CX-505, Мултифункционален уред за рН/ORP/EC/TDS/O2/P/Соленост

Каталожен № CX-505.
CX-505, Мултифункционален уред за рН/ORP/EC/TDS/O2/P/Соленост
Многофункционален, комбиниран лабораторен уред за измерване на рН, редокс потенциал (mV), проводимост (EC), соленост, общо количество разтворени вещества (TDS), съпротивление, разтворен кислород в % или mg/l, атмосферно налягане и температура. Висока точност и повторяемост във всички измервателни функции. Калибриране на рН електрод и кондуктометрична клетка в 1 ÷ 5 точки, кислороден сензор в 1 ÷ 2 точки. Осветеният дисплей за наблюдение на избраната функция и температура. Памет за 4 000 резултата. USB изход. Отговаря на изискванията на GLP. Доставя се заедно с температурна сонда (CT2B-121) и ръководство за работа. Еелектродите и другите аксесоари се поръчват отделно.
Цена: 1 240,00 лв.без ДДС
Изтегли Запитване Поръчай

Описание

Този многофункционален уред (CX-505) измерва pH, редокс потенциал (mV), проводимост, соленост, TDS, разтворен кислород в % от насищане или mg/l, атмосферно налягане и температура.

 

Уредът включва всички функции на рН метрите, кондуктомерите и кислородомерите от серия 505. Всички измервателни функции се характеризират с много висока точност и стабилност на измерването.

 

Най-новият модел е модифициран, което води до предлагането на нови функции, които улесняват работата, осигуряват по-висока точност и отговарят на повече изисквания.

 

Уредът притежава много полезни функции, като функция ”HOLD” за замразяване на резултата на дисплея, сигнализиране на стабилизирането на резултата със символ ”ГОТОВ” и звук, възможност за изпращане на отчет за калибриране към компютър - до 10 последни калибрации.

 

Резултатите от измерването се показват на лесен за четене LCD дисплей със задно осветяване.

 

Основни характеристики и предимство

 • CX-505 измерва pH, редокс потенциал (mV), проводимост, соленост, TDS, съпротивление, разтворен кислород в % от насищане или mg/l, атмосферно налягане и температура.
 • Висока точност и повторяемост във всички измервателни функции.
 • Калибриране на рН електрод и кондуктометрична клетка в 1 ÷ 5 точки, кислороден сензор в 1 ÷ 2 точки.
 • Осветеният дисплей позволява наблюдение на избраната функция и температура.
 • Във функцията pH автоматичната корекция на промените в стойността на стандартния разтвор на pH, заедно с температурните промени за стандартите NIST.
 • Във функцията за измерване на проводимостта автоматичен избор на температурния коефициент α за естествена и свръхчиста вода.
 • Във функцията на проводимост възможност за въвеждане на коефициента α.
 • Памет за 4 000 резултата.
 • USB изход.
 • Отговаря на изискванията на GLP

 

Във функцията за измерване на pH:

 • Калибриране на pH електрода в 1 ÷ 5 точки.
 • Автоматично откриване на буферните разтвори, техните стойности могат да бъдат зададени от потребителя.
 • Автоматичната корекция на стойността на pH стандартния разтвор се променя заедно с температурните промени за стандартите NIST, което елиминира необходимостта от затопляне или охлаждане.
 • Възможността за запаметяване на характеристиките на 3 pH електрода позволява бързата им подмяна.
 • Автоматичен контрол на състоянието на електрода.
 • Възможност за преглед на параметрите на електрода (офсет и наклон).
 • Веригите за измерване на pH и проводимостта са изолирани, което позволява точни и безгрешни едновременни измервания в същия съд.
 • В зависимост от вида на използвания електрод може да се използва за чиста вода, канализация, почва, пасти и др.

 

Във функцията за измерване на mV и редокс потенциал:

 • Прецизно измерване на редокс потенциала (точност 0,1 mV).
 • Възможност за измерване на mV по отношение на зададения или измерен референтен потенциал (Vref).
 • Възможност за автоматично изчисляване на резултата от редокс потенциала спрямо стандартния водороден електрод.

 

Във функцията за измерване на проводимостта:

 • Пълният обхват на измерване позволява измервания в ултра чиста вода, както и в много солени разтвори.
 • 6 поддиапазона се превключват автоматично.
 • В случай на измервания на естествена вода с проводимост от 60 μS/cm до 1 mS/cm, измервателният уред позволява използването на нелинейна температурна компенсация. Параметрите на този тип вода са определени в норма EN27888:1999 и се отнасят за повърхностни води, дълбоки води и кладенци. Това решение намалява грешката при измерване.
 • Точността на измерване на свръхчистата вода с температурна компенсация беше увеличена чрез автоматично регулиране на коефициента α в зависимост от температурата и вида на следите от замърсяване.
 • Калибриране чрез въвеждане на константата K на клетката или в стандартни разтвори в 1 до 5 точки.
 • Широк диапазон на коефициента α 0 ÷ 10 % / °C, избран в зависимост от измервания разтвор.
 • Възможност за промяна на референтната температура.
 • Възможност за съхраняване на константи K от 3 клетки, които покриват целия диапазон на измерване.
 • Автоматично изчисляване на проводимостта в соленост в NaCl или KCl на базата на реалните характеристики вместо постоянен коефициент, което значително повишава точността.
 • Възможност за определяне на TDS с въвеждане на TDS коефициент в диапазон 0.2 ÷ 1.0.
 • Добавена е опция за измерване на съпротивление.
 • Клетка за проводимост с висока точност ECF-1 се предлага като допълнително оборудване. Диапазон на измерване 0 ÷ 400 mS/cm достатъчен за измервания в ултра чиста вода и проби с висока концентрация на сол. Металните електроди се почистват лесно, а корпусът от PVC го предпазва от механични повреди.

 

Във функцията за измерване на кислород:

 • Автоматично изчисляване на влиянието на атмосферното налягане върху концентрацията на кислород във вода в mg/l.
 • Автоматично прехвърляне на солеността, измерена в режим на проводимост, в режим на измерване на кислород с изчисляване на влиянието му върху стойността на съдържанието на кислород.
 • 1 или 2 точково калибриране на сензора за кислород.
 • В случай на измерване на кислород се препоръчва да закупите точен, лесен за използване и поддръжка галваничен кислороден сензор COG-1.

 

Във функцията за измерване на атмосферното налягане:

 • Възможност за непрекъснато наблюдение на стойността на атмосферното налягане на екрана на измервателния уред.

 

Други функции:

 • Автоматична или ръчна температурна компенсация.
 • Вътрешен часовник с дата.
 • Datalogger за 4000 набора от данни.
 • Съхраняване на резултатите от измерването с час и дата, взети единично или в серии със зададен интервал от време.
 • Резултатите и данните за калибриране се съхраняват в енергонезависима памет.
 • Възможност за регулиране на яркостта на екрана в зависимост от външните условия.
 • Съхраняване и запомняне на зададената дата за следващо калибриране.
 • USB изход за връзка с компютър.
 • Промяна на датата, защитена с парола
 • Софтуерът за предаване на данни позволява разпечатване на данните във вид, защитен от всякакви промени.
 • Захранва се с адаптер.
 • Уредът отговаря на изискванията на GLP.

 

Окомплектовка

Допълнителното оборудване се избира от потребителя в зависимост от прогнозираните параметри, които ще се измерват и вида на измерваните разтвори.

 

В стандартния комплект е добавен температурен датчик CT2B-121.

 

Доставя се без електродите, с температурен детектор и захранващ адаптер. Електродите и другите аксесоари се поръчват отделно по избор.

 

Спецификации

Функция

pH

mV

Проводимост /
Соленост

O2 (mg/l)

O2 (%)

Температура

Обхват

-6.000 ÷ 20.000 pH

±1999.9 mV

0 ÷ 1999.9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl

0 ÷ 60 mg/l

0 ÷ 600%,:
0 ÷ 100% (във въздух)

-50.00 ÷ 200.00°C

Точност
(±1 знак)

±0.002 pH*

±0.1 mV*

до 19.99 mS/cm ±0.1%*
над 20.00 mS/cm ±0.25 %/
соленост 2 %

±0.01 mg/l*

±0.1 %

±0.1°C

Температурна компенсация

-5 ÷ 110°C

-

-5 ÷ 70°C

0 ÷ 40°C

-

-

Входящ импеданс

>1012Ω

>1012Ω

-

-

-

-

α коефициент

-

-

0.00 ÷ 10.00 %/°C

-

-

-

K константа

-

-

0.010 ÷ 19.999 cm-1

-

-

-

Съпротивление

обхват: 0.500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, точност ±2% от измереното

Въздушно налягане

800 ÷ 1100 hPa, точност ±2 HPa

Захранване

12 V / 100 mA захранващ адаптер

Тегло

570 g

Размери (mm)

L = 200, W = 180 H = 20/50

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG