за Излъчванията » Високочестотни измерватели

Високочестотните излъчвания се генерират от безжични предаватели (антени, радари и т.н.), които се използват в безжичните телекомуникации, излъчването и десетките други приложения. Техните емисионни честоти обикновено са от 0,1 - 10GHz (милиард херца), които са много по-високи от нискочестотното излъчване от кабелни източници като кабели и трансформатори (AC честота = 50-60 Hz). Ние сме изложени всеки ден на невидим електромагнитен смог от десетки видими и невидими предаващи антени: телевизионни и радиопредавателни антени, радари, мачти за мобилни телефони, Wi-Fi безжични мрежи, безжични телефони и т.н. В раздела са показани уреди за измерване на тези излъчвания.
ESI 23, Високочестотен смог индикатор (50 MHz - 3 GHz) ESI 23, Високочестотен смог индикатор (50 MHz - 3 GHz)
Кат № ESI23. Преносим индикатор на електрическо, магнитно и високочестотно замърсяване (натоварване) на околната среда. Звуков и оптичен LED индикатор за отчитане на електромагнитна и високочестотна напрегнатост на средата. Възможност за локализация на електрически кабели. Особено подходящ за измерване излъчването на работното място, заобиколено от устройства, като компютър, факс, вентилатор, електрическо осветление, радио-часовник и т.н. Възможност за измерване на високочестотна радиация до 3 GHz. например от безжични телефони, мобилни телефони, детски телефони, WLAN рутери и т.н.
Цена: 233,56 € без ДДС
 
HFW35C, Високочестотен RF метър (2,4-6 GHz) HFW35C, Високочестотен RF метър (2,4-6 GHz)
Кат № HFW35C. Преносим високочестотен базов анализатор за откриване и измерване на радиочестотните емисии, генерирани в границите от 2,4 до 6 GHz. Намира приложение за откриване на замърсявания от високо-честотни полета, причинени от WLAN-WIFI и Bluetooth източници, както и от микровълни. Доставя се заедно с антена, ръководство за работа и батерия.
Цена: 479,00 € без ДДС
 
HFW59D, Високочестотен RF метър (2,4-10 GHz) HFW59D, Високочестотен RF метър (2,4-10 GHz)
Кат № HFW59D. Преносим високочестотен професионален анализатор за откриване и измерване на радиочестотните емисии, генерирани в границите от 2,4 до 10 GHz. Намира приложение за откриване на замърсявания от високо-честотни полета, причинени от WLAN-WIFI и Bluetooth източници, безжични телефони, включително във високочестотната лента от 8,5 до 9,5 GHz (авиационни, военноморски, военни, радиолокационни). Доставя се заедно с антена, ръководство за работа и батерия.
Цена: 1 628,00 € без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG