Промоции

Термо-анемометър с тръба на Пито, TA400 Термо-анемометър с тръба на Пито, TA400
Кат № 3510004007Професионален уред за измерване скорост (1 … 80.0 m/s) и температура (0 … +50°C). Измерването се извършва посредством тръба на Пито. Възможност за измерване на диференциално и динамичното налягане в границите до 5 Pa. Доставя се в куфарче, заедно със заводски сертификат за калибриране, тръба на Пито, батерия, USB интерфейсен кабел, софтуер, 2 бр. силиконови тръби и ръководство за работа.
Цена: 222,00 EUR без ДДС
 
Анализатор-логер на въздуха (CO2+T+RH), BZ30 Анализатор-логер на въздуха (CO2+T+RH), BZ30
Кат № 3.510.205.015Устройство (data logger) за мониторинг на качеството на въздуха чрез едновременно измерване и записване на съдържание на въглероден диоксид (0 … 9999 ppm CO₂), температура (-5 … +50°C) и относителната влажност (0.1 … 99.9 % RH). Текущо измерените данни се показват на голям и лесен за четене екран. Алармени функции при превишаване на вредните нива на въглеродния диоксид. Доставя се заедно със захранващ мрежов адаптер, софтуер и инструкции за работа
Цена: 395,00 EUR без ДДС
 
EC-тестер (висок обхват до 20000 µS/cm), CD611 EC-тестер (висок обхват до 20000 µS/cm), CD611
Кат № CD611Малък уред за измерване на проводимост (ЕС, 0 … 20000 µS/cm). Автоматична температурна компенсация. Специално проектиран за анализ на водата. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя се в пластмасова опаковка в комплект с предпазен капак, отвертка за калибриране, батерии и инструкции.
Цена: 33,00 EUR без ДДС
 
BA06 Крилчат анемометър BA06 Крилчат анемометър
Кат № 3510205042 - Компактен мини анемометър за измерване скорост на вятъра в различни мерни единици. Обхват на измерване 1.1 … 30 m/s (0.8 … 108 km/h; 80 … 5900 ft/min; 0.9 … 67 mph; 0.8 … 58 kn). Показва максимална и средна измерена стойност и има функция за автоматична подсветка и автоматично изключване. Доставя се с батерия и ръководство за работа.
Цена: 63,00 € без ДДС
 
Измервател на нивото на шума, BS06 Измервател на нивото на шума, BS06
Кат № 3510205051Базов уред за мониторинг на нивата на шум в работното място и промишлеността и за измерване на шумовото «замърсяване» през свободното време. Обхват на измерване от 40 до 130 dB. Функция за показване на минимална и максимална измерена стойност.
Цена: 33,00 EUR без ДДС
 
Детектор на течове на газ, BG30 Детектор на течове на газ, BG30
Кат № 3510205064Универсален детектор за откриване на течове от природен газ, метан, етан, пропан, бутан, ацетон, алкохол, амоняк, бензин, пропан-бутан, турбина гориво, сероводород, промишлени разтворители, разредители за бои и други запалими газове. Доставя се в транспортна чанта заедно с ръководство за работа и батерии.
Цена: 120,00 EUR без ДДС
 
Влагомер за дърво и строителни материали, BM12 Влагомер за дърво и строителни материали, BM12
Кат № 3.510.205.022Преносим уред за бързо определяне на влага в дърво и строителни материали. Лесно сменяеми стоманени електроди. Два сменяеми измервателни режими: за дърво и за строителни материали. Обхват на измерване от 6 до 44 % за дървени материали и от 0.2 до 2.0 % за строителни материали. Особено подходящ за измерване влагата на дърва за огрев и меки строителни замазки като гипс и подобни. Доставя се заедно с батерии и ръководство.
Цена: 20,00 EUR без ДДС
 
Скенер за метали и кабели под мазилки, BI15 Скенер за метали и кабели под мазилки, BI15
Кат № 3.510.205.140Портативен скенер за откриване на метали, кабели и дървесина под мазилка, замазка или бетон, в стени тавани и подове. Дълбочина на сканиране за метал и кабели до 38 mm и за дърво – до 19 mm. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 100,00 лв. без ДДС
 
Влагомер за дърво и строителни материали, BM18 Влагомер за дърво и строителни материали, BM18
Кат № 3.510.205.023Преносим уред за бързо определяне на влага в дърво и строителни материали. Лесно сменяеми стоманени електроди. Два сменяеми измервателни режими: за дърво и за строителни материали. Обхват на измерване от 6 до 60 % за дървени материали, от 0.2 до 2.0 % за строителни материали и от 0 до 40оС за температура. Особено подходящ за измерване влагата на дърва за огрев и меки строителни замазки като гипс и подобни. Доставя се заедно с батерии и ръководство.
Цена: 22,00 EUR без ДДС
 
Безжична метеорологична станция с две приемни станции, PCE-FWS 20-2 Безжична метеорологична станция с две приемни станции, PCE-FWS 20-2
Кат № PCEFWS202Пълен комплект безжична метеорологична станция, състояща се от 5 (пет) сензори за посока на вятъра, скорост на вятъра, температура, относителна влажност и дъждомер, 2 (две) приемни станции със сензорен екран, вградени датчици за температура, влажност и атмосферна налягане, USB изход за включване към компютър, софтуер, мачта и всички необходими аксесоари за бърза инсталация и незабавно започване на работа.
Цена: 325,00 лв. без ДДС
 
Влагомер за дърво и строителни материали, BM21 Влагомер за дърво и строителни материали, BM21
Кат № 3.510.205.024Преносим уред за бързо определяне на влага в дърво и строителни материали. Лесно сменяеми стоманени електроди. Двойна бар-скала за дървесна влага и влажност на материала. Обхват на измерване от 6 до 44 % за дървени материали, от 0.2 до 2.0 % за строителни материали и от 0 до 40оС за температура. Особено подходящ за измерване влагата на дърва за огрев и меки строителни замазки като гипс и подобни. Доставя се заедно с батерии и ръководство.
Цена: 25,00 EUR без ДДС
 
Дебеломер за покрития, BB20 Дебеломер за покрития, BB20
Кат № 3.510.205.075Преносим дебеломер (0~1250 µm) с комбиниран магнитно-индукционен и вихрово-токов сензор за измерване дебелина на покрития от бои, лакове, прахови, цинк, емайл, хром и други, нанесени върху железни и не- железни метали.
Цена: 138,05 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com