за Индустрията » Работна среда

Уреди и системи за измерване на параметрите на микроклимата на работни места: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване. В раздела са включени също измерватели на стойностите на вибрациите, предавани на системата ръка-рамо и стойностите на вибрациите, предавани на цялото тяло.
НТ30, Топлинно натоварване (WBGT) НТ30, Топлинно натоварване (WBGT)
Кат № HT30Портативен уред за измерване и отчитане на индекса на топлинно натоварване (WBGT index), който дава информация за това, колко горещо се чувства човек, когато влажността се комбинира с температурата, движението на въздуха и директната или индиректната слънчева светлина. Обхват на измерване за WBGT индекса от 0 до 50оС.
Цена: 219,00 EUR без ДДС
 
WBGT8778, Топлинно натоварване (WBGT) WBGT8778, Топлинно натоварване (WBGT)
Кат № WBGT8778Портативен уред за измерване и отчитане на индекса на топлинно натоварване (WBGT index), включително температура на въздуха, относителна влажност и температура на точка на оросяване. Уредът намира приложение в индустрията, спорта, военното дело, медицината и пр. Обхват на измерване за WBGT индекс от 0 до 50оС.
Цена: 329,00 EUR без ДДС
 
PCE-WB 20SD, Топлинно натоварване (WBGT) PCE-WB 20SD, Топлинно натоварване (WBGT)
Кат № PCE-WB20SDУред за оценка на топлинното натоварване (WBGT) чрез едновременно измерване на температура на черна сфера (TG), температура (TA) и относителна влажност на въздуха (RH). Измерванията дават обективна оценка на работната среда както на открито, така и на закрито. Измерванията са в съответствие с международния стандарт ISO 7243, респективно БДС EN 27243:2002 „Гореща заобикаляща среда. Оценка на топлинното натоварване на работещ човек въз основа на индекс WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) (ISO 7243:1989)“. Уредът има вътрешна памет за записване в реално време на 99 стойности през интервал от 1 до 3600 секунди.
Цена: 408,00 EUR без ДДС
 
SD-2010, Топлинно натоварване (WBGT) SD-2010, Топлинно натоварване (WBGT)
Кат № REEDSD2010Уред за оценка на топлинното натоварване (WBGT) чрез едновременно измерване и записване на температура на черна сфера (TG), температура на въздуха (TA) и относителна влажност на въздуха (RH). Оценката на WBGT индекса може да се извърши както на открито, така и на закрито. Измерванията са в съответствие с международния стандарт ISO 7243, респективно БДС EN 27243:2002 „Гореща заобикаляща среда. Оценка на топлинното натоварване на работещ човек въз основа на индекс WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) (ISO 7243:1989)“. Уредът има вътрешна памет за записване в реално време на 99 стойности през интервал от 1 до 3600 секунди.
Цена: 558,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG