат № RHS10Ръчен рефрактометър за измерване соленост (0~10% / 0~100ppt) и относително тегло (1.000~1.070) на водни разтвори. Функция за автоматична температурна компенсация (10~30оС). Тяло от пластмаса и алуминий. Доставят се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 67,00 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за соленост, RHS-28 Рефрактометър за соленост, RHS-28
Кат № RHS28Ръчен рефрактометър за измерване соленост (0~28%) на водни разтвори. Функция за автоматична температурна компенсация (10~30оС). Тяло от пластмаса и алуминий. Разработен специално за измерване на сол в солеви разтвори и саламури за приложение в хранителната промишленост. Доставят се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 67,00 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за антифриз, RHA-402 Рефрактометър за антифриз, RHA-402
Кат № RHA402Ръчен рефрактометър за измерване температура на замръзване на течности за антифриз с етилен гликол (0 до -50оС) и антифриз с пропилен гликол (0 до -50оС). Допълнителна скала за измерване плътност на акумулаторна киселина (1,150 до 1,300). Автоматична температурна компенсация от 10 до 30оС. Доставя се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 67,00 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за автомобили, RHA-403 Рефрактометър за автомобили, RHA-403
Кат № RHA403Ръчен рефрактометър за измерване температура на замръзване на течности за антифриз с етилен гликол (0 до -50оС), антифриз с пропилен гликол (0 до -50оС) и течности за чистачки (0 до -40оС). Допълнителна скала за измерване плътност на акумулаторна киселина (1,15 до 1,30). Автоматична температурна компенсация от 10 до 30оС. Доставя се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 67,00 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за автомобили, RHA-503 Рефрактометър за автомобили, RHA-503
Кат № RHA503Ръчен рефрактометър за измерване плътност на акумулаторна киселина (1,100 до 1,400). Допълнителни скали за измерване температура на замръзване на течности за антифриз с етилен гликол (0 до -50оС), антифриз с пропилен гликол (0 до -50оС) и течности за чистачки (0 до -40оС). Автоматична температурна компенсация от 10 до 30оС. Доставя се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 67,00 EUR без ДДС
 
Рефрактометър за AdBlue, RHA-701 Рефрактометър за AdBlue, RHA-701
Кат № RHA701Ръчен рефрактометър за измерване концентрацията на AdBlue (30~35%). Допълнителни скали за измерване плътност на акумулаторна киселина (1,100 до 1,400), температура на замръзване на течности за антифриз с етилен гликол (0 до -50оС), антифриз с пропилен гликол (0 до -50оС) и течности за чистачки (0 до -40оС). Автоматична температурна компенсация от 10 до 30оС. Доставя се в кутия, заедно пипета, мини отвертка и ръководство за работа.
Цена: 67,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG