SMS-BTA, Сонда за почвена влага

Каталожен № SMS-BTA.
SMS-BTA, Сонда за почвена влага
Сонда за измерване съдържанието на вода в почвата. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване от 0 до 45 обемни % влага. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 350,00 лв.без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Тази сонда (SMS-BTA) е предназначена да измерва обемното водно съдържание на почвата. Тя е идеална за извършване на експерименти в курсове по почвознание, селскостопански науки, науката за околната среда, градинарството, ботаника и биология.

 

Сензорите на сондата използват капацитетна технология за измерване на съдържанието на вода в почвата (измерване на диелектричната проницаемост на почвата, която е функция от съдържанието на вода).

 

Измерването е лесно – поставяте сензорите на сондата в почвата и отчитате обемното съдържание на вода на почвата в проценти. Отчитането става чрез използване на едно от следните интерфейсни устройства:

 

Сондата SMS-BTA не може да работи самостоятелно, за нейната работа се изисква поне един от следващите съвместими интерфейси и софтуер:

 

Съвместимост с LabQuest 3

ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ - Датчикът е напълно съвместим с LabQuest 3 - най-мощният самостоятелен регистратор на данни с вграден графичен и аналитичен софтуер.

Съвместимост с компютри

Датчикът може да бъде свързан към компютър чрез използване на следните интерфейсни устройства на Vernier:

 • LabQuest Mini - мощен, достъпен, лесен за използване и компютърно базиран интерфейс за събиране на данни от сензори. В зависимост от приложенията могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr Computers –безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Chrme™, iOS®, Android™, Windows® и macOS™. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Lgger Pro - платен международно признат софтуер за събиране и анализ на данни. Предназначен за Windws и Mac компютри. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Lgger Lite - безплатен софтуер за събиране на данни от датчици и сензори на Vernier. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
 • LabQuest 3 - най-мощният самостоятелен регистратор на данни с вграден графичен и аналитичен софтуер. В зависимост от приложенията при свързване с компютър могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr Computers –безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Chrme™, iOS®, Android™, Windows® и macOS™. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Lgger Pro - платен международно признат софтуер за събиране и анализ на данни. Предназначен за Windws и Mac компютри. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Lgger Lite - безплатен софтуер за събиране на данни от датчици и сензори на Vernier. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
 • LabQuest Stream - мощен, безжичен (Bluetooth®) и жичен (USB) интерфейс за събиране на данни от датчици и сензори на Vernier. В зависимост от приложенията при свързване с компютър могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr Computers – безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Chrme™, iOS®, Android™, Windows® и macOS™. ЧАСТИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ – възможно е само жично свързване през USB. Бъдещите актуализации на софтуера ще поддържат връзка и чрез технологията Bluetoth®.
  • Lgger Pro - платен международно признат софтуер за събиране и анализ на данни. Предназначен за Windws и Mac компютри. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Lgger Lite - безплатен софтуер за събиране на данни от датчици и сензори на Vernier. ЧАСТИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ – възможно е само жично свързване през USB. Безжичната Bluetoth® връзка не се поддържа.
 • Go!Link - достъпен USB интерфейс за свързване на датчици и сензори на Vernier към компютър. В зависимост от приложенията при свързване с компютър могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr Computers –безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Chrme™, iOS®, Android™, Windows® и macOS™. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Lgger Pro - платен международно признат софтуер за събиране и анализ на данни. Предназначен за Windws и Mac компютри. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Lgger Lite - безплатен софтуер за събиране на данни от датчици и сензори на Vernier. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.

Съвместимост с Chromebook

Датчикът може да бъде свързан към Chromebook чрез използване на следните интерфейсни устройства на Vernier:

 • LabQuest Mini - мощен, достъпен, лесен за използване и компютърно базиран интерфейс за събиране на данни от сензори. В зависимост от приложенията могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr Chrome –безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Chrme™, iOS®, Android™, Windows® и macOS™. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
 • LabQuest 3 - най-мощният самостоятелен регистратор на данни с вграден графичен и аналитичен софтуер. В зависимост от приложенията при свързване с компютър могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr Chrome –безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Chrme™, iOS®, Android™, Windows® и macOS™. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
 • LabQuest Stream - мощен, безжичен (Bluetooth®) и жичен (USB) интерфейс за събиране на данни от датчици и сензори на Vernier. В зависимост от приложенията при свързване с компютър могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr Chrome – безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Chrme™, iOS®, Android™, Windows® и macOS™. ЧАСТИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ – възможно е само жично свързване през USB. Бъдещите актуализации на софтуера ще поддържат връзка и чрез технологията Bluetoth®.
 • Go!Link - достъпен USB интерфейс за свързване на датчици и сензори на Vernier към компютър. В зависимост от приложенията при свързване с компютър могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr Chrome –безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Chrme™, iOS®, Android™, Windows® и macOS™. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.

Съвместимост с мобилни устройства

Датчикът може да бъде свързан към мобилни устройства чрез използване на следните интерфейсни устройства на Vernier:

 • LabQuest Stream - мощен, безжичен (Bluetooth®) и жичен (USB) интерфейс за събиране на данни от датчици и сензори на Vernier. В зависимост от приложенията при свързване с компютър могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr iOS – безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през iOS® устройства. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Graphical Analysis 4 fr Android – безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Andrid устройства. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Gogle Science JournalНЯМА СЪВМЕСТИМОСТ.
 • LabQuest 3 - най-мощният самостоятелен регистратор на данни с вграден графичен и аналитичен софтуер. В зависимост от приложенията при свързване с компютър могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr iOS – безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през iOS® устройства. ЧАСТИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ - Мобилните устройства могат да се свързват само с LabQuest 2 чрез безжично споделяне на данни (Wireless Data Sharing).
  • Graphical Analysis 4 fr Android – безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Andrid устройства. ЧАСТИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ - Мобилните устройства могат да се свързват само с LabQuest 2 чрез безжично споделяне на данни (Wireless Data Sharing).
  • Gogle Science JournalНЯМА СЪВМЕСТИМОСТ.
 • Go Wireless®Link - устройство за безжично (Bluetooth®) събиране на данни от датчици и сензори на Vernier. В зависимост от приложенията могат да се използват следните съвместими софтуери:
  • Graphical Analysis 4 fr iOS – безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през iOS® устройства. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Graphical Analysis 4 fr Android – безплатен софтуер за събиране, споделяне и анализиране на данни от датчици и сензори на Vernier през Andrid устройства. ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.
  • Gogle Science Journal – ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ.

 

Окомплектовка

Доставя се заедно с кабел, конектор и ръководство за работа. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.

Спецификация

Измервани параметри

Обемна влага на почвата

Обхват на измерване

0 … 45 % (обемни)

Точност

±4%

Резолюция

0.1%

Захранване

3 mA @ 5VDC

Работна температура

–40°C ~ +60°C

Размери

8.9 cm × 1.8 cm × 0.7 cm

Дължина на електродите на сондата

5 cm

Гаранция

12 месеца

Видео

 

 

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG