MIC-600, Онлайн газ-детектор

Каталожен № MIC600.
MIC-600, Онлайн газ-детектор
Газодетектор за непрекъснато 24 часово онлайн наблюдение на концентрациите на множество видове газове. Аналогов 4-20 mA изход за лесно интегриране към система за управление (DCS), за да осигури предупреждения и да позволи контрол при високи нива от токсични газове на работното място. Здрава, издръжлива и устойчива на експлозия кутия, подходяща за използване на различни опасни места и корозивни среди. Възможност за наблюдение на от един до 6 вида газове. Измерените резултати могат да бъдат представени в различни мерни единици, като ppm, mg/m3, Vol%, LEL%, ppb, mg/l. 2,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Едновременно показване на концентрациите на до 6 вида газове, само на един газ с голям шрифт или на кривите с измерените концентрации в реално време. Функция за съхранение на данни с капацитет за съхранение до 50000 измервания. Доставя се в твърда кутия и ръководство работа. Газ-сензорите се поръчват отделно.
Цена: 790,00 лв.без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Този газ-анализатор може да се използва в рамките на 24 часа непрекъснато онлайн наблюдение на концентрациите на множество видове газове.

 

Резултатите от измерването се показват на 2,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност и възможност за показване концентрацията само на един газ или едновременно на шест газа, включително графики за исторически данни.

 

Анализаторът притежава функция за съхранение на данни с капацитет за съхранение до 50000 измервания, функция за настройка на до три нива на алармен изход, инфрачервено дистанционно управление, трижилна система 4-20mA, RS485 (стандартен modbus, RTU формат), 1 група релеен изход (0-10V, 0-5V, 1-5V изход), защита против взрив, мълния, статично електричество, удар и вода.

 

Газ анализаторът може да бъде поръчан с допълнителна звукова и светлинна аларма (интегрирана или външна), AC помпа, DC помпа, вакуумна помпа, филтър за водни пари, автоматична система за автоматично овлажняване и отводняване, система за ръчно отводняване и филтриране при нормална температура и предварителна обработка на димни газове система, предавател за безжично предаване, приемник (2 км или 5 км, 10 км), предавател GPRS (неограничено разстояние, необходимост от презареждане). TCP/IP конвертор (LAN предаване или предаване през интернет), облачна платформа за наблюдение на данни: след като данните бъдат качени на сървъра, потребителят може отдалечено да чете данните от сървъра, които могат да се управляват и четат от няколко души едновременно, така че да се реализират функциите за запис, съхранение, печат, преглед в реално време, надвишаване на стандартната аларма (аларма на високоговорителите), GPS позициониране, позициониране на baidu карта и др. На всеки потребител ще бъде присвоен номер на акаунт.

 

Основни характеристики и предимства

 • Бърза и ефективна функция за откриване на газ
 • Може да се използва в рамките на 24 часа непрекъснато онлайн наблюдение
 • Възможност за едновременно наблюдение на до 6 веда различни газове, в това число Азотен диоксид NO2, Азотен оксид NO, Азотни окиси NOX, Амоняк NH3, Бензен C6H6, Винилхлорид C2H3Cl, Водород H2, Въглероден оксид CO, Горивен газ Ex, Етанол C2H6O, Етиленов окис C2H5OH, Кислород O2, Ксилен C8H10, Метан CH4, Метанол CH3OH, Озон O3, Серен диоксид SO2, Сероводород H2S, Стирен C8H8, Толуен C7H8, Трихлоретилен C2HCl3, Формалдехид CH2O, Фосфин PH3, Хлор Cl2, Хлорен диоксид ClO2, Хлороводород HCl, Циановодород HCN..
 • Измерените резултати могат да бъдат представени в различни мерни единици, като ppm, mg/m3, Vol%, LEL%, ppb, mg/l.
 • Богат интерфейс човек-машина
 • 2,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност.
 • Едновременно показвайте концентрациите на 6 вида газове, само на един газ с голям шрифт и показване на кривите с измерените концентрации в реално време.
 • Диверсифицирани методи за предаване на данни
 • Възможно е наблюдение в реално време чрез кабелно или дистанционно безжично предаване и мрежово предаване.
 • Трипроводна система за 4 ~ 20mA стандартен сигнал и стандартна шина RS485 (modbus-RTU).
 • Възможност за избиране на честотен изход с 200-1000Hz, сигнал на протокол Харт, 1 ~ 5V изход, двупроводна система 4 ~ 20mA, SMS аларма, безжично предаване (2 ~ 5 км или неограничено разстояние).
 • Съвместим е с вторичен инструмент, модул за събиране на данни, PLC, DCS система и е възможно да се управлява свързаното оборудване.
 • Множество режими на аларма и многопосочна и триизмерна индикация на състоянията на алармата.
 • 2 комплекта изходи за релеен превключвател, аларма за звук и светлина (по избор конфигурация) и визуална аларма на дисплея.
 • Видовете аларми включват: аларма за концентрация и аларма за повреда.
 • Множество настройки на режима на аларма: ниска аларма, висока аларма, интервална аларма и среднопретеглена аларма.
 • Автоматично проследяване с нулева точка; дългосрочната употреба няма да бъде повлияна от нулевия дрейф.
 • Многостепенно калибриране за целевите точки може да осигури линейност и точност на измерванията.
 • Възможност за записване на измерените резултати в дневник, включително дати на калибриране, регистрационните дневници, хронология на неизправностите, решенията за противодействие на повреда, напомнянето за експлоатационен живот на сензора и функцията за напомняне за времето на следващото калибриране на концентрацията.
 • Функция за възстановяване на данни; в случай на неправилна работа е възможно да се избере частично или пълно възстановяване.
 • Функция за разпознаване на неправилно функциониране: автоматично разпознаване и предотвратяване на неправилно функциониране при калибриране на концентрацията, което е възможно да се избегне лошото представяне, което може да бъде причинено от човешки фактори.
 • Инфрачервено дистанционно управление - стандартната конфигурация включва инфрачервеното дистанционно управление, възможно е да се работи с един клавиш чрез функционален бутон за инфрачервено дистанционно управление, който може да постигне операцията, без да отваря капака при опасни ситуации. калибриране, калибриране в нулева точка, намаляване на шума, възстановяване на фабричните настройки и т.н.

 

Опционални допълнителни характеристики

 • Интегрирано звуково и светлинно алармиращо устройство, разделено звуково и светлинно алармиращо устройство, 24V DC стабилно захранващо напрежение.
 • Възможно е безжично прехвърляне на данни към мобилния телефон, центъра за отдалечен мониторинг, мониторинг на компютри и друго оборудване за наблюдение, което ще използва хоста от горното ниво, за да реализира функциите за анализ на данни, съхранение, печат или други подобни на компютъра.
 • Система за предварителна обработка на стайна температура и висока влажност
 • Система за предварителна обработка при висока температура и висока влажност
 • Система за предварителна обработка при висока температура и висока влажност и висока канцентрация на прах
 • Аксесоар за връзка с компютър и наблюдение, в т.ч. безплатен софтуер за хост от горно ниво; конвертор RS485/RS232; за лаптоп без интерфейс RS232 е необходим преобразуващ и свързващ кабел USB/RS232, ако е необходимо мрежово предаване, допълнително ще е необходим TCP/IP конвертор.
 • Аксесоари за монтаж, в т.ч. скоба за стенен монтаж; монтажни скоби за фиксиране върху тръбите (1/2 ", 3/4" тръба); заваръчна седалка или фланец с резба от неръждаема стомана, които трябва да бъдат монтирани на тръбопровода (необходимо е да се маркира размерът на фланеца или тръбата, като DN50, DN15 ...); 24VDC или 220AC помпа за вземане на проби (разстоянието за вземане на проби е до 10 m); вакуумна помпа (разстоянието за вземане на проби е по-голямо от 40 m); 24V импулсно захранване; редуциращ клапан; Разходомери.

 

Доставя се в твърда кутия и ръководство работа.

 

Газ-сензорите се поръчват отделно.

 

Спецификации

Измервани параметри

Концентрация на от 1 до 6 вида газове

Обхват на измерване

Зависи от вида на газа

Резолюция

Зависи от вида на газа и избрания обхват на измерване

Принцип на детекция

Електрохимично, инфрачервено (IR), каталитично горене,
топлопроводимост, PID и т.н.

Типове сензори
срок на експлоатация

Електрохимичен принцип: 2 ~ 3 години;

PID: 2 години

Кислороден газ: могат да бъдат избрани 2 години или 6 години;

Инфрачервен принцип: 5 ~ 10 години;

Каталитично горене: 3 години;

Топлопроводимост: 5 години.

Допустима грешка

≤±2% F.S

Линейност

≤±1%

Повторяемост

≤±1%

Несигурност

≤±1%

Време за реакция

T90≤30 sec

Време за възстановяване

≤30 seconds

Работни условия

-40℃ ~ + 70℃ / 10 ~ 95% RH

Екран

2,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност

Работно напрежение

12 ~ 30VDC DC

стандартното захранване за единично оборудване е 24V, DC,

стабилизирано захранващо превключващо напрежение от 1A или по-голямо от 1A

Захранване

24V, 2.1A е възможно да се управляват до
40 единици детектор на токсични газове,

или до 15 единици инфрачервени детектори за газ.

Метод на работа

Инсталация от фиксиран тип, онлайн откриване,

измерване по дифузионен начинп

Защита

IP66

Взривозащитеност

Тип потискане на експлозията

Взривозащитена маркировка

ExdⅡCT6, сертификат: CNEx15.1283

Размери

210×170×85mm (L×H×W)

Тегло

1.8Kg

http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG