за Водата » Контролери

Стационарни устройства за непрекъснато измерване на различни параметри в чисти или замърсени води. В зависимост от нуждите, контролерите могат да измерват киселинност/алкалност (рН), проводимост (EC), разтворен кислород (DO), влажност на въздуха (RH) или температура на въздуха (T) поотделно или в различни комбинации от тях. Възможно е да се избере конфигурация за измерване на 1 до 4 различни параметри или един параметър в 1 до 4 точки.
CP-801, рН-Контролер, едноканален CP-801, рН-Контролер, едноканален
Кат № CP801. Контролер от ново поколение за едновременно измерване на рН и температура. Контролерът намира широко приложение в електрически централи, топлоцентрали и пречиствателни станции. Голям графичен дисплей за едновременно показване на данни за рН, Т, последната дата на калибриране и състоянието на релетата. Доставя се само контролерът. Електродите и другите аксесоари се поръчват отделно.
Цена: 1 390,00 лв.без ДДС
 
CR-801, ORP-Контролер (редокс-метър), едноканален CR-801, ORP-Контролер (редокс-метър), едноканален
Кат № CR801. Контролер от ново поколение за едновременно измерване на редокс потенциал (ORP) и температура (T). Контролерът намира широко приложение, включително електрически централи, топлоцентрали и пречиствателни станции. Паметта на контролера е напълно независима от външното захранване. Уредът има голям графичен дисплей, на който едновременно се показват данни за ORP, температура, последната дата на калибриране и състоянието на релетата. Доставя се без електроди, сонди и аксесоари – те се поръчват и купуват отделно.
Цена: 1 390,00 лв.без ДДС
 
CC-801, ЕС-контролер (кондуктометър), едноканален CC-801, ЕС-контролер (кондуктометър), едноканален
Кат № CC801Контролер от ново поколение за едновременно измерване на проводимост (ЕС) и температура (Т). Контролерът намира широко поле на приложение, включително електрически централи, топлоцентрали и пречиствателни станции. Обхват на измерване от 0.000 да 9999 µS/cm. Голям графичен дисплей, на който едновременно се показват данни за ЕС, Т, последната дата на калибриране и състоянието на релетата.
Цена: 1 480,00 лв.без ДДС
 
CO-801, О2/T-Контролер (оксиметър), едноканален CO-801, О2/T-Контролер (оксиметър), едноканален
Кат № СO801Контролер от ново поколение за едновременно измерване на разтворен кислород (О2) и температура (Т). Контролерът намира широко поле на приложение, включително в електрически централи, топлоцентрали и пречиствателни станции. Паметта на контролера е напълно независима от външното захранване. Уредът има голям графичен дисплей, на който едновременно се показват данни за О2, температура, последната дата на калибриране и състоянието на релетата. Доставя се с една сонда за измерване на разтворен кислород.
Цена: 1 895,00 лв.без ДДС
 
CX-804, Мултифункционален контролер, четириканален CX-804, Мултифункционален контролер, четириканален
Кат № CX804. Четири-канален многофункционален контролер за едновременно измерване и контрол на 1, 2, 3 или 4 различни параметъра. В зависимост от нуждите, контролерът може да измерва рН, проводимост (EC), разтворен кислород (DO), влажност на въздуха (RH) или температура на въздуха (T) в различни комбинации от 1 до 4. Възможно е да се избере конфигурация за измерване на 1 до 4 различни параметри или един параметър в 1 до 4 точки. Доставя се само контролерът. Сондите и сензорите се поръчват отделно.
Цена: 1 880,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG