Измерване, контрол и управление на рН

11/3/2018

ЗА ВОДАТА » КИСЕЛИННОСТ / АЛКАЛНОСТ (PH)

Измерватели (метри), контролери, електроди и аксесоари за измерване на рН на водата. Величината на рН се определя от количественото съотношение във водата на водородните катиони (Н+) и хидроксилните аниони (ОН-), образуващи се при дисоциацията на водата. Ако йоните ОН- преобладават във водата, ще имаме рН по-голямо от 7, тоест водата ще има основна (алкална) реакция, а при повишено съдържание на Н+ ще имаме кисела реакция и рН ще бъде по ниско от 7. В дестилираната вода има равновесие и рН е приблизително равно на 7. Обикновено мащабът на рН варира от 0 до 14. Стойността на рН на водата показва колко кисела или алкална е тя. В идеалния случай стойността на рН трябва да бъде между 7 и 7,4.
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG