за Индустрията » Шум / Звук - измерване

Тук ще намерите голамо разнообразие от шумомери / звукомери. Тези устройства се използват от голямо разнообразие потребители. Има много обществени институции, които търсят измерватели на нивото на звука. Компаниите купуват шумомери във връзка с условията на труд на своите работници. Третият тип клиенти са частни лица, които искат да научат нещо за звука, нивото на шума и качеството на звука. Освен това, често възникват проблеми, когато човек живее до клуб или кръчма. Често проблемите възникват от шумни съседи или ако баровете и ресторантите са в жилищни райони и произвеждат нива на шум след 22:00 часа, надвишаващи това, което местните закони позволяват. Звуковите измервателни уреди не корелират добре с възприеманата от човека сила на звука, тъй като измерват в децибели, затова международният стандарт за производителност на шумомерите (IEC 61672: 2003) изисква включване в уреда на филтър за претегляне на честота А и други честотни натоварвания на честоти от типа C и Z (нула). По-старите честотни тегла B и D вече са остарели и не са описани в новия стандарт за нискочестотни измерватели. Много от предлаганите тук устройства за нивото на звука са в състояние да съхраняват събраните данни във вътрешната си памет. Други продукти включват и софтуер за анализ на данните и запазване за бъдещи измервания.
BS06, Шумомер, 40-130 dB BS06, Шумомер, 40-130 dB
Кат № 3510205051. Базов уред за мониторинг на нивата на шум в работното място и промишлеността и за измерване на шумовото «замърсяване» през свободното време. Обхват на измерване от 40 до 130 dB. Функция за показване на минимална и максимална измерена стойност.
Цена: 33,00 EUR без ДДС
 
AS-156A, Шумомер, клас 2, 30-130 dB AS-156A, Шумомер, клас 2, 30-130 dB
Кат № AS156A. Преносим уредът за измерване нивото на звука. Съответства на изискванията на IEC и на ANSI за Клас 2. Обхват на измерване 30~130dB (A) с точност ±2dB. Широко използван за тестване на нивото на шума от околната среда, машини, превозни средства, кораби и други шумове. Мулти-функционален – измерва 4 параметри: Lp (ниво на звука), Leq (непрекъснато еквивалентното А ниво на звука), Lmax (максимална ниво на звука) и LN (процент на всички отчитания над зададени алармени нива). Вътрешна памет за 30 измервания. Доставя се в куфарче, заедно с шапчица срещу вятър, батерии и ръководство за работа.
Цена: 97,15 EUR без ДДС
 
SL300, Шумомер, клас 2, 30-130 dB, SL300, Шумомер, клас 2, 30-130 dB,
Кат № 3.510.005.010. Професионален уред за мониторинг на нивата на шум в работното място и промишлеността и за измерване на шумовото «замърсяване». Обхват на измерване от 30 до 130 dB. Доставя се в куфарче, заедно със Сертификат за калибриране.
Цена: 120,16 EUR без ДДС
 
PCE-353, Шумомер с Leq функция PCE-353, Шумомер с Leq функция
Кат № PCE353. Преносим уред за измерване нивото на звука, предлагащ възможност за измерване на интегрираното ниво на звука (Leq). Индикаторът за нивото на звука е задължителен за професионалистите, които правят измервания на работното място. Измервани параметри: Leq, Lp, Ln. Обхват на измерване от 30 до 130 dB. Доставя се в куфарче, заедно с качулка за потискане на шума от вятъра и ръководство за работа.
Цена: 180,00 EUR без ДДС
 
PCE-353 и PCE-SC 42, Комплект шумомер и калибратор PCE-353 и PCE-SC 42, Комплект шумомер и калибратор
Кат № PCE-353/PCE-SC 42. Преносим комплект, състоящ се от уред за измерване нивото на звука PCE-353 и калибратор PCE-SC 42. Шумомерът дава възможност за измерване на интегрираното ниво на звука (Leq), което е задължително за професионалисти, които правят измервания на работното място. Калибраторът се използва за периодично калибриране на шумомера. Обхват на измерване на шумомера е от 30 до 130 dB, а нивата на звуково налягане на калибратора е 94 децибела (dB) и 114 dB. Комплектът се доставя в куфарче, заедно с качулка за потискане на шума от вятъра и ръководство за работа.
Цена: 323,00 EUR без ДДС
 
SLM 52N, Шумомер, клас 2, 30-130 dB SLM 52N, Шумомер, клас 2, 30-130 dB
Кат № SLM52N. Преносим шумомер в съответствие с изискванията на IEC 61672-1: 2002 стандарт за Клас 2. Инструментът притежава няколко функции, които позволяват измерванията на звуковото ниво при различни условия: LA - А претеглено ниво на звуково налягане, LC – С претеглено ниво на звуково налягане, FAST и SLOW времеви константи, max – максимално ниво на звуково налягане. LCD екран с аналогов барграф. Обхват от 30 до 130dB разделен на 5 отделни диапазона. Доставя се в куфарче, заедно с 9V батерия, защитна шапчица и инструкции
Цена: 366,00 EUR без ДДС
 
DB100, Шумомер, клас 2, 30-130 dB, DB100, Шумомер, клас 2, 30-130 dB,
Кат № 16922. Цифров шумомер, клас 2, за измерване нивото на шума, съгласно международните норми (от 30 до 130 dB), включително "А" честотно натоварване, "бавни" и "бързо" натоварвания по време, LAeq средно ниво на шума. Доставя се с предпазна капачка срещу вятър, куфарче и сертификат за клибриране.
Цена: 449,00 EUR без ДДС
 
DB 200, Интегриращ и осредняващ шумомер, Клас 2 DB 200, Интегриращ и осредняващ шумомер, Клас 2
Кат № 22117. Шумомер с пет различни режими на измервания, в това число стандартни замервания, измерване със запис на данните, интегриращи и осредняващи измервания, сравнителни измервания от два източника. За всички режими шумомерът измерва претеглено ниво на шума (L), еквивалентно ниво на шума (Leq), ниво на експозиция на шум (Le) и пиково ниво (Lpk). Обхват 30-130 dB. Доставя се в куфар, заедно със софтуер, USB интерфейсен кабел, батерии, сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 995,00 EUR без ДДС
 
DB 300/2, Интегриращ и осредняващ октавен шумомер, Клас 2 DB 300/2, Интегриращ и осредняващ октавен шумомер, Клас 2
Кат № 22227. Цифров шумомер с интегратор и усреднител, клас 2, за измерване нивото на шума, съгласно международните норми. Динамичен обхвата от 30 до 137 dB. Среднопретеглено ниво на шума: LXY. Еквивалентното ниво: LXeq. Нивото на пиково натоварване: LUpk. Нивото на експозиция на шум: Lxe. Анализ на октавни ленти в реално време от 31,5 Hz до 8 кKz. Графичен дисплей, интегриран micro SD борд и възможност за прехвърляне на данните чрез USB интерфейс. Доставя се с предпазна капачка срещу вятър, софтуер, USB кабел, куфарче и сертификат за калибриране.
Цена: 1 890,00 EUR без ДДС
 
Измервател на шума (шумомер), Клас 1, GA116B Измервател на шума (шумомер), Клас 1, GA116B
Кат № 01GA116BПреносим измервател на звуковото налягане, който е в пълно съответствие с IEC 61672-1: 2013. Измерва едновременно звуково и пиково налягане, (Lp) и (Cpeak). Бърз и лесен за използване с всички най-новите технологии за измерване на звуково налягане. Измервани параметри: Lp (Sound Pressure Level), Lmax (maximum Level), Cpeak (Max. Peak Level). Обхват на измерване: 35 … 140 dB. Доставя се заедно с ръководство за работа.
Цена: 904,00 EUR без ДДС
 
GA116I, Интегриращ измервател на шума (шумомер), Клас 1 GA116I, Интегриращ измервател на шума (шумомер), Клас 1
Кат № 01GA116I. Преносим измервател на звуковото налягане, който е в пълно съответствие с IEC 61672-1: 2013 Клас 1 и IEC61252: 1993 г. Измерва и показва едновременно Leq (rms. средно), персоналната експозиция (LEpd) и пиковата стойност. Измерванията се извършват с микрофон клас 1. Измервани параметри: Lp (Sound Pressure Level), Leq (Equivalent Sound Level), Lmax (maximum Level), Cpeak (Max. Peak Level), LEpd (Sound Exposure Level), LAE (Single Event Sound Exposure Level). Обхват на измерване: 35 … 140 dB. Доставя се заедно с ръководство за работа.
Цена: 992,00 EUR без ДДС
 
DB 300/1, Интегриращ и осредняващ октавен шумомер, Клас 1 DB 300/1, Интегриращ и осредняващ октавен шумомер, Клас 1
Кат № 22228. Цифров шумомер с интегратор и усреднител, клас 1, за измерване нивото на шума, съгласно международните норми от 25 до 140 dB. Графичен дисплей, честотен анализатор в реално време, интегриран Micro SD борд и възможност за прехвърляне на данните чрез USB интерфейс. Доставя се с предпазна капачка срещу вятър, софтуер, USB кабел, куфарче и сертификат за калибриране.
Цена: 2 890,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG