CPI-502 Лабораторен ISE/рН/ORP/T-метър с принтер.

Каталожен № CPI502.
CPI-502 Лабораторен ISE/рН/ORP/T-метър с принтер.
Лабораторен уред с вграден принтер за измерване на рН, редокс потенциал (ORP), концентрация на йоните и температура (T). Захранва се с 12V адаптер. Голям и лесен за четене екран. Вътрешна памет за 950 измервания. Автоматично калибриране в 1 до 5 точки. Отговаря на GLP изискванията. Доставя се заедно със захранващ адаптер, температурна сонда, EPS-1 стъклен електрод, кабел за свързване с компютър и софтуер.
Цена: 1 260,00 лв.без ДДС
Изтегли Запитване Поръчай

Описание

Този лабораторен уред е предназначен да измерва рН, ORP (окислително редукционен потенциал), концентрация на йоните и Т (температура). Измерването става с автоматична температурна компенсация. Температурата се отчита с отделна температурна сонда. Резултатите от измерването могат да се разпечатат на вградения принтер. Уредът има възможност за съхраняване на измерените резултати на вътрешна памет за 950 измервания, след което те могат да се прехвърлят на компютър с помощта на USB интерфейс и специализиран софтуер. Уредът има функция за автоматично разпознаване на стандартните буфери. Може да работи с голяма гама от рН-електроди. В зависимост от вида на свързания рН електрод може да се използва за измерване на чиста вода, отпадни води, месо, сирене, пасти, почва и т.н.

 

Основни характеристики и предимства:

 • Измерва точно: pH, редокс потенциал, концентрация на йони в pX, g/l, M/l или ppm и температура (°C).
 • Уредът е оборудван с вграден 60 мм термопринтер.
 • Дисплеят позволява едновременно отчитане на измерената функция и температура.
 • Калибриране на pH и ION електродите (ISE) в 1 до 5 точки.
 • Във функцията pH автоматична корекция на стойността на стандартния разтвор на pH се променя, заедно с промените в температурата за стандартите NIST.
 • Във функцията за измерване на ION моларното тегло и валентността на измервания йон се въвежда автоматично след избор на йона.
 • Автоматично преобразуване на единици – напр. M/l до mg/l.
 • Памет за 4000 резултата.
 • USB изход
 • Високо точно измерване във всяка функция.
 • Лесна настройка на параметри.
 • Стандартизираните процедури за pH и йонно селективно измерване улесняват работата.
 • Функция “HOLD” за замразяване на резултата на дисплея.
 • Сигнализиране на стабилизирането на резултата със символа “ГОТОВ” и звук.
 • Възможност за изпращане на отчет за калибриране на компютър - до 10 последни калибрирания.

 

В режим на измерване на pH:

 • Калибриране на pH електрода: 1 ÷ 5 точки.
 • Автоматично откриване на pH буфер, тяхната стойност може да бъде зададена от потребителя.
 • Автоматична корекция на съхранената стандартна стойност на pH, повлияна от промяната на температурата (в съответствие с NIST), което елиминира необходимостта от регулиране на температурата.
 • Съхраняването на параметрите за калибриране на 3 електрода позволява бърза подмяна.
 • Възможност за преглед на характеристиките на електрода.
 • В зависимост от типа на избрания електрод е възможно измерване в чиста вода, канализация, пасти и др.
 • Изолираните конектори за pH и йоноселективен електрод позволяват тяхното едновременно свързване и измерване в един съд.
 • Автоматична оценка на състоянието на електрода.
 • Отчитане на състоянието и данните на pH електрода – може да се проверят нулевото изместване и процентът на наклона.

 

Йоноселективно измерване

 • Позволява измерване на йонна концентрация на едновалентни, двувалентни, отрицателни и положителни йони.
 • Обхватът на измерване позволява работа с всички налични йоноселективни електроди (ISE), избрани адекватно на вида на измервания йон, оборудвани с конектор BNC-50.
 • Уредът има отделни BNC конектори за pH електрода, йонноселективен електрод и банан конектор за референтния електрод.
 • Уредът автоматично въвежда моларното тегло и валентността на конкретен йон.
 • Потребителят може да избере единица: pX, g/l, M/l, ppm.
 • Автоматично преобразуване на единици (например mol/l в mg/l).
 • Възможност за въвеждане на свободно избрани стойности на йонни стандартни разтвори.

 

Във функцията за измерване на mV и редокс потенциал:

 • Прецизно измерване на редокс потенциал (точност 0,1 mV).
 • Възможност за измерване на редокс потенциал спрямо въведения или измерен референтен потенциал – Vref.

 

Други характеристики:

 • Автоматична и ръчна температурна компенсация.
 • Часовник с дата.
 • Вътрешен регистратор на данни за до 4000 комплекта резултати, събрани поотделно или последователно с температура, час и дата.
 • Показанията и данните за калибриране се съхраняват в енергонезависима памет.
 • Запазване на следващата дата на калибриране.
 • Възможност за свързване на измервателния уред с компютър чрез USB изход.
 • Промяна на датата е защитена с парола
 • Софтуерът за предаване на данни позволява разпечатване на данните във вид, защитен срещу всякакви промени.
 • Уредът отговаря на изискванията на GLP.
 • Pendrive със софтуер за предаване и събиране на данни и ръководство за потребителя на английски, включени в комплекта.

 

Стандартният комплект включва: температурен сензор CT2B-121 с резистор Pt-1000B и pH електрод EPS-1 за измервания в чиста вода, който не трябва да се използва в други видове течности.

 

Измерванията в течност с утайка трябва да се правят с помощта на pH електрод IJ44A, който позволява измервания в различни проби както на чисти, така и на замърсени течности и полутвърди вещества. Неговата необичайна конструкция („междинно съединение“) предпазва истинската връзка (диафрагмата) на електрода от запушване, осигурява стабилни измервания в тези видове течности или полутечна маса, при която другите електроди спират да работят бързо. При правилно боравене и поддръжка електродът може да бъде ефективен в продължение на няколко години. ISE електродите се избират индивидуално.

 

В сравнение с измервателния уред CPI-505, моделът CPI-502 е оборудван с по-малък дисплей.

 

Спецификации

Функция

pH

Редокс / mV

Температура

Обхват

-6.000 ÷ 20.000 pH

± 1999.9 mV

-50.0 ÷ 200.0 °C

Резолюция

0.001 pH или 0.01 pH

0.1 mV

0.1 °C

Точност (±1)

±0.002 pH*

±0.1 mV*

±0.1 °C**

Температурна компенсация

-5 ÷ 110 °C

-

-

Входящ импеданс

>1012Ω

>1012Ω

-

Принтер

Термичен, ширина: 60 mm

Захранване

6 V / 2 A адаптер

Тегло

660 g

Размери (mm)

L = 200, W = 180, H = 20/50

PC свързване

USB

Йон-селективни измервания

Функция

Ion (M/l)

Ion (g/l)

Ion (ppm)

Ion (pX)

Обхват

0 ÷ 100

0 ÷ 1 000

0 ÷ 1 000 000

-2.000 ÷ 16.000 pX

Резолюция

0.01 / 0.1

0.01 / 0.1

0.01 / 0.1

0.001 / 0.01

Точност (±1)

±0.25 %*

±0.25 %*

±0.25 %*

±0.002 pX*

Температурна компенсация

-5 ÷ 110 °C

-5 ÷ 110 °C

-5 ÷ 110 °C

-5 ÷ 110 °C

ISE-Електроди

Код

Описание

Цена, лв.

без ДДС

ENa-01

Натриеви йони - йон селективен електрод

330,00

ERNa-11

Натриеви йони - комбиниран натриев йон-селективен електрод

350,00

ECl-01

Хлорни йони - йон-селективен електрод

420,00

RL-100

Референтен електрод (AgAgCl)

280,00

http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG