Измерватели за индустрията » Работна среда

Уреди и системи за измерване на параметрите на микроклимата на работни места: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване. В раздела са включени също измерватели на стойностите на вибрациите, предавани на системата ръка-рамо и стойностите на вибрациите, предавани на цялото тяло.
Уред за измерване на ултравиолетови лъчения (UVA/UVB), PCE-UV34 Уред за измерване на ултравиолетови лъчения (UVA/UVB), PCE-UV34
Кат № PCE-UV34UV метър с външен сензор за измерване на ултравиолетови лъчения с дължина на вълната от 290 до 390 nm (UVA/UVB лъчения). Обхват на измерване 0 до 19,99 mW/cm2. Сертификат за калибриране: поръчва се отделно.
Цена: 209,00 EUR без ДДС
 
Измервателен уред за шум (цифров шумомер от 30 до 130 db), DB 100 Измервателен уред за шум (цифров шумомер от 30 до 130 db), DB 100
Кат № 16922Уред за контрол на физически фактор на работната среда: *Област на контрол: Шум; **Параметър на контрола: ниво на шума, dB; ***Техническо средство: Цифров шумомер, клас 2, за измерване нивото на шума, съгласно международните норми (от 30 до 120 db), включително "А" честотно натоварване, "бавни" и "бързо" натоварвания по време, LAeq средно ниво на шума. Доставя се с предпазна капачка срещу вятър, куфарче и сертификат за калибриране.
Цена: 449,00 EUR без ДДС
 
Измервател и регистратор (логер) за измерване на шум, PCE-322 A Измервател и регистратор (логер) за измерване на шум, PCE-322 A
Кат № PCE322AПреносим уред за измерване и записване на шум. Клас на точност II, USB интерфейс, аналогов изход и софтуер за настройка и обработка на данните. Използва се за продължителен мониторинг на шума. Обхват на измерване 30-130 dB. Капацитет на паметта 32000 измервания. Доставя се в куфарче, заедно с интерфейсен кабел, шапчица за изолиране от вятър, софтуер, аналогов изход, мини триножник, отвертка за калибриране, батерия, мрежов адаптер, калъф и ръководство за работа.
Цена: 168,73 EUR без ДДС
 
Уред за измерване на магнитни полета, PCE-G 28 Уред за измерване на магнитни полета, PCE-G 28
Кат № PCE-G28Уред за измерване на електромагнитни лъчения с външен три осев сензор. Обхват от 0 до 2000 µT, micro Tesla (0 … 20 000 mGs, mili Gauss). Сертификат за калибриране – поръчва се отделно.
Цена: 284,00 EUR без ДДС
 
Мултифункционален измервател, PCE-EM 882 Мултифункционален измервател, PCE-EM 882
Кат № PCE-EM882Многофункционален уред за измерване на параметри на работната среда: осветеност (20 ... 20000lux), шум/звук (35 ... 35dB), температура (-20 ... 750оС) и влажност (25 ... 95%). Доставя се в куфарче, заедно със сензор за шум, оптичен сензор за осветеност, датчик за температура, датчик за влажност, 1 х 9V батерия и ръководство за работа.
Цена: 148,00 EUR без ДДС
 
Уред за измерване на топлинното натоварване, PCE-WB 20SD Уред за измерване на топлинното натоварване, PCE-WB 20SD
Кат № PCE-WB20SDУред за оценка на топлинното натоварване (WBGT) чрез едновременно измерване на температура на черна сфера (TG), температура (TA) и относителна влажност на въздуха (RH). Измерванията дават обективна оценка на работната среда както на открито, така и на закрито. Измерванията са в съответствие с международния стандарт ISO 7243, респективно БДС EN 27243:2002 „Гореща заобикаляща среда. Оценка на топлинното натоварване на работещ човек въз основа на индекс WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) (ISO 7243:1989)“. Уредът има вътрешна памет за записване в реално време на 99 стойности през интервал от 1 до 3600 секунди.
Цена: 343,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com