за Индустрията » Акселерометри

Датчици, сензори, логери, измерватели, регистратори и други устройства (акселерометри) за измерване ускорението на движещи се обекти. Акселерометрията е техника, която позволява да се измери ускорението в различни движещи се обекти. Като записващо оборудване се използват акселерометри или акселерографи. В повечето проучвания широко са разпространени сензорите за ускорение, които използват пиезоелектрически или индукционни датчици. И в двата случая се измерва силата на инертност, което се случва по време на ускорение или забавяне на движещото се тяло. За да се реализира акселерометричното измерване е необходимо: да се определи приблизително величината на ускорението, да се подбере акселерометър със съответната чувствителност, да се определи начина на закрепване към тялото, а посоката на движение да съвпада с посоката на реагиране на акселерометъра.
PCE-VD 3, Регистратор на вибрации PCE-VD 3, Регистратор на вибрации
Кат № PCE-VD3. Уред за измерване и записване на вибрации по трите оси (х, y и z). Обхват на измерване ±18 g за всяка ос. Резултатите се записват на вътрешна памет с капацитет 85764 записа. Възможност за неподвижно закрепване посредством специален държател. Доставя се със софтуер, батерия и държател.
Цена: 455,00 лв.без ДДС
 
PCE-MSR-145S-TA, Акселерометър-термометър PCE-MSR-145S-TA, Акселерометър-термометър
Кат № PCE-MSR145STA. Мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g / ±2g) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер.
Цена: 770,00 лв.без ДДС
 
PCE-MSR-145-S-THA, Акселерометър-термо-хигрометър PCE-MSR-145-S-THA, Акселерометър-термо-хигрометър
Кат № PCE-MSR145STHA. Мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0 … 100%) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер и интерфейсен USB кабел.
Цена: 915,00 лв.без ДДС
 
PCE-MSR-145S-THPA, Ускорение-температура-влажност-налягане PCE-MSR-145S-THPA, Ускорение-температура-влажност-налягане
Кат № PCE-MSR145STHPA. Мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0 … 100%), абсолютно налягане (0 … 2500 mbar) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер и интерфейсен USB кабел.
Цена: 1 070,00 лв.без ДДС
 
PCE-MSR-145WS-TA, Водоустойчив акселерометър-термометър PCE-MSR-145WS-TA, Водоустойчив акселерометър-термометър
Кат № PCE-MSR145WTA. Водоустойчив мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g / ±2g) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставя се със софтуер и USB интерфейсен кабел.
Цена: 870,00 лв.без ДДС
 
PCE-MSR-145WS-THA, Водоустойчив акселерометър-термо-хигрометър PCE-MSR-145WS-THA, Водоустойчив акселерометър-термо-хигрометър
Кат № PCE-MSR145WTHA. Водоустойчив мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0-100%) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставя се със софтуер и USB интерфейсен кабел.
Цена: 1 020,00 лв.без ДДС
 
PCE-MSR-145WS-THPA, Водоустойчив мултифункционален акселерометър PCE-MSR-145WS-THPA, Водоустойчив мултифункционален акселерометър
Кат № PCE-MSR145WTHPA. Водоустойчив мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0 … 100%), абсолютно налягане (0 … 2500 mbar) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер и интерфейсен USB кабел.
Цена: 1 170,00 лв.без ДДС
 
TRE35 Безжичен акселерометър и термометър TRE35 Безжичен акселерометър и термометър
Кат № PFPN-TRE25-001. Безжичен логер за измерване, записване и предаване на ускорение (удари, вибрации, падане) и температура. Обхват на измерване на ускорението по трите оси от -16g до + 16g и за температура от -40° до +85°C. Устройството измерва, записва и изпраща по безжичен път данните на USB приемник. Безжичен обхват до 100m в празно пространство. Захранва се с батерия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Доставя се батерия и ръководство за работа. USB приемникът и софтуерът се поръчват и закупуват отделно.
Цена: 650,00 лв.без ДДС
 
TRE37 Безжичен акселерометър и термо-хигрометър TRE37 Безжичен акселерометър и термо-хигрометър
Кат № PFPN-TRE37-001. Безжичен логер (тракер) за измерване, записване и предаване на данни за шок (удари, вибрации, падане), температура и влажност. Обхват на измерване на ускорението по трите оси от -16g до + 16g, за температура от -40° до +85°C и за влажност от 0 до 100%. Устройството измерва, записва и изпраща по безжичен път данните на USB приемник. Безжичен обхват до 100m в празно пространство. Захранва се с батерия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Доставя се батерия и ръководство за работа. USB приемникът и софтуерът се поръчват и закупуват отделно.
Цена: 780,00 лв.без ДДС
 
TRE38 Безжичен акселерометър, термометър, термохигрометър и луксомер TRE38 Безжичен акселерометър, термометър, термохигрометър и луксомер
Кат № PFPN-TRE38-001. Безжичен логер (datalogger) за измерване, записване и предаване на данни за шок (удари, вибрации, падане), температура, влажност и осветеност. Обхват на измерване за ускорението по трите оси от -16g до + 16g, за температура от -40° до +85°C, за влажност от 0 до 100% и за осветеност от 0 до 220 Lux. Устройството измерва, записва и изпраща по безжичен път данните на USB приемник. Безжичен обхват до 100m в празно пространство. Захранва се с батерия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Доставя се батерия и ръководство за работа. USB приемникът и софтуерът се поръчват и закупуват отделно.
Цена: 880,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG