CPC-505, Лабораторен pH/mV/EC/Соленост-Метър

Каталожен № CPC-505, Лабораторен pH/mV/EC/Соленост-Метър
CPC-505, Лабораторен pH/mV/EC/Соленост-Метър
Лабораторен уред, който измерва pH, редокс потенциал (ORP), проводимост (EC), соленост (NaCl, KCl), TDS и температура. Предлаганият в момента модел е модифициран и е оборудван с нови функции, които улесняват работата и гарантират по-висока точност. Стандартният комплект включва: сензор за проводимост ECF-1, сензор за температура CT2B-121 с резистор Pt-1000B, pH електрод EPS-1 за измервания в чиста вода.
Цена: 1 090,00 лв.без ДДС
Изтегли Запитване Поръчай

Описание

Този лабораторен уред (CPC-505) е предназначен да измерва pH, редокс потенциал (ORP), проводимост (EC), соленост (NaCl, KCl), TDS и температура. Предлаганият в момента модел е модифициран и е оборудван с нови функции, които улесняват работата и гарантират по-висока точност.

 

Най-важните характеристики

 • Измервател с много висока точност за лабораторна употреба.
 • Измерва pH, редокс потенциал (ORP), проводимост, соленост, съпротивление, TDS и температура.
 • Калибриране в 1 до 5 точки.
 • Във функцията pH автоматична корекция на стойността на стандартния разтвор на pH се променя, заедно с промените в температурата за стандартите NIST.
 • Във функцията за измерване на проводимостта автоматичен избор на температурен коефициент за естествена и свръхчиста вода.
 • Памет за 4 000 резултата.
 • USB изход.
 • Отговаря на изискванията на GLP.

 

Характерни характеристики:

 • Големият лесен за четене LCD с подсветка улеснява работата.
 • Функцията „HOLD” позволява замразяване на резултата на дисплея.
 • Сигнализиране на стабилизирането на резултата със символ „ГОТОВ” и звук.
 • Възможност за изпращане на отчет за калибриране на компютър - до 10 последни калибрирания.
 • Стандартизираните процедури във всички измервателни функции улесняват работата.

 

Във функцията за измерване на pH:

 • В зависимост от избрания електрод е възможно измерване в чиста вода, канализация или почва.
 • Калибриране на pH електрода: 1 ÷ 5 точки.
 • Автоматично откриване на pH буфери, стойността може да бъде въведена от потребителя.
 • Автоматична корекция на стойността на стандартния разтвор (NIST) с промените в температурата, което елиминира необходимостта от затопляне или охлаждане.
 • Възможността за съхраняване на характеристиките на 3 електрода прави промяната им лесна.
 • Автоматична оценка на състоянието на електрода.
 • Възможност за отчитане на характеристиките на електрода (отместване и наклон).
 • Веригите за измерване на pH и проводимост са изолирани, така че няма смущения.

 

Във функцията за измерване на проводимостта:

 • Широкият диапазон на измерване позволява измервания в ултра чиста вода, естествена вода, както и в проби с висока проводимост.
 • 6 поддиапазони се превключват автоматично.
 • Калибриране чрез въвеждане на K константа в диапазона 0,010 ÷ 19,999 cm-1 или в стандартни разтвори в 1 – 5 точки.
 • Възможност за съхранение на К константа от 3 клетки за проводимост.
 • Възможност за промяна на референтната температура.
 • Широк диапазон на α коефициент (0,00 ÷ 10,00 %/°C).
 • При измервания на естествена вода с проводимост от 60 µS/cm до 1 mS/cm измервателният уред позволява използването на нелинейна температурна компенсация. Параметрите на този тип вода са определени в норма EN27888:1999 и се отнасят до повърхностни води, дълбоки води и кладенци. Това решение намалява грешката при измерване.
 • Точността на измерване на ултра чистата вода с температурна компенсация беше увеличена чрез автоматично регулиране на коефициента α в зависимост от температурата и вида на следи от замърсявания.
 • Автоматично преобразуване на проводимостта в соленост в NaCl или KCl на базата на реалните характеристики, а не на постоянен коефициент, което значително повишава точността.
 • Определяне на TDS (общо разтворени твърди вещества) въз основа на измерване на проводимост.
 • В комплект с клетка за проводимост ECF-1 с висока точност. Обхват на измерване 0 ÷ 400 mS/cm достатъчен за измервания в свръх чиста вода и проби с висока концентрация на сол. Металните електроди се почистват лесно.

 

Във функцията за измерване на редокс (mV):

 • Прецизно измерване на редокс потенциал (точност 0,1 mV).
 • Възможност за измерване на редокс потенциал спрямо въведения или измерен референтен потенциал – Vref.
 • Възможност за автоматично изчисляване на резултата от редокс потенциала по отношение на стандартния водороден електрод.

 

Други характеристики:

 • Автоматична или ръчна температурна компенсация.
 • Вътрешен часовник с дата.
 • Вътрешният регистратор на данни позволява съхраняване на до 4000 измервания, направени последователно или поотделно с температура, час и дата.
 • Съхранение на показанията и данните за калибриране в енергонезависима памет.
 • Доставен в комплекта софтуер за предаване и събиране на данни.
 • Съхранява датата на калибриране.
 • USB изход.
 • Промяна на датата е защитена с парола
 • Софтуерът за предаване на данни позволява разпечатване на данните във вид, защитен срещу всякакви промени.
 • Отговаря на изискванията на GLP.

 

Стандартният комплект включва: сензор за проводимост ECF-1, сензор за температура CT2B-121 с резистор Pt-1000B, pH електрод EPS-1 за измервания в чиста вода. Не трябва да се използва в други видове течности.

 

Измерванията в течности с утайки трябва да се извършват с помощта на рН електрод IJ-44A, който позволява измервания в различни проби както на чисти, така и на замърсени течности и полутвърди вещества. Неговата необичайна конструкция („междинна връзка”) предпазва истинската връзка (диафрагмата) на електрода от запушване, осигурява стабилни измервания в тези видове течности или полутечни маси, при които другите електроди спират да работят бързо. При правилно боравене и поддръжка животът на електрода е по-дълъг от стандартните електроди.

 

Спецификации

Функция

pH

mV

Проводимост /
Соленост

Температура

Обхват

-6.000 ÷ 20.000 pH

±1999.9 mV

0 ÷ 1999.9 mS/cm
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 239 g/l KCl

-50.0 ÷ 199.9°C

Точност
(±1)

±0.002 pH

±0.1 mV

до 19.99 mS/cm ±0.1%
над 20 mS/cm: ±0.25% /
соленост 2,0 %

±0.1°C

Темп. Компенсация

-5.0 ÷ 110.0°C

-

-5.0 ÷ 70.0°C

-

Входящ импеданс

>1012Ω

>1012Ω

-

-

α коефициент

-

-

0.00 ÷ 10.00 %/°C

-

K константа

-

-

0.010 ÷ 19.999 cm-1

-

Съпротивление

обхват: 0.500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, точност ±2% от измереното

Температурен сензор

Pt-1000

Захранване

12 V / 100 mA захранващ адаптер

Тегло

560 g

Размери (mm)

L = 200, W = 180, H = 20/50

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG