за Излъчванията » Електро-смог измерватели

Терминът „електросмог” е изкуствено създаден термин, но той идеално описва замърсяването на нашата среда от електромагнитните полета и тяхното въздействието върху човешкия организъм и околната среда. За разлика от другите замърсители на въздуха, които можем да видим или усетим, замърсяването на околната среда с електромагнитни полета не може да се регистрира пряко или видимо. Следователно се налага да прибегнем до помощта на специални и надеждни измервателни уреди, които ще ни помогнат да отхвърлим всякакви емоционални съображения и да придадем на проблема по-реален характер.
MA2, Детектор на радио и микровълни. MA2, Детектор на радио и микровълни.
Кат № MicroAlert 2. Преносимо мини устройство за откриване на радио и микровълни и подаване на алармен сигнал, ако силата на тези вълни е по-висока от зададеното от вас ниво. Уредът е предназначен да открива вредни емисии от измервателни уреди, мобилни телефони и кули, микровълнови фурни, безжични устройства, автоматични отварящи се врати и др. Неговият малък размер ще ви позволи да го поставите в джоба си и да откривате електросмог източниците навсякъде около вас. Доставя се с батерия и ръководство за работа.
Цена: 155,00 лв.без ДДС
 
ESI 22, Електросмог индикатор (16Hz-3kHz) ESI 22, Електросмог индикатор (16Hz-3kHz)
Кат № ESI22. Преносим индикатор на електрическо и магнитно нискочестотно замърсяване (16 Hz - 3 kHz). Звуково и оптично показване нискочестотната напрегнатост на средата. Откритите и измерени стойности се показват със свето диоди в различни цветове. Засича ниско-честотна радиация в близост до източници за захранване на устройства като компютри, нощни лампи, електрически панели, принтери, телевизори и др. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 395,00 лв.без ДДС
 
ED88TPlus, Електросмог индикато (100MHz-8GHz) ED88TPlus, Електросмог индикато (100MHz-8GHz)
Кат № ED88TPlus. Преносим радиочестотен детектор (100 MHz - 8 GHz), детектор за магнитно поле (50 Hz - 10 kHz) и детектор за електрическо поле (50 Hz - 50 kHz). Звуков сигнал с контрол на звука. Възможност за записване на данни през програмируеми интервали. Функции за максимална и средна стойност. Функция за задържане. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 570,00 лв.без ДДС
 
ESI 23, Електросмог индикатор (50MHz-3GHz) ESI 23, Електросмог индикатор (50MHz-3GHz)
Кат № ESI23. Преносим индикатор на електрическо, магнитно и високочестотно замърсяване (натоварване) на околната среда. Звуков и оптичен LED индикатор за отчитане на електромагнитна и високочестотна напрегнатост на средата. Възможност за локализация на електрически кабели. Особено подходящ за измерване излъчването на работното място, заобиколено от устройства, като компютър, факс, вентилатор, електрическо осветление, радио-часовник и т.н. Възможност за измерване на високочестотна радиация до 3 GHz. например от безжични телефони, мобилни телефони, детски телефони, WLAN рутери и т.н.
Цена: 465,00 лв.без ДДС
 
ME-3030B, Електросмог индикатор (16Hz-2kHz) ME-3030B, Електросмог индикатор (16Hz-2kHz)
Кат № ME3030B. Цифров електросмог анализатор с честотен диапазон от 16 Hz до 2000 Hz. Евтин инструмент за домашно ползване, предназначен да измерва електрически и магнитни променливи (AC) полета. Обхват на измерване за магнитно поле на променлив ток от 0 до 2000 nT и за електрическо поле AC от 0 до 2000 V/m. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 450,00 лв.без ДДС
 
ME-3830B, Електросмог индикатор (16Hz-100kHz) ME-3830B, Електросмог индикатор (16Hz-100kHz)
Кат № ME3830B. Цифров електросмог анализатор с честотен диапазон от 16 Hz до 100000 Hz. Евтин инструмент за домашно ползване, предназначен да измерва електрически и магнитни променливи (AC) полета. Обхват на измерване за магнитно поле на променлив ток от 0 до 2000 nT и за електрическо поле AC от 0 до 2000 V/m. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 650,00 лв.без ДДС
 
ME-3840B, Електросмог анализатор (5Hz-100kHz) ME-3840B, Електросмог анализатор (5Hz-100kHz)
Кат № ME3840B. Цифров електросмог анализатор с честотен диапазон от 5 Hz до 100000 Hz. Професионален инструмент, предназначен да измерва електрически и магнитни променливи полета. Той е особено популярен сред медиците и алтернативните практикуващи, тъй като предлага перфектна комбинация от лесна работа и професионални възможности за измерване. Обхват на измерване за магнитно поле на променлив ток от 0 до 2000 nT и за електрическо поле AC от 0 до 2000 V/m. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 855,00 лв.без ДДС
 
HFW35C, Високочестотен RF метър (2,4GHz-6GHz) HFW35C, Високочестотен RF метър (2,4GHz-6GHz)
Кат № HFW35C. Преносим високочестотен базов анализатор за откриване и измерване на радиочестотните емисии, генерирани в границите от 2,4 до 6 GHz. Намира приложение за откриване на замърсявания от високо-честотни полета, причинени от WLAN-WIFI и Bluetooth източници, както и от микровълни. Доставя се заедно с антена, ръководство за работа и батерия.
Цена: 960,00 лв.без ДДС
 
HFW59D, Високочестотен RF метър (2,4-10 GHz) HFW59D, Високочестотен RF метър (2,4-10 GHz)
Кат № HFW59D. Преносим високочестотен професионален анализатор за откриване и измерване на радиочестотните емисии, генерирани в границите от 2,4 до 10 GHz. Намира приложение за откриване на замърсявания от високо-честотни полета, причинени от WLAN-WIFI и Bluetooth източници, безжични телефони, включително във високочестотната лента от 8,5 до 9,5 GHz (авиационни, военноморски, военни, радиолокационни). Доставя се заедно с антена, ръководство за работа и батерия.
Цена: 3 255,00 лв.без ДДС
 
PCE-EMF 823, Детектор на електромагнитни лъчения PCE-EMF 823, Детектор на електромагнитни лъчения
Кат № PCE-EMF823. Преносим уред с вграден сензор за измерване на електромагнитните лъчения. Резултатите от измерванията се показват в T (Тесла) или Gs (Гаус). Обхват на измерване от 20 µT до 2000 µT (200 mGs - 20000 mGs). Честотен обхват на измерване от 30 до 300 Hz. Функция за задържане на резултата и автоматично на батерията. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 360,00 лв.без ДДС
 
PCE-EM 29, Електро-смог измервател PCE-EM 29, Електро-смог измервател
Кат № PCE-EM29. Радиочестотен измервател на електромагнитни полета с три-аксиален сензор с честотен обхват от 50MHz до 3,5GHz. Може да се използва за оценка на електро- и магнитно замърсяване от трансформатори, компютърни екрани, телевизори, промишлени инсталации и др. Уредът открива също радиация, излъчвана от безжични системи, като LAN и GSM или за определяне на излъчването на микровълновите фурни. Доставя се заедно с батерии, транспортен калъф и ръководство за работа.
Цена: 595,00 лв.без ДДС
 
BR15, Измервател на микровълнови излъчвания BR15, Измервател на микровълнови излъчвания
Кат № 3.510.205.070. Прецизен потребителски продукт с най-нови технологии, който използва усъвършенстван сензор за откриване на микровълнови излъчвания от домашни и индустриални микровълнови фурни. Използва високо-чувствителен сензор, който точно фиксира мястото за микровълново „изтичане“ дори при ниска интензивност на радиацията. Цифров LCD дисплей, мигаща червена светлина и звуков предупредителен сигнал в „замърсената“ зона, ергономичен дизайн, дълъг живот на батерията, не се нуждае от калибриране, висока чувствителност, надеждност и точност. Обхват на измерване от 0 до 9,99 mW/cm². Доставя с в мек калъф заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 63,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG