MS400, Четири-канален газ-анализатор

Каталожен № MS400.
MS400, Четири-канален газ-анализатор
Преносим четири-канален газ-анализатор със засмукваща помпа. Предназначен е да измерва концентрацията от един до четири различни газа (VOC, Азотен диоксид NO2, Азотен оксид NO, Азотни окиси NOX, Амоняк NH3, Бензен C6H6, Винилхлорид C2H3Cl, Водород H2, Въглероден оксид CO, Горивен газ Ex, Етанол C2H6O, Етиленов окис C2H5OH, Кислород O2, Ксилен C8H10, Метан CH4, Метанол CH3OH, Озон O3, Серен диоксид SO2, Сероводород H2S, Стирен C8H8, Толуен C7H8, Трихлоретилен C2HCl3, Формалдехид CH2O, Фосфин PH3, Хлор Cl2q Хлорен диоксид ClO2q Хлороводород HClq Циановодород HCN. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа. Газ-сензорите се поръчват отделно.
Цена: 690,00 лв.без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Този мултифункционален преносим газ-анализатор е предназначен да измерва едновременно един (1), два (2), три (3) или четири (4) различни видове газове.

 

Газ

Формула

 

Газ

Формула

Азот

N2

 

Лазерен брояч на частици

 

Азотен диоксид

NO2

 

Метан

CH4

Азотен оксид

NO

 

Метанол

CH4О

Азотен трифлуорид

NF3

 

Метиламин

CH5N

Азотни окиси

NOX

 

Метилбромид

CH3Br

Акрилонитрил

C3H3N

 

Метилетилкетон

C4H8O

Амоняк

NH3

 

Метилхлорид

CH3Cl

Аргон

Ar

 

Озон

O3

Арсин

AsH3

 

Пентан IR

C5H12

Ацеталдехид

C2H4O

 

Пропан IR

C3H8

Ацетилен

C2H2

 

Пропилен IR

C3H6

Ацетон

С3Н6О

 

Серен диоксид

SO2

Бензен

C6H6

 

Серен хексафлуорид

SF6

Бромоводород

HBr

 

Сероводород

H2S

Бутан

C4H10

 

Силан

SiH4

Бутанон (МЕК)

С4Н8О

 

Стирен

C8H8

Винилхлорид

C2H3Cl

 

Сулфорилфлуорид

SO2F2

Водород

H2

 

Тетрахидротиофен

THT

Водороден пероксид

H2O2

 

Тетрахлор етилен

C2Cl4

Въглеводороди (без метан)

CxHy

 

Толуен

C7H8

Въглероден диоксид

CO2

 

Трихлорметан

CHCl3

Въглероден дисулфид

CS2

 

Флуор

F2

Въглероден оксид

CO

 

Флуороводород

HF

Германиев хидрид

GeH4

 

Формалдехид

CH2O

Горим газ

Ex

 

Фосген

COCl2

Диазотен оксид

N2O

 

Фосфин

PH3

Диборан

B2H6

 

Хексан

C6H14

Диметилформамид

DMF

 

Хелий

He

Дихлометан

CH2Cl2

 

Хидразин

N2H4

Дихлоретан

C2H4Cl2

 

Хидразин

N2H4

Етан IR

C2H6

 

Хладилен агент

 

Етанол

C2H6O

 

Хлор

Cl2

Етилен хлорид

C2H3Cl

 

Хлорен диоксид

ClO2

Етиленов окис

C2H4O

 

Хлороводород

HCl

Изобутан

C4H10

 

Циановодород

HCN

Изопропанол

C3H8O

 

Циклопентан I

C5H10

Кислород

O2

 

PID газ сензор

PID

Ксенон

Xe

 

TVOC сензор 

TVOC

Ксилен

C8H10

 

VOC сензор

VOC

 

Пробонабирането става посредством засмукваща помпа. Резултатите от измерването могат да се показват в различни мерни единици (ppm, mg/m3, Vol%, LEL%, PPHM, ppb, mg/l) на 2,31-инчов цветен екран с висока разделителна способност.

 

Газ-детекторът позволява настройка на аларми и притежава функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс.

 

Възможност за графики в реално време, за да се проследят тенденциите за промяна на концентрациите газа през определен период от време.

 

Три вида дисплей в реално време за показване на концентрацията на измерените газове, едноканален дисплей, многоканален дисплей. 2,31-инчов цветен екран с висока разделителна способност и икони на симулационно меню.

 

Степен на защита IP65, вграден филтър за прах от водна пара, капацитет на батерията 4500ma, USB зареждане и комуникация.

 

Аларми чрез звук, светлина, вибрации, в това число средно претеглена аларма и аларма за горно и долно ниво.

 

Стандартната конфигурационна точност е 3%. Капацитетът за съхранение до 100000 измервания. Интервалът на времето за съхранение може да бъде зададен произволно, максималната стойност и минималната стойност могат да бъдат показани, мерните единици могат да се превключват, музиката на алармата и цветът на фона могат да се регулират.

 

Основни характеристики и предимства:

  • Различни режими на аларма и състояния на алармата с многопосочна и триизмерна индикация. Включва аларма за звук и светлина. Видовете аларми включват: аларма за концентрация, аларма за ниско напрежение на батерията и аларма за повреда. Множество настройки на режима на аларма: ниска аларма, висока аларма, интервална аларма и среднопретеглена аларма
  • Записване на дневник – възможност за създаване на записи (дневници) за калибриране, регистрационните дневници, хронологията на неизправностите, решенията за противодействие при повреда, напомнянето за експлоатационен живот на сензора и функцията на напомнянето за времето на следващото калибриране.
  • Функция за възстановяване на данни; в случай на неправилна работа е възможно да се избере възстановяване на фабричните настройки.
  • Функция за разпознаване на неработоспособност: автоматично разпознаване и предотвратяване на неправилно функциониране при калибриране на концентрацията, което е възможно да се избегне лошото представяне, което може да бъде причинено от човешки фактори.

 

Доставя се в твърда кутия, заедно с ръководство работа, USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан.

 

Газ-сензорите се поръчват отделно.

 

Спецификации

Измервани газове

Произволна комбинация от 1 ~ 4 вида газове (токсични, кислороден, въглероден диоксид, запалими и експлозивни газове, TVOC, и така нататък.

Опция: допълнително измерване на температура и влажност.

Приложение

Във всички случаи, които изискват бързо откриване на концентрации на газове.

Нефтохимически производство, химически производство, фармацевтични приложения, опазване на околната среда, разпределение на горивни газове,  анализ на димни газове, управление на качеството на въздуха и т.н.

Обхват на измерване

0 ~ 1, 10, 100, 1000, 5000, 50000, 100000 ppm,
200 mg/l, 100% LEL, 20%, 50%, 100% Vol

Резолюция

0,01 ppm или 0,001 ppm (0 ~ 10 ppm); 0,01 ppm (0 ~ 100 ppm),

0,1 ppm (0 ~ 1000 ppm), 1 ppm (0 ~ 1000 ppm или повече),

0,01 mg / l (0 ~ 200% mg / l), 0,1% LEL, 0,01% Vol, 0,001% Vol

Принцип на откриване

Електрохимично, каталитично, инфрачервена светлина, топлопроводимост, PID фотойонизация и т.н., в зависимост от вида на газа, обхвата, средата и потребителско търсене.

Срок на експлоатация на сензора

Електрохимичен принцип: 2 ~ 3 години;

Кислороден газ: 2 години или 6 години може да бъде избран;

Инфрачервен  принцип: 5 ~ 10 години;

Каталитично  горене: 3 години;

Топлопроводимост : 5 години;

PID фотойонизация: 2 ~ 3 години.

Максимум допустима грешка

≤ ±3% F.S (по-високи нива на точност могат да бъдат персонализирани)

Линейност

≤ ± 2%

Време за реакция

T90≤30 секунди

Време за възстановяване

≤30 секунди

Работни условия

Температура: -40 ℃ ~ + 70 ℃, влажност: ≤10 ~ 95% RH

Температура на измервания газ

-40℃ ~ +70℃, а по избор конфигурация на висока температура пробата и охлаждащата дръжка на филтъра ще бъдат възможни за откриване на димни газове при температура 400℃ или по-висока.

Температура и влажност измервания газ

Конфигурация по избор: температура при -40℃ ~ +70 ℃, ниво на точност при 0,5℃; влажност при 0 ~ 100% RH, ниво на точност при 3% RH

Захранване

3.7V DC, 2100mA акумулаторна полимерна батерия с голям капацитет

Режим на показване

2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност

Режим на измерване

Измерване тип дифузия. Калибрираната скорост на потока е 500 ml/минута.

Алармен режим

Възможно е да зададете звукова и светлинна аларма, вибрационна аларма, звукова и светлинна + вибрационна аларма, да изключите алармата.

Комуникационен интерфейс

USB (зареждане и комуникация),

по избор: RS485 комуникация интерфейс

Съхранение на данни

Стандартната конфигурация е с капацитетът за съхранение на данни за 100000 записа

Степен на защита

IP65

Взривозащитени тип

Искробезопасен тип

Взривозащитени марка

Ex ia IIC T4 Ga

Размри

130 × 68 × 34 мм (Д × Ш × В)

Тегло

200гр

Стандартен аксесоари

Ръководство, сертификат за квалификация, гаранционна карта, USB зарядно (включително кабел за данни), щипка за колан, цветна кутия за опаковка (по избор висококачествена алуминиев корпус за инструменти)

Опции

1-4 видове газ сензори

Функция за измерване на температура и влажност,

Функция вземане на проби от външен газ помпа,

1.2 m прибираща се дръжка за вземане на проби (1-10 метра маркуч и стандартната дължина е 1 метър),

0,4 метра дръжка за вземане на проби от неръждаема стомана (с филтър за прах, не се прибира)

Видео

Видео1

Видео2

http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG