за Излъчванията » Електростатични измерватели

Електростатични измервателни уреди измерват статичните заряди в електрически изолирани материали. Статичните заряди могат да се измерват и определят чрез измерване на електрическото поле на стандартизирано разстояние. С електростатичните измервателни уреди е възможно да се открият потенциално опасни източници, за да се вземат подходящи мерки. Много от електростатичните излъчвания имат и положителни предимства, като например при праховото емайлиране, лакиране с електростатичен пистолет, за производство на гравиращи пластини и етикети.
PE-SVM2, Повърхностен DC волтметър PE-SVM2, Повърхностен DC волтметър
Кат № PE-SVM2. Електростатичен уред за безконтактно измерване на DC повърхностното напрежение върху проводими повърхности. Може да се използва за изчисляване на плътността на заряда на изолаторите. Върхово положително и отрицателно задържане, аларма и висока разделителна способност от 1 волт при обхват от 30К волта. Доставя се заедно с Магнитен разединител, Макара за кабел с крайни приставки, Бананов щепсел, Клип на алигатора.
Цена: 872,00 € без ДДС
 
PE-USSVM2, Ултра стабилен DC повърхностен волтметър PE-USSVM2, Ултра стабилен DC повърхностен волтметър
Кат № PE-USSVM2. Електростатичен измервател. Отчита статично електричество без контакт. Измерва напрежението на повърхностите и може да се използва за изчисляване на плътността на заряда на изолаторите. Той има върхово задържане и разделителна способност от 0,1 волт при обхват от 20К волта. Доставя се заедно с батерия 9 V алкална и външен 9VDC захранващ адаптер.
Цена: 1 589,00 € без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG