За компанията

 

 КОИ СМЕ НИЕ ?

 

Биоевибул ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) със седалище и управление гр. София. Ние сме дистрибутори на инструменти за измерване на различни параметри в индустрията, селското стопанство, екологията, науката, образованието и други свързани области. Ние предлагаме внимателно подбрани уреди за контрол на качеството и безопасността, които могат да бъдат прилагане, както в лабораторията, така и на полето.

 

 НАШАТА ЦЕЛ

 

Основната ни цел е да разширим обхвата и повишим качеството на нашите услуги чрез обединяване и съчетаване на опита, знанията и ресурсите на водещи производители, частни институции, научни работници, специалисти и експерти от страната и чужбина.

Ние разглеждаме нашата цел като основополагащ фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на бизнеса.

 

 ПОДХОД КЪМ КЛИЕНТА

 

Отношението ни към Клиентите се гради на следните основни принципи:

 • доверие, коректност и взаимноизгодно партньорство;
 • измерими и достижими във времето задачи и резултати;
 • интелектуална и емоционална съвместимост;
 • психологически комфорт и висока ефективност;
 • системен подход и непрекъснато подобрение на сътрудничеството;
 • максимална ангажираност.

 

 НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

Биоевибул предлага на своите клиенти внимателно подбрани инструменти, уреди, устройства и системи за мониторинг на технологични, екологични и селскостопански параметри. Голяма гама от продуктите са специално предназначени за учебни цели.

 

Ние организираме нашата дейност така, че да можем да предоставим не само конвенционални инструменти, но и интегрирани решения с регистратори на данни, безжични системи за мониторинг, дистанционно наблюдение и други иновативни решения.

 

 НЯКОИ ОТ НАШЕТЕ ПАРТНЬОРИ И ДОСТАВЧИЦИ

 

 • Comet System (Чехия) - фирмата е в бизнеса на разработването и производството на компютъризирани измервателни уреди от 1991 г. основно системи за регистриране на данни (datalogging измервателни системи)
 • Decagon Devises (САЩ) – разработва, произвежда и продава научно-изследователски инструменти за измерване на водата, слънцето, почвата, топлината.
 • HW group s.r.o (Чехия) е производител на сензори с IP интерфейс и решения за дистанционно наблюдение и дистанционно управление.
 • KIMO (Франция) проектира и произвежда инструменти за измерване и наблюдение на параметрите на въздуха.
 • Milwaukee (Унгария, САЩ) е динамичен световен производител на електрохимични уреди за анализ и измервания на качеството на водата, храните, напитките, околната среда, фармацията, биотехнологията, химията, селското стопанство, градинарството, хидропониката, аквариумите, басейните и др.
 • Newsteo (Франция) – дейностите на фирмата са разпределени в 3 области: телеметрия (решения за безжичен пренос на данни за различни видове приложения с възможност за проследяване, идентификация, надзор; проследимост (активни етикети за радиочестотна идентификация на стоки или лица); безопасност на работниците (нова гама от безжични продукти за гарантиране безопасността на хората).
 • Vernier (САЩ) – мисията на фирмата е да вдъхнови научно любопитство в ученици и студенти от целия свят. Фирмата се стремим да разнообрази учебния процес и да подкрепи преподавателите с нови инструменти за измерване, събиране, анализиране и интерпретиране на научни измервания и данни.

 

 НАМЕРЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

 

 • Все по-тясна специализация в приоритетно значими области;
 • Организация на своята дейност така, че да посрещне всички нужди на своите клиенти за управленска и техническа експертиза.

 

 

 

http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG