за Водата » Контролери

Стационарни устройства за непрекъснато измерване на различни параметри в чисти или замърсени води. В зависимост от нуждите, контролерите могат да измерват киселинност/алкалност (рН), проводимост (EC), разтворен кислород (DO), влажност на въздуха (RH) или температура на въздуха (T) поотделно или в различни комбинации от тях. Възможно е да се избере конфигурация за измерване на 1 до 4 различни параметри или един параметър в 1 до 4 точки.
СР-421, рН-Контролер, едноканален СР-421, рН-Контролер, едноканален
Кат № СР421. Стационарно устройство за непрекъснато измерване на рН и температура (Т) в чисти или замърсени води. Обхват на измерване за рН от 0 до 14 и за температура от -50 до 199,9оС. Възможност за регулиране стойността на рН чрез използване на две релета (максимум и минимум). Голям екран със задно осветяване за едновременно показване на рН и температура. В зависимост от условията на измерване е възможно да се използва рН електрод който е директно потопен в измерваното вещество или да бъде вграден в измервателна глава. Възможност за измерване в затворен воден кръг (поток). Доставя се заедно със захранващ адаптер и без рН-електрод и температурна сонда, които се поръчват отделно.
Цена: 585,00 лв.без ДДС
 
CC-421, EC-Контролер, едноканален CC-421, EC-Контролер, едноканален
Кат № CC421. Стационарно устройство за непрекъснато измерване на проводимост (ЕС) и температура (Т) в чисти или замърсени води. Обхват на измерване за ЕС от 0 до 199,9 mS/cm и за температура от -50 до 199,9оС. Възможност за регулиране стойността на ЕС чрез използване на две релета (максимум и минимум). Голям екран със задно осветяване за едновременно показване на ЕС и температура. В зависимост от условията на измерване е възможно да се използва ЕС електрод който е директно потопен в измерваното вещество или да бъде вграден в измервателна глава. Възможност за измерване в затворен воден кръг (поток). Доставя се заедно със захранващ адаптер и без електроди и температурна сонда, които се поръчват отделно.
Цена: 620,00 лв.без ДДС
 
CO-421, О2-Контролер за разтворен кислород CO-421, О2-Контролер за разтворен кислород
Кат № CO421. Стационарно устройство за непрекъснато измерване и контролиране концентрацията на разтворен кислород в чисти или отпадни води. Обхват на измерване от 0 до 199,9 % O2 (насищане) или от 0 до 19,99 mg/l O2. Възможност за измерване на концентрацията на кислород във въздуха. Предлага се в три версии: (1) оборудвани с две релета; (2) оборудван с токов контур 0-20 mA или 4-20 mA и (3) оборудван с RS-232 изход със софтуер за събиране на данни на компютър. Отчитането може да бъде в % или mg/l. Доставя се заедно със захранващ адаптер без електроди (поръчват се отделно).
Цена: 585,00 лв.без ДДС
 
СR-421, ORP-Контролер, едноканален СR-421, ORP-Контролер, едноканален
Кат № СR421. Стационарно устройство за непрекъснато измерване на редокс потенциал (ORP) и температура (Т) в чисти или замърсени води. Обхват на измерване за ORP от 0,00 до 1999 mV и за температура от -50 до 199,9оС. Възможност за регулиране стойността на рН чрез използване на две релета (максимум и минимум). Голям екран със задно осветяване за едновременно показване на ORP и T. В зависимост от условията на измерване е възможно да се използва ORP-електрод който е директно потопен в измерваното вещество или да бъде вграден в измервателна глава. Възможност за измерване в затворен воден кръг (поток). Доставя се заедно със захранващ адаптер, без ORP-електрод и температурна сонда, които се поръчват отделно.
Цена: 585,00 лв.без ДДС
 
CP-801, рН-Контролер, едноканален CP-801, рН-Контролер, едноканален
Кат № CP801. Контролер от ново поколение за едновременно измерване на рН и температура. Контролерът намира широко приложение в електрически централи, топлоцентрали и пречиствателни станции. Голям графичен дисплей за едновременно показване на данни за рН, Т, последната дата на калибриране и състоянието на релетата. Доставя се само контролерът. Електродите и другите аксесоари се поръчват отделно.
Цена: 1 390,00 лв.без ДДС
 
CR-801, ORP-Контролер (редокс-метър), едноканален CR-801, ORP-Контролер (редокс-метър), едноканален
Кат № CR801. Контролер от ново поколение за едновременно измерване на редокс потенциал (ORP) и температура (T). Контролерът намира широко приложение, включително електрически централи, топлоцентрали и пречиствателни станции. Паметта на контролера е напълно независима от външното захранване. Уредът има голям графичен дисплей, на който едновременно се показват данни за ORP, температура, последната дата на калибриране и състоянието на релетата. Доставя се без електроди, сонди и аксесоари – те се поръчват и купуват отделно.
Цена: 1 390,00 лв.без ДДС
 
CC-801, ЕС-контролер (кондуктометър), едноканален CC-801, ЕС-контролер (кондуктометър), едноканален
Кат № CC801Контролер от ново поколение за едновременно измерване на проводимост (ЕС) и температура (Т). Контролерът намира широко поле на приложение, включително електрически централи, топлоцентрали и пречиствателни станции. Обхват на измерване от 0.000 да 9999 µS/cm. Голям графичен дисплей, на който едновременно се показват данни за ЕС, Т, последната дата на калибриране и състоянието на релетата.
Цена: 1 480,00 лв.без ДДС
 
CO-801, О2/T-Контролер (оксиметър), едноканален CO-801, О2/T-Контролер (оксиметър), едноканален
Кат № СO801Контролер от ново поколение за едновременно измерване на разтворен кислород (О2) и температура (Т). Контролерът намира широко поле на приложение, включително в електрически централи, топлоцентрали и пречиствателни станции. Паметта на контролера е напълно независима от външното захранване. Уредът има голям графичен дисплей, на който едновременно се показват данни за О2, температура, последната дата на калибриране и състоянието на релетата. Доставя се с една сонда за измерване на разтворен кислород.
Цена: 1 895,00 лв.без ДДС
 
CX-804, Мултифункционален контролер, четириканален CX-804, Мултифункционален контролер, четириканален
Кат № CX804. Четири-канален многофункционален контролер за едновременно измерване и контрол на 1, 2, 3 или 4 различни параметъра. В зависимост от нуждите, контролерът може да измерва рН, проводимост (EC), разтворен кислород (DO), влажност на въздуха (RH) или температура на въздуха (T) в различни комбинации от 1 до 4. Възможно е да се избере конфигурация за измерване на 1 до 4 различни параметри или един параметър в 1 до 4 точки. Доставя се само контролерът. Сондите и сензорите се поръчват отделно.
Цена: 1 880,00 лв.без ДДС
 
CPC-811, рН и ЕС Контролер CPC-811, рН и ЕС Контролер
Кат № CPC811. Устройство за непрекъснато измерване на рН, проводимост (EC) и температура (T). Обхват на измерване за рН от 0,00 до 14,00, за ЕС от 0 до 100mS/cm и за температура от -50 до 199,9оС. Особено подходящ за приложение в селското стопанство за контролиране на параметрите на течности по време на капково напояване. Може да се използва в аквариуми и много други разнообразни приложения. Доставя се в комплект с 1 бр. сензор за проводимост, 1 бр. температурен датчик, 1 бр. рН електрод, захранващ адаптер и ръководство за работа.
Цена: 735,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG