за Почвата » рН на почвата

pH на почвата е мярка за киселиността или алкалността на почвата. pH се определя като отрицателния десетичен логаритъм на активността на водородните катиони (H+ или по-точно H3O+) в разтвор. При почвите той се измерва в суспензия от почва, смесена с вода (или солен разтвор, като например 0,01 M CaCl2) и обикновено е в границите от 3 до 10, като 7 се счита за неутрален. Киселинните почви имат pH под 7, а алкалните имат рН от 7 нагоре. Свръхкиселинните (pH < 3,5) и свръхалкалните (pH > 9) почви са по-рядко срещани. pH на почвата се счита за една от главните характеристики на почвата, тъй като засяга множество химични процеси. Особено това се отнася до храненето на растенията, като контролира химичните форми на различни хранителни вещества и влияе на протичащите химични реакции. Оптималните pH стойности за повечето растения е между 5,5 и 7,5. Въпреки това, много растения са се адаптирали да живеят при стойности на pH извън тези граници.
BodenStik, рН-Метър за почва BodenStik, рН-Метър за почва
Кат № BodenStik. Джобен рН-метър с памет за директно измерване на стойността на pH в почвата. Обхват на измерване от 0,0 до 14,0 рН и от -5 до +90°C. Водоустойчив (IP 57). Плосък сензорен рН-електрод, който позволява директно на pH в почвата. Може да се използва и за други полутвърди продукти и течности. Вътрешна памет за 15 стойности. Доставя се в мек калъф, заедно със стандарти за калибриране (pH 4,0 / 7,0), батерии и ръководство за работа.
Цена: 490,00 лв.без ДДС
 
CP-105s, Джобен pH/T-метър за почва CP-105s, Джобен pH/T-метър за почва
Кат № CP105s / GPX105s. Портативен уред за измерване на рН и температура на почва. Водоустойчива конструкция и пробивен рН-електрод. Захранва се с батерии. Особено подходящ за директно измерване на рН в почва. Може да се използва и за измерване на рН в чисти и отпадни води, козметични и перилни препарати, органични материали, протеини, смазки, масла, вино, месо, сирене и други полутвърди продукти. Обхват на измерване за рН 0 - 14 и за температура -5 – 60оС. Доставя се в куфарче, заедно с рН-електрод, батерии и ръководство за работа.
Цена: 395,00 лв.без ДДС
 
MW-101-Soil, рН-Метър за почва MW-101-Soil, рН-Метър за почва
Кат № MW101-Soil. Портативен рН-метър с обхват от 0.0 до 14.0 pH, снабден със специализиран електрод за измерване рН на почва. Доставя се в куфарче, заедно с рН-електрод за почва, 9V батерия и рН 7,01 разтвор за калибриране.
Цена: 470,00 лв.без ДДС
 
PCE-PH20S, рН-метър за почва PCE-PH20S, рН-метър за почва
Кат № PCEPH20S. рН-метър с външен електрод за директно измерване рН на почвата. Обхват на измерване от 0 до 14,00 рН. Автоматично калибриране. Доставя се заедно с външен рН електрод, 4 батерии, 1 комплект калибровъчни разтвори и инструкции.
Цена: 295,00 лв.без ДДС
 
SR-300B Четири-функционален рН метър за почва SR-300B Четири-функционален рН метър за почва
Кат № PCT-020. Преносим уред за измерване на рН на почвата. Едновременно показва влага на почвата, слънчевата осветеност и почвената температура. Особено полезен за тревни площи, при определяне на почвените условия във вашата градина и оранжерия. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 70,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/https://www.msr.ch/en/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG