M1440, Термо-хигро-СО2 метър

Каталожен № M1440.
M1440, Термо-хигро-СО2 метър
Универсален регистратор на данни (DataLogger) с външни сонди за измерване на температура (T), относителна влажност (RH) и въглероден диоксид (CO2). Обхват за измерване на СО2 по избор от 0 до 10000 ppm (0-1%) или от 0 до 50000 ppm (0-5%). Измерваните параметри могат да бъдат записвани през регулируеми интервали от време от 1 секунда до 24 часа. Устройството може да бъде инсталирано за постоянно към Ethernet мрежа или да работа като преносим уред. Измерените стойности могат да бъдат гледани на уеб браузър, както и съхранявани на вътрешна памет и изтеглени за по-късен анализ. Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране. Външните сонди за Т, RH и СО2 се избират и поръчват отделно.
Цена: 1 435,00 лв.без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Този универсален мулти-регистратор (M1440) може да измерва и записва концентрацията на въглероден диоксид (CO2) във въздуха. Измерването се извършва с помощта на външна сонда. Обхват на измерване зависи от типа на включената към апарата сонда и е следната:

 • SN220, Външна сонда за CO2, обхват 0-10000 ppm,
  Цена: 995,00 лв. без ДДС
 • SN253, Външна сонда за CO2, обхват 0-50000 ppm,
  Цена: 1450,00 лв. без ДДС

 

Сондите за CO2 използват „big” ELKA конектор и не могат да бъдат директно свързани към Multilogger M1440, защото той използва MiniDIN конектор – необходимо е закупуването на един от следните свързващи кабели:

 • MLP005, Свързващ кабел за CO2 сонда, 1 m
  Цена: 50,00 лв. без ДДС.
 • MLP005-2, Свързващ кабел за CO2 сонда, 2 m
  Цена: 54,00 лв. без ДДС.
 • MLP005-4, Свързващ кабел за CO2 сонда, 1 m
  Цена: 58,00 лв. без ДДС.

 

Измерените стойности могат да бъдат записани през регулируеми интервали от време за запис от през 1 секунда до през 24 часа на вътрешна памет (капацитет до 1 млн. записа).

Устройството е оборудвано с 4 входа (конектори) за включване на други външна сонди.

 

Основни характеристики и предимства:

 • Измерване, обработка и регистрация на СО2 и други параметри.
 • Намиране и съхраняване на минимални и максимални стойности за всеки измерен параметър.
 • Придобиване на автономна време за запис на измерените стойности, независимо от електрическата мрежа. Записаните стойности могат да бъдат съхранени като отделни проби във времето за запис или като средни/минимални/максимални стойности. Записването може да бъде непрекъснато, или само по време на алармени състояния.
 • Създаване на алармени състояния и извършване на действия (аудио и оптична сигнализация, алармен изходен сигнал, изпращане на съобщения чрез телефонен дайлер и/или различни Ethernet интерфейсни протоколи и т.н.).
 • Он-лайн наблюдение на измерените стойности. Достъп до данните чрез интернет.
 • Събиране и обработка на данни в централна база данни.
 • Захранване с батерии (акумулаторни или алкални).
 • Възможност за външно захранване, което може да се използва също и за зареждане на акумулаторните батерии (външното захранване е необходимо за функционирането на Ethernet интерфейса).

 

Функции:

 • В допълнение към данните за концентрацията на въглеродния диоксид (СО2), други 16 променливи могат да бъдат измерени и изчислени от три външни сонди/сензори (купуват се отделно).
 • Изчислените стойности могат да бъдат допълнителен израз, например на влага (температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване, специфична енталпия, др.). Те могат да бъдат също и в резултат на вътрешно-канални преобразувания (например разликата от две свързани температурни сонди).
 • Измерените стойности се записват във вътрешна енергонезависима памет. Капацитетът на паметта е до 1 милион записа. Режимът на записване може да бъде не-цикличен (след запълване на паметта, уредът спира записването) или цикличен (след запълване на паметта най-новите данни се записват върху най-старите).
 • Измерените стойности се показват на екрана, с опция за подсветка и възможност за промяна на размера на дисплея.

 

Захранване:

 • Мултилогерът може да се захранва от AC адаптер или с акумулаторни батерии с възможност за зареждане. Могат да се използват и стандартни алкални батерии АА).
 • При използване на AC адаптер, батериите осигуряват операциите по архивиране, запис и измерване по време на прекъсване на електрозахранването. Благодарение на Ethernet изхода, устройството информира за загубата на захранване чрез имейл съобщение.

 

Аларми:

 • Възможно е да се определят две независими алармени граници за всеки канал - измерена или изчислена стойност.
 • Алармените състояния могат да се сигнализират акустично (вградена аларма), оптично, изпращане на съобщения по електронна поща или с външно алармено устройство (сирена, лампа, др.). Аларменият изход е за свързване на външен аудио или визуална аларма.

 

Комуникация:

 • Мултилогерът е оборудван с USB конектор за комуникация, анализ на данни, а също и за зареждане на акумулаторните батерии. Освен това устройството може да бъде свързано към LAN мрежа.
 • Ethernet интерфейсът позволява:
 • изпращане на електронна поща при алармени ситуации (излизане извън позволените граници и обратно влизане в разрешените граници)
 • използване на DATALINK за показване на текущите стойности или сваляне на записаните в паметта стойности (Comet Database софтуер за РС). Софтуерът Comet Database съдържа много полезни инструменти за анализ на данни - графики, таблици, статистики и т.н.
 • проста безжична комуникация с Wi-Fi рутер TP-LINK
 • използване на приложения на трети страни, за да се четат действително измерените стойности с помощта на SNMPv1 и XML протоколи.
 • разглеждане на текущите измерени стойности чрез използване на уеб браузър.

 

Входящи канали:

 • Устройството има 4 входни конектори за външни сонди или сигнали, като единият вход е зает със сондата за измерване на СО2.
 • Сондите и сензорите се свързват с устройството с помощта на MiniDin конектори:
  • Температурни сонди Pt1000
  • Температурни / относителна влажност сонди с цифров изход.

 

Измервани величини:

 • Въглероден диоксид, СО2:

Multilogger M1440 измерва въглеродния оксид с външна сонда за измерване на CO2 (поръчва се допълнително с различна дължина на кабела: 1, 2 и 4 m).  

Обхват на измерване от 0 до 10000 ppm или от 0 до 50000 ppm.

 

Температурата може да се измери чрез външни сонди тип Pt1000 (поръчват се отделно).

 

Обхватът на измерване с Pt1000 е -200°C до 600°C. Сондите трябва да са снабдени с МиниДИН конектор, където се съхранява информация за константите и дължината на кабела на сондата. Сондите могат да бъдат лесно заменяни, без коригиране на компенсацията на дължината на кабела.

 

Температури в границите от -30°С до 105°С могат да се измерят с комбинирана сонда за температура и влажност, тип DIGI. Сондите за взаимнозаменяеми лесно, без коригиране на компенсацията на дължината на кабела. Всички DIGI сонди са снабдени с удостоверение за калибриране.

 

Сондите могат да бъдат доставени с дължина на кабела от 1, 2, 5, 10 или 15 метра.

 

Влажността може да се измери чрез комбинирана сонда за температура и влажност тип DIGI в температурния диапазон от -30°С до 105°С и влажност в границите от 0 до 100% RH.

 

Сондите могат са взаимнозаменяеми, без необходимост от коригиране и компенсацията на дължината на кабела. Сондите могат да бъдат доставени с дължина от 1, 2, 5, 10, 15 метра. Всички DIGI сонди са снабдени с удостоверение за калибриране.

 

Измерените стойности за влажност могат да се преобразуват в температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване и специфична енталпия.

 

Моделът DIGIL/M за температура и относителна влажност има цифров изход и филтър от неръждаема стомана (25 um). Температурният обхват е от -30°C до 105°C, за влажността от 0 до 100% RH.

 

Моделът DIGIS/M има с цифров изход и обхват за температура от -10°C до +60°C и за влажност от 5 до 95% RH.

 

 

Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране.

 

Външните сонди за СО2 се избират и поръчват отделно.

 

Спецификации

Външен сензор за СО2

(поръчва се отделно)

По избор: Обхват: 0 … 10000 ppm или 0 … 50000 ppm

Точност: ±100 ppm + 5% от измереното при 23°C и 1013 hPa

Опции MiniDIN външни сонди
(кабели 1, 2, 5, 10 и 15 m)

 • Сонди за температура тип Pt1000 (серия xxx/M)
 • Сонди за температура и влажност с цифров изход, тип DigiS/M, DigiL/M

Работна температура

-10 ~ +60°C

Работна влажност

5% ~ 85%RH, без конденз

Температурна компенсация на влажността

Да, в целия температурен интервал

Интермали на измерване и записване

От през 1s до през 24 часа

Температурни мерни единици

градуси Celsius, градуси Fahrenheit

Изчислявани величини

Точка на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, специфична енталпия

Капацитет на паметта

1 000 000 стойности (не-цикличен режим),

600 000 стойности (цикличен режим)

Защита

IP20

Интерфейс за комуникация

Ethernet, USB, RS232

Ethernet протоколи за комуникация

WWW, SNMPv1, XML, DATALINK

Алармени протоколи

E-Mail

Конфигурация

Comet Vision, WWW configuration

Захранване

AC адаптер 230Vac/5Vdc (необходим за Ethernet интерфейс)

 

NiMH акумулаторни батерии, 3x 1.2V AA

или алкални 3x 1.5V AA

Захранващ конектор

co-axial, диаметър 5.5 x 2.1mm

Размери

178 x 95 x 37mm (W x H x D), без кабели

SN220, Външна сонда за CO2 (0-10000 ppm)

SN220, Външна сонда за CO2, обхват 0-10000 ppm, конектор ELKA, без кабел

 

Цена: 995,00 лв. без ДДС

 

Този сензор (SN220) е предназначен да се свързва към Multilogger M1440 и да измерва концентрацията на въглеродния диоксид (CO2) във въздуха.

 

Измерването става чрез многоточечна процедура за регулиране на CO2 и температурата, което води до отлична точност на измерване на CO2 в целия работен диапазон на температурата; това е задължително за контрола на процесите и приложенията на открито.

 

Процедурата за улавяне на CO2 става с двойна дължина на вълната (NDIR), което компенсира автоматично ефектите от стареенето. Модулът CO2 е силно устойчив на замърсяване и предлага работа без поддръжка и изключителна дългосрочна стабилност.

 

Капацитивният полимерен сензор с висока точност осигурява отлична дългосрочна стабилност при калибриране и максимална точност.

 

Сондите за CO2 използват „big” ELKA конектор и не могат да бъдат директно свързани към Multilogger M1440, защото той използва MiniDIN конектор – необходимо е закупуването на един от следните свързващи кабели:

 • MLP005, Свързващ кабел за CO2 сонда, 1 m
  Цена: 50,00 лв. без ДДС.
 • MLP005-2, Свързващ кабел за CO2 сонда, 2 m
  Цена: 54,00 лв. без ДДС.
 • MLP005-4, Свързващ кабел за CO2 сонда, 1 m
  Цена: 58,00 лв. без ДДС.

 

SN253, Външна сонда за CO2 (0-50000 ppm)

SN253, Външна сонда за CO2, обхват 0-50000 ppm, конектор ELKA, без кабел

 

Цена: 1450,00 лв. без ДДС

 

Този сензор (SN253) е предназначен да се свързва към Multilogger M1440 и да измерва концентрацията на въглеродния диоксид (CO2) във въздуха.

 

Измерването става чрез многоточечна процедура за регулиране на CO2 и температурата, което води до отлична точност на измерване на CO2 в целия работен диапазон на температурата; това е задължително за контрола на процесите и приложенията на открито.

 

Процедурата за улавяне на CO2 става с двойна дължина на вълната (NDIR), което компенсира автоматично ефектите от стареенето. Модулът CO2 е силно устойчив на замърсяване и предлага работа без поддръжка и изключителна дългосрочна стабилност.

 

Капацитивният полимерен сензор с висока точност осигурява отлична дългосрочна стабилност при калибриране и максимална точност.

 

Сондите за CO2 използват „big” ELKA конектор и не могат да бъдат директно свързани към Multilogger M1440, защото той използва MiniDIN конектор – необходимо е закупуването на един от следните свързващи кабели:

 • MLP005, Свързващ кабел за CO2 сонда, 1 m
  Цена: 50,00 лв. без ДДС.
 • MLP005-2, Свързващ кабел за CO2 сонда, 2 m
  Цена: 54,00 лв. без ДДС.
 • MLP005-4, Свързващ кабел за CO2 сонда, 1 m
  Цена: 58,00 лв. без ДДС.

 

Свързващи кабели на CO2 сонди

Сондите за CO2 използват „big” ELKA конектор и не могат да бъдат директно свързани към Multilogger M1440, защото той използва MiniDIN конектор – необходимо е закупуването на един от следните свързващи кабели:

 • MLP005, Свързващ кабел за CO2 сонда, 1 m
  Цена: 50,00 лв. без ДДС.
 • MLP005-2, Свързващ кабел за CO2 сонда, 2 m
  Цена: 54,00 лв. без ДДС.
 • MLP005-4, Свързващ кабел за CO2 сонда, 1 m
  Цена: 58,00 лв. без ДДС.

 

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG