CX-401, Мултифункционален рН/mV/EC/O2/T-Метър

Каталожен № CX-401.
CX-401, Мултифункционален рН/mV/EC/O2/T-Метър
Мултифункционален уред с четири входа за включване на измервателни сонди за измерване на рН, проводимост (ЕС), редокс-потенциал (ORP), разтворен кислород (O2) и температура (Т). Допълнително според включената сонда може да се измерва и изчислява соленост (като NaCl или KCl), общо количество разтворени вещества (TDS), атмосферен кислород в % и атмосферно налягане. Може да се използва, както на открито, така и на закрито в лаборатория. Лесен за четене LCD дисплей с подсветка и контрол на яркостта. Ниско тегло и малки размери. Водоустойчив корпус (IP-66) за работа в трудни условия. Доставя се в куфарче заедно с температурна сонда, акумулаторни батерии и захранващ адаптер. Другите измервателни сонди/електроди се поръчват отделно.
Цена: 1 090,00 лв.без ДДС
Изтегли Запитване Поръчай

Описание

Този водоустойчив мултифункционални измерватели притежава всички характеристики на рН, ЕС, O2, ORP и TDS метрите от серията 401 на Елметрон. Той може да се използваq както на открито, така и на закрито, например в лаборатория. Резултатите от измерването се показват на лесен за четене LCD дисплей с подсветка и контрол на яркостта.

 

Измервателят работи с различни външни единични електроди и сонди за измерване на pH, проводимост (EC), разтворен кислород (O2), редокс потенциал (ORP) и температура (Т).

 

Основни характеристики и предимства

 

 • CX-401 измерва рН, редукционен потенциал (mV), проводимост, соленост, TDS, , кислород във въздуха в % и кислород, разтворен във вода в % от насищане или в mg/l, атмосферно налягане и температура.
 • Висока точност и повторяемост във всички измервателни функции.
 • Редица нови функции, които улесняват работата и изпълняват повече изисквания на клиентите.
 • Калибриране на pH електрод и клетка за проводимост в 1 ÷ 5 точки, O2 сензор в 1 ÷ 2 точки.
 • При pH функция автоматичната корекция на стойността на pH стандартния разтвор се променя, заедно с температурните промени за NIST стандартите.
 • Във функцията за измерване на проводимостта се избира автоматичен температурен коефициент за обикновена и ултра чиста вода.
 • Автоматичен пренос на солеността, измерена в режим на проводимост, в режим на измерване на кислорода с изчисляване на влиянието й върху стойността на кислородното съдържание.
 • Памет от 4 000 резултата.
 • USB изход.
 • CX-401 може да се използва за лабораторни и полеви измервания
 • Този малък по размер уред включва всички функции на съвременните уреди за измерване на pH, електропроводимост и разтворен кислород от серията 401.
 • Уредът е оборудван с лесен за четене LCD дисплей с подсветка с контрол на яркостта, който позволява наблюдение на избраната функция и температурни резултати.
 • “HOLD” функция за замразяване на резултата на дисплея.
 • Сигнализация на стабилизацията на резултата със символ “READY” и звук.
 • Възможност за изпращане на доклад за калибриране до компютър - до 10 последни калибриране.
 • Унифицирането на работните процедури във всички измервателни функции прави работата безпроблемна.
 • Малкото тегло и малкият размер улесняват работата на полето.
 • Водоустойчив корпус (IP-66) позволява работа в трудни условия.
 • Отговаря на GLP изискванията.

 

Функция за измерване на pH:

 • Калибриране на pH електрода в 1 ÷ 5 точки.
 • Автоматично откриване на буферни решения, техните стойности могат да бъдат зададени от потребителя.
 • Автоматична корекция на съхранената стойност на стандартния разтвор на pH заедно с температурните промени за NIST стандартите, което елиминира необходимостта от загряването или охлаждането им.
 • Възможността за запаметяване на характеристики на 3 pH електрода позволява бързата им подмяна, много полезна характеристика по време на полеви работи.
 • Автоматично управление на състоянието на електрода
 • Възможност за преглед на параметрите на електрода (отместване и наклон).
 • Измервателните вериги на pH и проводимост са изолирани, което позволява точни и безгрешни едновременни измервания в един и същ съд.
 • В зависимост от вида на приложения електрод може да се използва за чиста вода, отпадни води, почва, пасти и др.
 • В случай на измервания на рН във води без големи замърсявания (питейна, изворна, езерна, речна и др.) препоръчваме да закупите точния и лесен за използване и поддръжка комбиниран пластмасов електрод EPP-1, който е предназначен за измерване на pH в течности без замърсявания и отлагания.

 

Функция mV и редокс потенциал (ORP):

 • Прецизно измерване на потенциала на Redox (точност 0,1 mV).
 • Възможност за измерване на mV спрямо зададения или измерен референтен потенциал (Vref).
 • Възможност за автоматично изчисляване на резултата от окислително-възстановителния потенциал, получен със сребрърно-хлориден електрод към водородния електрод.
 • В случай на измервания на ORP във води без големи замърсявания (питейна, изворна, езерна, речна и др.) препоръчваме да закупите комбинираният ORP (редокс, mV) електрод ERPt-111 е предназначен за измервания във водни разтвори.

 

Функция за измерване на проводимостта (EC):

 • Пълният диапазон на измерване позволява измервания, както в ултра чиста вода, така и в разтвори с много висока проводимост.
 • 6 поддиапазона се превключват автоматично.
 • В случай на измервания на естествена вода с проводимост от 60 μS/cm до 1 mS/cm, измервателният апарат позволява използване на нелинейна компенсация на температурата. Параметрите на този тип вода са определени в норма EN27888: 1999 и се отнасят за повърхностните води, дълбоките и кладенчови води. Това решение намалява грешката в измерването.
 • Точността на измерване на ултра чистата вода с компенсиране на температурата се повишава чрез автоматично регулиране на коефициента α в зависимост от температурата и вида замърсявания.
 • Калибриране чрез въвеждане на константата K на клетката или в стандартни разтвори в 1 до 5 точки.
 • Широк диапазон на α коефициент 0 ÷ 10%/°C, избран в зависимост от измерения разтвор.
 • Възможност за промяна на базовата температура.
 • Калибриране чрез въвеждане на константата K в диапазон 0,010 ÷ 19,999 cm-1 или в стандартен разтвор.
 • Възможност за съхраняване на константи К от 3 клетки, които покриват целия диапазон на измерване.
 • Възможност за промяна на базовата температура.
 • Автоматично изчисляване на проводимостта към соленост в NaCl или KCl въз основа на реалните характеристики вместо постоянен коефициент, което значително увеличава точността.
 • Възможност за определяне на TDS с въвеждане на коефициента на TDS в диапазона 0.2 ÷ 1.0.
 • Добавена е опцията за измерване на съпротивлението на течността.
 • Възможност за извършване на измервания на електрически прием на разсад на дървета (определяне на жизнеността на разсад със специален сензор).
 • Клетката с висока точност за проводимост ECF-1 се предлага като допълнително оборудване. Диапазон на измерване 0 ÷ 400 mS/cm, достатъчен за измервания в ултра чиста вода и проби с висока концентрация на соли. Металните електроди се почистват лесно, а PVC тялото го предпазва от механични повреди.

 

Функцията за измерване на кислорода (O2):

 • Автоматично изчисляване на влиянието на атмосферното налягане върху концентрацията на кислород във вода в mg/l.
 • Автоматичен пренос на солеността, измерена в режим на проводимост, в режим на измерване на кислорода с изчисляване на влиянието му върху стойността на кислородното съдържание.
 • Калибриране на 1 или 2 точков кислороден сензор.
 • Широкият диапазон на измерване позволява измервания в езера с цъфтяща растителност.
 • В случай на измервания на кислород препоръчваме да закупите точния и лесен за използване и поддръжка галваничен сензор за кислород COG-1.

 

Функцията за измерване на атмосферното налягане:

 • Възможност за наблюдение на стойността на атмосферното налягане на екрана на измервателния уред.

 

Други функции:

 • Автоматично или ръчно компенсиране на температурата.
 • Вътрешен часовник с дата.
 • Datalogger за 4000 набора от данни.
 • Нелетлива памет на съхранените резултати и данни от калибриране
 • Съхраняване на датата на следващото калибриране и запомнянето й в подходящия момент на потребителя.
 • Възможност за свързване с компютър чрез микро USB конектор.
 • Захранва се от акумулаторни батерии 2 x AA (1,5 V) или от захранващ адаптер с вътрешно зареждане на батериите.
 • Свързване с компютър чрез микро USB изход.
 • Уредът отговаря на изискванията на GLP.

 

Допълнителното оборудване трябва да бъде избрано от потребителя в зависимост от прогнозираните параметри, които ще бъдат измерени и вида на измерваните разтвори.

 

Стандартната доставка включва транспортно куфарче, акумулаторни батерии, захранващ адаптер, температурна сонда CT2B-121 и ръководство за работа.

 

Спецификации

Функция

pH

mV

Проводимост /
Соленост

O2 (mg/l)

O2 (%)

Температура

Обхват

-2.000 ÷ 16.000 pH

±1999.9 mV

0 ÷ 1999.9 mS/cm
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl

0 ÷ 60 mg/l

Във вода:
0÷600 %,

Във въздух:
0÷100 %

-50.00÷200.00 °C

Точност
(± 1 знака)

±0.002 pH*

±0.1 mV*

до 19.99 mS/cm ±0.1 %*
над 20.00 mS/cm ±0,25 %* /
соленост 2 %*

±0.01 mg/l*

±0.1 %**

±0.1 °C***

Temp. компенсация

-5 ÷ 110 °C

-

-5 ÷ 70 °C

0 ÷ 40 °C

0 ÷ 40 °C

-

Импеданс

>1012Ω

>1012Ω

-

-

-

-

α коефициент

-

-

0.00 ÷ 10.00 %/°C

-

-

-

K константа

-

-

0.010 ÷ 19.999 cm-1

-

-

-

Съпротивления

обхват: 0.500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, точност ±2% от измереното

Атм.налягане

Обхват: 800 ÷ 1100 hPa, точност ±2 HPa

Захранване

Акумулаторни батерии: 2x AA 1.2 V, 5 V/1000 mA micro USB адаптер

Тегло

260 g

Размери (mm)

L =149 , W = 82, H = 22

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG