Измерватели за въздух » Микроклимат

Уреди и системи за измерване на параметрите на микроклимата на работната среда: температура, на въздуха, влажност на въздуха В раздела са включени също измерватели на топлинното натоварване (WBGT индекс). Уредите за измерване скоростта на движение на въздуха можете да разгледате в разделите „Анемометри“ и „Термо-анемометри“. Уредите за запрашеност на въздуха са включени в раздела „Броячи на частици“.
Термо-хигрометър, C3120 Термо-хигрометър, C3120
Кат № C3120Термометър-хигрометър с вграден сензор за едновременно измерване на температура (-10 to +60°) и относителна влажност (5 to 95%) и изчисляване на точката на оросяване. Доставя се със сертификат за калибриране.
Цена: 197,00 EUR без ДДС
 
Термо-хигрометър-логер, D3120 Термо-хигрометър-логер, D3120
Кат № D3120Термометър-хигрометър с вграден сензор за измерване и записване на температура (-10 to +60°) и относителна влажност (5 to 95%) и изчисляване на точката на оросяване. Доставя се със сертификат за калибриране.
Цена: 279,00 EUR без ДДС
 
Термо-хигрометър, C3121 Термо-хигрометър, C3121
Кат № C3121Преносим уред за едновременно измерване на температура и относителна влажност. Функция за изчисляване и показване на температура на точката на оросяване. Обхват на измерване от -30оС до +105оС за температура, от 0 до 100% влажност и от -60оС до +80оС за точката на оросяване. Измерването се извършва с помощта на външна сонда с дължината на кабела 1 m. Сонди с дължина на кабела 2 или 4 метра могат да се доставят при поискване. Доставя се в куфарче, заедно със заводски сертификат за калибриране, ЕС декларация за съответствие, батерия и ръководство за работа.
Цена: 220,00 EUR без ДДС
 
Термо-хигрометър-логер, D3121 Термо-хигрометър-логер, D3121
Кат № D3121Преносим измервател и регистратор (data logger) на температура (-10 … +60°C) и относителна влажност (5 … 95%RH). Измерването се извършва с външна сонда с кабел 1 метър. Изчислява, показва и записва температурата на точката на оросяване. Възможност за прехвърляне на записаните данни на компютър през USB порт. Доставя се в куфарче заедно със заводски сертификат за калибриране, софтуер, интерфейсен кабел за свързване към компютър, батерия и ръководство за работа.
Цена: 290,00 EUR без ДДС
 
Термо-хигро-барометър, C4130 Термо-хигро-барометър, C4130
Кат № C4130Барометър-термометър-хигрометър за едновременното отчитане на атмосферно налягане (800 … 1100 hPa), температура (-10 … +60°С) и относителна влажност (5 … 95%), включително точката на оросяване и тенденцията за изменение на барометричното налягане през последните 3 часа. Доставя се в куфарче, заедно с батерия 9V, заводски сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа.
Цена: 285,00 EUR без ДДС
 
Термо-хигро-барометър, C4141 Термо-хигро-барометър, C4141
Кат № C4141Барометър-термометър-хигрометър с външна сонда за едновременното отчитане на атмосферно налягане (800 … 1100 hPa), температура (-30 … +105°С) и относителна влажност (0 … 100%), включително точката на оросяване и тенденцията за изменение на барометричното налягане през последните 3 часа. Доставя се в пластмасов куфар заедно с външна сонда, батерия 9V, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 299,00 EUR без ДДС
 
Термо-хигро-барометър-логер, D4130 Термо-хигро-барометър-логер, D4130
Кат № D4130Преносим уред за едновременно измерване и записване на барометрично налягане (800 … 1100 hPa), температура (-10 … 60оС) и относителна влажност (5 … 95%), включително изчисляване на точката на оросяване. Възможност за прехвърляне на записаните данни на компютър чрез RS232 интерфейс. Доставя се в куфарче, заедно с интерфейсен RS232 кабел за свързване към компютър, софтуер, 9V батерия, двойно залепващи се лепенки, заводски сертификат за калибриране, декларация за съответствие, и ръководство за работа.
Цена: 355,00 EUR без ДДС
 
Термо-хигро-барометър-логер, D4141 Термо-хигро-барометър-логер, D4141
Кат № D4141Преносим уред за едновременно измерване и записване на барометрично налягане, температура и относителна влажност. Функция за изчисляване и показване на температура на точката на оросяване. Обхват на измерване от -30оС до +105оС за температура, от 0 до 100% влажност и от -60оС до +80оС за точката на оросяване. Измерването се извършва с помощта на външна сонда с дължината на кабела 1 m. Сонди с дължина на кабела 2 или 4 метра могат да се доставят при поискване. Доставя се в куфарче, заедно със заводски сертификат за калибриране, ЕС декларация за съответствие, батерия и ръководство за работа.
Цена: 369,00 EUR без ДДС
 
Термо-хигрометър, HD 50 Термо-хигрометър, HD 50
Кат № 24609Преносим термо-хигрометър с интегрирани към корпуса сензори. Обхват на измерване за температура от -20 до 70°C и за относителна влажност от 5 до 95%. Едноредов дисплей. Функции: задържане, избор на мерни единици и автоматично изключване. Доставя се в мека транспортна чанта, заедно със заводски сертификат и ръководство за работа.
Цена: 294,00 EUR без ДДС
 
Термо-хигрометър, HD 110S Термо-хигрометър, HD 110S
Кат № 24715Преносим термо-хигрометър с външна сонда. Разтягащ се кабел до 2,4 m. Обхват на измерване за температура от -20 до 70°C и за относителна влажност от 5 до 95%. Двуредов дисплей. Функции: точка на оросяване, задържане, минимална стойност, максимална стойност, задно осветяване, избор на мерни единици и регулируемо автоматично изключване. Доставя се в мека транспортна чанта, заедно със заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 316,00 EUR без ДДС
 
Многофункционален термо-хигрометър, HQ 210 STD Многофункционален термо-хигрометър, HQ 210 STD
Кат № 24746Преносим мултифункционален уред за измерване на температура (T, -20 до +80°C) и относителна влажност (RH, 3 до 98%) на въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за измервателни сонди и PT100 температурни сонди, изход за PC и принтер. Допълнителна възможност за работа с външни сонди за измерване на въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO2), осветеност. Възможност за работа с безжични сонди за температура и влажност. Възможност за работа със сменяеми модули за включване на термодвойки и климатични параметри. Доставя се с комбинирана сонда за Т и RH, 2 кабела с Mini-Din конектор, литиево-йонна акумулаторна батерия с USB/мрежов адаптер, сертификат за калибриране и транспортен калъф.
Цена: 617,00 EUR без ДДС
 
Многофункционален термо-хигрометър, HQ 210 HT Многофункционален термо-хигрометър, HQ 210 HT
Кат № 24747Преносим уред за измерване на температура (T, -40 до +180°C) и относителна влажност (RH, 3 до 98%) на въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за измервателни сонди и PT100 температурни сонди, изход за PC и принтер. Допълнителна възможност за работа с външни сонди за измерване на въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO2), осветеност. Възможност за работа с безжични сонди за температура и влажност. Възможност за работа със сменяеми модули за включване на термодвойки и климатични параметри. Доставя се с комбинирана високотемпературна термо-хигро за Т и RH, 2 кабела с Mini-Din конектор, литиево-йонна акумулаторна батерия с USB/мрежов адаптер, сертификат за калибриране и транспортен калъф.
Цена: 745,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com