Рефрактометри-цифрови » Брикс рефрактометри-D

Цифрови оптични уреди за определяне концентрацията на веществата чрез измерване на концентрацията на водни разтвори на захари и други химически вещества в проценти Брикс. Рефрактометричният метод за анализ (рефрактометрия) се базира на зависимостта на коефициента на пречупване от състава на дадена система. Тази зависимост се определя чрез определяне на индекса на пречупване. Индексът на пречупване се измерва в рамките на секунди, заедно с преобразуване на индекса в концентрационни единици като % Брикс.
MA871, Рефрактометър 0-85% Brix MA871, Рефрактометър 0-85% Brix
Кат № MA871. Цифров (дигитален) рефрактометър за определяне % Брикс захари във водни разтвори. Обхват 0-85% Brix. Доставя се в комплект с батерия 9V и упътване.
Цена: 158,50 EUR без ДДС
 
MA872, Рефрактометър 0-85% фруктоза MA872, Рефрактометър 0-85% фруктоза
Кат № MA872. Цифров (дигитален) рефрактометър за определяне на фруктоза във водни разтвори. Обхват 0-85 тегл.%. Доставя се в комплект с батерия 9V и инструкция за работа.
Цена: 158,50 EUR без ДДС
 
MA873, Рефрактометър 0-85% глюкоза MA873, Рефрактометър 0-85% глюкоза
Кат № MA873. Цифров (дигитален) рефрактометър за определяне на глюкоза във водни разтвори. Обхват 0-85 тегл.%. Доставя се в комплект с батерия 9V и инструкция за работа.
Цена: 158,50 EUR без ДДС
 
MA881, Рефрактометър 0-85% инвертна захар MA881, Рефрактометър 0-85% инвертна захар
Кат № MA881. Цифров преносим рефрактометър за определяне на инвертна захар във водни разтвори. Обхват 0-85 тегл.%. Доставя се в комплект с батерия 9V и инструкция за работа.
Цена: 158,50 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG