Si-AQ Expert, Преносим газ-анализатор – 7 газа

Каталожен № 26529.
Si-AQ Expert, Преносим газ-анализатор – 7 газа
Si-AQ Expert е идеалният инструмент за тестване на качеството на въздуха в помещения в складове и офис сгради. Той може да измерва концентрации на множество различни опасни газове и съединения, които могат да повлияят на качеството на въздуха и безопасността на работниците. Възможност за едновременно измерване на концентрацията на 7 газа по избор (O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO, O3 и CH2O). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 8 875,00 лв.без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Този преносим газ-анализатор е предназначен да измерва едновременно до три токсични газа по избор на потребителя. Обхватите на отделните газ-анализаторни сензори (клетки) са както следва:

 • CO2 въглероден диоксид: 0.00 ppm ... 5000.00 ppm
 • CO2 въглероден диоксид: 0.00 % ... 20.00 %
 • CO въглероден оксид: 0.00 ppm ... 200.00 ppm
 • VOC летливи съединения: 0.00 ppb ... 20000.00 ppb
 • VOC летливи съединения: 0.00 μg/m³ ... 46000.00 μg/m³
 • VOC летливи съединения: 0.00 ppm ... 200.00 ppm
 • VOC летливи съединения: 0.00 mg/m³ ... 460.00 mg/m³
 • O2 кислород: 0.00 % ... 25.00 %
 • O3 озон: 0.00 ppb ... 5000.00 ppb
 • H2S сероводород: 0.00 ppm ... 100.00 ppm
 • CH2O формалдехид: 0.00 ppb ... 10000.00 ppb
 • NO азотен оксид: 0.00 ppm ... 250.00 ppm
 • NO2 азотен диоксид: 0.00 ppm ... 20.00 ppm
 • SO2 серен диоксид: 0.00 ppm ... 20.00 ppm

 

SI-AQ EXPERT на SAUERMANN е изключително универсална система за измерване на качеството на въздуха в помещения (IAQ), която отговаря на практически всички изисквания за измерване на качеството на въздуха.

 

Стандартните възможности на Si-AQ Expert включват температура на околната среда, относителна влажност, температура на „влажна сфера“, точка на оросяване, барометрично налягане, два (2) отделни входа за измерване на температурата на термодвойката тип K (TcK), измервания на скоростта на въздуха, диференциални измервания на налягането, 2000 вътрешни етикети за съхранение , Bluetooth® безжични компютърни комуникации, REAL-TIME възможности за регистриране на данни с помощта на включения SI-AQ PCSOFT софтуер за Windows, USB кабел и обширни удобни за потребителя екрани за помощ. Наличните допълнителни опции и аксесоари за сензори за газ са:

 

Инструментът може да има

 • До седем (7) броя по избор газ сензори (O2, О2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO, или CH2O)
 • Четири (4) броя негазови сензори (относителна влажност, околна температура, диференциално налягане и барометрично налягане).
 • Два (2) броя изчислени параметри (температура на точка на оросяване и температура на мокър термометър).
 • Един (1) брой фото-йонизационен детектор (PID газ сензор за лесно летливи вещества– VOC)

 

Анализаторът се доставя заедно със софтуер (Si-AQ PCSoft). Софтуерът позволява непрекъснат мониторинг в реално време, включително графики, максимални, минимални и средни стойности за всички параметри на качеството на въздуха на закрито; Различни опции за запис и печат; Извличане на записани данни; Регулируеми аларми за всички параметри на качеството на въздуха и запис на продължителността, за която е била задействана алармата; Bluetooth® комуникации; Генериране на графики и периодични анализи за всички параметри на качеството на въздуха

 

Окомплектовка

Всички комплекти Si-AQ Expert включват:

 • Сензор за температури и относителна влажност
 • Сензор за барометрично налягане
 • PC софтуер и USB кабел
 • Bluetooth® свързаност
 • Помпа за непрекъсната активна вътрешна проба
 • Дълготрайно зарядно за батерии
 • Фабричен сертификат за калибриране
 • Ръководство за бързо стартиране

 

Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.

 

Спецификации

Физични характеристики

Материал: Бял ABS пластмасов калъф с вътрешна алуминиева екранировка

Размери: 27.9 x 25.4 x 10.2 cm (H x L x P)

Тегло: 7 кг

Захранване

12 волта, 8 AH акумулаторна батерия Li-Ion

Време на работа: 6 - 8 часа непрекъсната употреба

110/240 VAC вход, 12 V / 2.5A бързо зарядно

Време за зареждане: максимум 3 часа

Екран

128 x 64 графичен, чип върху стъклен (подсветка) LCD дисплей.

Въртящ се дисплей в зависимост от ориентацията на корпуса на монитора

Малки и големи шрифтове, плюс обърнат фонов цвят за помощни съобщения

Индикатор за състоянието на батерията и зарядното устройство

Вътрешна помпа

Помпа за непрекъсната проба на въздух:
висококачествена диафрагмена помпа с мотор с дълъг живот

Памет

2000 маркера за вътрешна памет,
всеки маркер съхранява един пълен набор от данни

Комуникации

Безжична Bluetooth®: Клас 1 (100 м)

USB кабел

Софтуер

SI-AQ PCSOFT Windows PC софтуер

Сензори - обхват

Относителна влажност: 5.00 % RH ... 95.00 % RH

Стайна температура: -40.00°C ... 125.00°C

Атмосферно налягане: 260.00 mbar ... 1260.00 mbar

Диференциално налягане: 0.00 mbar ... 80.00 mbar

CO2 въглероден диоксид: 0.00 ppm ... 5000.00 ppm

CO2 въглероден диоксид: 0.00 % ... 20.00 %

CO въглероден оксид: 0.00 ppm ... 200.00 ppm

VOC летливи съединения: 0.00 ppb ... 20000.00 ppb

VOC летливи съединения: 0.00 μg/m³ ... 46000.00 μg/m³

VOC летливи съединения: 0.00 ppm ... 200.00 ppm

VOC летливи съединения: 0.00 mg/m³ ... 460.00 mg/m³

O2 кислород: 0.00 % ... 25.00 %

O3 озон: 0.00 ppb ... 5000.00 ppb

H2S сероводород: 0.00 ppm ... 100.00 ppm

CH2O формалдехид: 0.00 ppb ... 10000.00 ppb

NO азотен оксид: 0.00 ppm ... 250.00 ppm

NO2 азотен диоксид: 0.00 ppm ... 20.00 ppm

SO2 серен диоксид: 0.00 ppm ... 20.00 ppm

Сензорни измервателни клетки

Изберете до 7 газове (сензорни клетки) в зависимост от това кой от следните газове искате да измервате: CO2, CO, NO2, NO, O2, SO2, H2S, формалдехид (CH2O):

 

Код / Описание / Обхват

Цена, лв. без ДДС

1

26523 Si-AQ CO2 Сензор-5000ppm

CO2 Инфрачервена измервателна клетка, 0-5000ppm

Предназначена за Si-AQ Comfort / Si-AQ Pro / Si-AQ VOC / Si-AQ Expert.

Инфрачервен сензор - изисква фабричен монтаж..

1352,00

2

26524 Si-AQ CO Клетка (0-200ppm)

CO Измервателна клетка cell, 0-200ppm

Предназначена за Si-AQ Comfort / Si-AQ Pro / Si-AQ VOC / Si-AQ Expert. Електрохимична клетка - изисква фабричен монтаж.

978,00

3

26522 Si-AQ CH2O Клетка (0-10ppm)

CH2O Измервателна клетка, 0-10ppm

Предназначена за Si-AQ Pro / Si-AQ VOC / Si-AQ Expert.

Електрохимична клетка - изисква фабричен монтаж..

2488,00

4

26526 Si-AQ H2S Клетка (0-100ppm)

H2S Измервателна клетка, 0-100ppm

Предназначена за Si-AQ Pro / Si-AQ VOC / Si-AQ Expert.

Електрохимична клетка - изисква фабричен монтаж

1410,00

5

26525 Si-AQ NO2 Клетка (0-20ppm)

NO2 Измервателна клетка, 0-20ppm

Предназначена за Si-AQ Pro / Si-AQ VOC / Si-AQ Expert.

Електрохимична клетка - изисква фабричен монтаж

1410,00

6

26517 Si-AQ O2 Клетка (0-25%)

O2 Измервателна клетка, 0-25%

Предназначена за Si-AQ Pro / Si-AQ VOC / Si-AQ Expert.

Електрохимична клетка - изисква фабричен монтаж

486,00

7

26527 Si-AQ SO2 Клетка (0-20ppm)

SO2 Измервателна клетка, 0-20ppm

Предназначена за Si-AQ Pro / Si-AQ VOC / Si-AQ Expert.

Електрохимична клетка - изисква фабричен монтаж

1410,00

8

26528 Si-AQ NO Клетка (0-250ppm)

NO Измервателна клетка, 0-250ppm

Предназначена за Si-AQ Pro / Si-AQ VOC / Si-AQ Expert.

Електрохимична клетка - изисква фабричен монтаж

1410,00

9

26531 Si-AQ VOC Клетка (20K ppb)

VOC Висок обхват измервателна клетка 0-20000ppb

Предназначена за Si-AQ VOC / Si-AQ Expert.

Фото-йонизационна клетка - изисква фабричен монтаж

4466,00

10

26532 Si-AQ VOC Cell (200 ppm)

VOC Нисък обхват измервателна клетка 0-200ppm

Предназначена за Si-AQ VOC / Si-AQ Expert.

Фото-йонизационна клетка - изисква фабричен монтаж.

4466,00

11

26530 Si-AQ CO2 Cell (20%)

CO2 Висок обхват измервателна клетка, 0-20%

Предназначена за Si-AQ Expert.

Инфрачервен сензор - изисква фабричен монтаж..

1352,00

12

26533 Si-AQ O3 Cell (0-5ppm)

O3 Измервателна клетка, 0-5ppm

Предназначена за Si-AQ Expert.

Електрохимична клетка - изисква фабричен монтаж

2904,00

 

ОПЦИОНАЛНА ВЪНШНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СОНДА

Някои приложения може да имат нужда от допълнителна сонда (12-инчова сонда от неръждаема стомана с дълъг 10-футов маркуч) за труднодостъпни места, отделни зони и др. Сондата се състои от сонда за извличане на неръждаема стомана, линия за вземане на проби и Термодвойка тип K за външни измервания на температурата с помощта на сондата.

 

Код / Описание / Обхват

Цена, лв. без ДДС

1

26510   Si-AQ Сонда с маркуч

Въздушна сонда за вземане на проби

Предназначена за Si-AQ Comfort / Si-AQ Pro / Si-AQ VOC / Si-AQ Expert.

 • Дължина на сондата: 300 мм
 • Дължина на маркуча: 3 м
 • Максимална работна температура: 800оС

Доставя се заедно с конектори за включване към газ анализаторите.

720,00

 

Тази стандартна сонда е подходяща за температури до 800ºC / 1470ºF.

Сондата се свързва към входния конектор „A“ в долната част на SI-AQ PRO, а конекторът за термодвойката се свързва към входа TcK TEMPERATURE 1 в долната част на SI-AQ PRO.

 

Други аксесоари:

Код / Наименование / Описание

Цена, лв. без ДДС

1

26509 Si-AQ Vinyl Case

Пластмасов калъф за Si-AQ Comfort / Pro / VOC.

392,00

2

26534 Si-AQ Expert Vinyl Case

Пластмасов калъф за Si-AQ Experts.

1016,00

3

26508 Si-AQ Kit T/RH

Измервателен модул за Si-AQ Comfort

Измерва стайна температура, относителна влажност, температура на мокра сфера, температура на точка на оросяване и атмосферна налягане

872,00

4

26512 Si-AQ Bluetooth Printer

Bluetooth безжичен принтер

Съвместим с газ-анализаторите Si-AQ Comfort / Pro / VOC / Expert.

728,00

5

26513 Si-AQ Pitot Tube

Тръби на Пито (L-type) с дължина 300mm

Съвместима с газ-анализаторите Si-AQ Comfort / Pro / VOC / Expert.

524,00

6

26514 Si-AQ Diff. Press. Kit

Аксесоари за връзки - комплект

Гъвкави тръби и фитинги за измерване на диференциално налягане

Съвместима с газ-анализаторите Si-AQ Comfort / Pro / VOC / Expert.

130,00

7

26518 Si-AQ Moisture Filters

Въздушни филтри – комплект 3 бр.

Въздушни филтри за задържане на влага при измерване на различни газове

Съвместима с газ-анализаторите Si-AQ Comfort / Pro / VOC.

130,00

8

26519 Si-AQ TcK Temp. Probe

Температурна сонда – термодвойка тип К

Дължина 20cm с 2m кабел.

274,00

9

26535 Si-AQ VOC Zero Filter

Филтри с активен въглен – комплект от 3 бр.

Използват се за настройка на нулева точка при регулиране на типа на клетките за измерване на ЛОС (VOC)

Съвместима с газ-анализаторите Si-AQ Comfort VOC / Expert.

280,00

http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG