Отриване и измерване на електросмог замърсяване

10/5/2022

Както е известно дори в личните автомобили може да бъде открит електрически смог от бордова електроника, отоплението на седалките и други допълнителни електрически екстри. Освен това тъй като металната каросерия предотвратява разсейването навън, източниците на радиация се отразяват вътре в превозното средство, което води до повишено излагане на радиация.

 

От друга страна микровълновата радиация е без мирис и е невидима, но – в зависимост от интензитета – не е безвредна в дългосрочен план. Високочестотните полета, известни като електросмог, могат да се разпространяват на вълни от източника на радиация, да пречат на функционирането на други електрически устройства и също така да въздействат върху човешкото тяло. Електромагнитното излъчване прониква през тънките стени, конвенционалните прозорци, както и керемидите и тялото реагира на тези полета като антена.

 

С помощта на устройството за измерване на радиация BR16 вие ще можете да откриете микровълнови емисии от всички високочестотни устройства, работещи в 2,45 GHz ISM обхват. Този уред е идеален напр. в домакинството или офиса. Преносимият BR16 ще ви предупреждава за опасни източници на радиация винаги, когато измерената стойност е над максималната гранична стойност на ICNIRP от 5 mW/cm². BR16 автоматично предупреждава потребителя чрез комбинация от звуков сигнал и червен светодиод, мигащ под дисплея. Това прави откриването на източници на прекомерна радиация също толкова лесно, колкото и намирането на източници на смущения, причиняващи технически проблеми у дома или на работното място.

 

При определяне на гранични стойности във високочестотния диапазон повечето страни по света се ръководят от препоръките на Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP). Настоящите препоръки за гранични стойности на ICNIRP варират в зависимост от случая на приложение от 0,2 до 5 mW/cm². Допустимата пределна стойност на емисиите, напр. за микровълнови фурни в съответствие с DIN EN 60335-2-90 е 5 mW/cm², текущата гранична стойност за UMTS честоти във FRG съгласно немската федерална наредба за контрол на емисиите 26 (BlmSchV) обаче възлиза на прибл. 1 mW/cm². Стойности, надвишаващи гранична стойност от 5 mW/cm², единодушно се оценяват като вредни за здравето.

 

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/http://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG