за Водата » Потенциал на водата (ψ)

Потенциалът на водата измерва потенциалната енергия на водата на единица обем в сравнение с чиста вода в референтни условия. Потенциалът на водата показва тенденцията на водата да премине от една област в друга, поради осмоза, гравитация, механичен натиск, матрични ефекти, капилярно действие, повърхностното напрежение и пр. Концепцията за потенциала на водата е особено полезна за разбирането и изчисляването на движението на водата в растенията, животните и почвата. Потенциалът на водата често също се нарича водно напрежение, изсмукване на почвата и налягане на водата в порите на почвата. Най-често потенциалът на водата се измерва мегапаскала (MPa), килопаскала (кРа), барове (bar), метри (m), сантиметри (cm) или милиметри (mm) воден стълб.
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG