за Почвата » Влага на почвата

Влажността на почвата е важна променлива в климатичната система. Разбирането и прогнозирането на вариациите на повърхностната температура, валежите, сушата, наводненията и влиянието на бъдещите климатични промени зависят критично от познаването на измененията на влагата в почвата. Обикновено сензорите за влага в почвата измерват обемното съдържание на вода в почвата за разлика от директното гравиметрично измерване на свободната почвена влага, което изисква изсушаване до постоянно тегло на претеглена влажна проба. Датчиците за влага в почвата измерват обемното съдържание на вода индиректно чрез използване на някакво друго свойство на почвата, като електрическо съпротивление, диелектрична константа или взаимодействие с неутрони , като прокси за съдържанието на влага.
WH0291, Безжична система за почвена влага WH0291, Безжична система за почвена влага
Кат № WH0291. Безжичен комплект за измерване влага на почвата, състоящ се от влагомер и приемна станция. Влагомерът измерва влагата на почвата и изпраща измерените данни по безжичен път на приемна станция. Безжичната станция показва на екран приетите данни, включително графично изображение за степента на влажност на почвата. Доставя се в комплект от един сензор за влага на почвата, една приемна станция, батерии и ръководство за работа.
Цена: 125,00 лв.без ДДС
 
PCT280, Цифров влагомер за почва PCT280, Цифров влагомер за почва
Кат № PCT280. Преносим уред за измерване на почвена влага. Обхват на измерване от 1,0 (много сухо) до 9,9 (много мокро). Захранва се с батерия. Доставя се с таблица за оптималното количество влага, която за повечето растения е между 4,0 и 7,0.
Цена: 65,00 лв.без ДДС
 
SR-300B, Измервател на рН, влага, температура и осветеност SR-300B, Измервател на рН, влага, температура и осветеност
Кат № SR300B. Портативен уред за измерване рН на почвата. Едновременно показва степента на почвената влага, слънчевата осветеност и почвената температура. Добре балансиран 4 в 1 инструмент за професионалисти и любители (влагомер за почва, рН-метър за почва, термометър за почва, светломер/луксометър). Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 95,00 лв.без ДДС
 
AM-128 SOIL, Влагомер за почва (F17) AM-128 SOIL, Влагомер за почва (F17)
Кат № AM-128SOIL. Преносим уред за измерване влага на почва. Обхват на измерване от 0 до 80 %. Външна сонда с два пробивни електрода с дължина 15 cm и пластмасова дръжка. Лесен за използване. Функции за показване на текуща, средна, минимална и максимална стойности. Доставя се в транспортно куфарче, заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
PMS-714, Влагомер за почва (F06) PMS-714, Влагомер за почва (F06)
Кат № F06. Преносим ръчен влагомер за измерване почвена влага. Обхват на измерване от 0 до 50 %. Интегрирана почвена сонда с дължина 202 mm и диаметър 10 mm. Доставя се заедно с батерии и ръководство за работа.
Цена: 375,00 лв.без ДДС
 
DM-300L, Високо-честотен влагомер за почва DM-300L, Високо-честотен влагомер за почва
Кат № DM300L. Високо-честотен преносим уред за измерване на съдържанието на влага в почвата, сребърен пясък, химически прахообразни продукти, въглища на прах и други подобни материали. Приложим е за селското стопанство, химическата промишленост и други съответни индустрии. Два обхвата на измерване: нисък от 0.00-2.00% и висок от 0.0-90.0%. Приложим в химическата промишленост, селското стопанство, строителството и други индустрии. Доставя се в куфарче, заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 295,00 лв.без ДДС
 
DM-400, Влагомер за почва DM-400, Влагомер за почва
Кат № DM400. Високо-честотен влагомер с външна сонда за измерване съдържанието на вода в почва, пясък, прахообразни химични суровини, въглищен прах и други прахообразни материали. Два обхвата на измерване: 0 ~ 2% и 0 ~ 90%. Приложим в химическата промишленост, селското стопанство, строителството и други индустрии. Доставя се в мека транспортна чанта, заедно с ръководство за работа.
Цена: 380,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG