Влагомери » Влагомери за дърво

Влажността на дървесината се определя като съдържание на вода, изчислено в проценти по отношение на въздушно или абсолютно сухата й маса. Водата в дървесината бива: капилярна - в порите и в капилярите на дървесината, хигроскопична - в клетъчните стени, и химически свързани с дървесината. В зависимост от влажността, дървесината се разделя на сурова - със съдържание на вода над 35 %, въздушно суха - над 10 до 15 %, и стайно суха - около 10 %. В зависимост от относителната влажност на околната среда дървесината поема влага - набъбва, или отдава влага - съсъхва. Най-осезателно дървесината набъбва или съсъхва в тангенциално направление - от 6 до 10 %, по-слабо в радиално - от 3 до 5 %, и най-малко успоредно на влакната - 0,1-0,3 %.
HM9-WS1, Влагомер за фурнир HM9-WS1, Влагомер за фурнир
Кат № 60-HM9-WS1. Влагомер за безразрушително измерване влажност на фурнири с дебелина от 0,5 до 3,0 mm. Обхватът на измерване 2 ~ 30% влага. Минимална дебелина на измервания обект 0,5 mm. В устройството има 21 предварително зададени вида дърво с плътност от 0,175 до 1,075 g/cm3. Доставя се в мек калъф заедно със сертификат за калибриране, батерии и ръководство за работа.
Цена: 930,00 лв.без ДДС
 
HM9-WS5, Влагомер за паркет HM9-WS5, Влагомер за паркет
Кат № 60-HM9-WS5. Влагомер за безразрушително измерване влажност на паркет. Обхватът на измерване 2 ~ 99%. Минимална дебелина на измервания обект 5 mm. В устройството има 21 предварително зададени вида дърво с плътност от 0,175 до 1,075 g/cm3. Доставя се в мек калъф заедно със сертификат за калибриране, батерии и ръководство за работа.
Цена: 670,00 лв.без ДДС
 
HM9-WS13, Влагомер за мебели HM9-WS13, Влагомер за мебели
Кат № 60-HM9-WS13. Влагомер за измерване влажността на мебели от дърво, дървен материал за производство на мебели, дървена дограма и други. Минимална дебелина на измервания обект 13 mm. Измерването е без повреждане на повърхността. Влагомерът е калибриран за дълбочина на измерване 13-20mm. Обхватът на измерване е от 4% до 99% влажност. Доставя се в мек калъф заедно със сертификат за калибриране, батерии и ръководство за работа.
Цена: 670,00 лв.без ДДС
 
HM9-WS25, Влагомер за греди и дъски HM9-WS25, Влагомер за греди и дъски
Кат № 60-HM9-WS25. Влагомер за безразрушително измерване влажност на дъски и дървен материал за мебели. Обхватът на измерване 2 ~ 99%. Минимална дебелина на измервания обект 25 mm. В устройството има 21 предварително зададени вида дърво с плътност от 0,175 до 1,075 g/cm3. Използва се главно за нарязани трупи, талпи, греди, дъски, ритловици, колове и други. Доставя се в мек калъф заедно със сертификат за калибриране, батерии и ръководство за работа.
Цена: 780,00 лв.без ДДС
 
HM9-DUO, Влагомер за паркет, дъски и греди HM9-DUO, Влагомер за паркет, дъски и греди
Кат № 60-HM9-DUO. Комбиниран влагомер за безразрушително измерване влажност на паркет, дъски и греди. Обхватът на измерване 2 ~ 99%. Съчетава възможностите на HM9-WS5 и HM9-WS25. Минимална дебелина на измервания обект 5 mm и 25 mm. В устройството има 21 предварително зададени вида дърво с плътност от 0,175 до 1,075 g/cm3. Доставя се в мек калъф заедно с батерии и ръководство за работа.
Цена: 1 080,00 лв.без ДДС
 
EVO-SM, Влагомер за бичена дървесина EVO-SM, Влагомер за бичена дървесина
Кат № 60-HM-EVO-SM. Влагомер за безразрушително измерване влажност на бичен дървен материал - дървени продукти с груба нарязана повърхност. Обхват на измерване 2 ~ 30% (скала до 99%). Минимална дебелина на измервания материал 25 mm. Дълбочина на сканиране 40 mm. В устройството има 21 предварително зададени вида дърво с плътност от 0,175 до 1,075 g/cm3. Използва се главно за бичен дървен материал, като дъски, греди, талпи, колове и други. Доставя се в мек калъф заедно с батерии и ръководство за работа.
Цена: 970,00 лв.без ДДС
 
EVO-WW, Влагомер за рендосана дървесина EVO-WW, Влагомер за рендосана дървесина
Кат № 60-HM-EVO-WW. Влагомер за безразрушително измерване влажност на рендосан дървен материал. Обхват на измерване 2 ~ 30% (скала до 99%). Минимална дебелина на измервания материал 13 mm. Дълбочина на сканиране 20 mm. В устройството има 21 предварително зададени вида дърво с плътност от 0,175 до 1,075 g/cm3. Използва се главно за рендосани дъски, греди, талпи, греди, колове и други. Доставя се в мек калъф заедно с батерии и ръководство за работа.
Цена: 970,00 лв.без ДДС
 
ECOscan, Влагомер за дъски и греди ECOscan, Влагомер за дъски и греди
Кат № ECO10. Сканиращ влагомер за измерване влажността на стандартен дървен материал с плътност от 0,350 до 0,670 g/cm3. Минимална дебелина на измервания обект 10 mm. Измерването е без повреждане на повърхността. Влагомерът е калибриран за дълбочина на измерване 10-20mm. Обхватът на измерване е от 4% до 30% влажност.
Цена: 320,00 лв.без ДДС
 
Moistec Pro, Влагомер за дървени и строителни материали Moistec Pro, Влагомер за дървени и строителни материали
Кат № Moistec Pro. Преносим комбиниран уред за измерване влагата на дървени и строителни материали. Измерва дървесната влага в диапазона от 2% до 65% и влагата на строителните материали в границите от 0,1% до 33%. Доставка с заедно с каишка за носене, калъф за колан, 2 x 1.5V AAA батерии и ръководство за потребителя.
Цена: 480,00 лв.без ДДС
 
MS300, Влагомер за дърво, хартия, бетон и др. MS300, Влагомер за дърво, хартия, бетон и др.
Кат № MS300. Преносим уред за измерване съдържанието на вода на голямо разнообразие различни материали с плътност от 600 kg/m3 до 2500 kg/m3, като дървесина, хартия, картон, бамбук, бетон, бакелит, пясък, зидария и други материали. Измерването се извършва по безразрушителен индуктивен метод посредством сензор, който се намира на гърба на влагомера. Обхват на измерване от 0 до 70 %. Доставя се в транспортно куфарче заедно с ръководство за работа.
Цена: 240,00 лв.без ДДС
 
MC-410, Влагомер за дърво MC-410, Влагомер за дърво
Кат № 168. Преносим уред за измерване нивото на съдържание на влага в нарязан дървен материал. Обхват на измерване влагата от 6 до 100% и на температурата от -35°C до 80°C. Интегрини електроди и допълнителна външна измервателна сонда за влага и температура. Инструментът има средна настройка за европейска дървесина, базирана на температура на дървесината от 20ºC. Автоматична температурна компенсация с външна температурна сонда. Избираема температурна единица (ºF/ºC), голям LCD дисплей, сменяеми електроди. Доставя се заедно с външна сонда за влага, външна сонда за температура, батерии и ръководство за работа.
Цена: 270,00 лв.без ДДС
 
BLW, Влагомер за дървени трупи и дърва BLW, Влагомер за дървени трупи и дърва
Кат № 11603. Преносим инструмент за измерване влага на едър дървен материал. Обхват от 10 до 60%. Снабден е със здрави електроди. Особено е подходящ за дървен материал с високо водно съдържание. Прилага се от оператори на отоплителни централи, използващи биомаса или суров дървен материал, доставчици на кръгъл дървен материал и трупи.
Цена: 1 640,00 лв.без ДДС
 
HM8-RLF/T-01, Измервател на равновесна влага HM8-RLF/T-01, Измервател на равновесна влага
Кат № HM8-RLF/T-01. Влагомер за измерване на относителна влажност, температура, равновесно съдържание на вода, точка на оросяване и абсолютна влага на дърво, дървени материали и дървесина.
Цена: 1 665,00 лв.без ДДС
 
BM22, Влагомер за дърво и строителни материали BM22, Влагомер за дърво и строителни материали
Кат № 3510205025. Преносим уред за бързо определяне на влага в дърво и строителни материали. Лесно сменяеми стоманени електроди. Двойна бар-скала за влага на дърво и влага на строителни материала. Обхват на измерване за дърво от 6 до 44 %, за строителни материали от 0.2 до 2.0 % и за температура от 0 до 40оС. Особено подходящ за измерване влагата на дърва за огрев и меки строителни замазки като гипс и подобни. Доставя се заедно с батерии и ръководство.
Цена: 65,00 лв.без ДДС
 
Bioguard, Влагомер за биогорива (дървени пелети и стърготини) Bioguard, Влагомер за биогорива (дървени пелети и стърготини)
Кат № Bioguard. Преносим, високоефективен влагомер за биогорива, като дървени пелети и дървени стърготини. Обхват на измерване от 4,5% до 67% влага в зависимост от вида биогориво. Ергономична дръжка и дисплей със задно осветление и автоматична температурна компенсация (от 0 до 50 ºC). Доставя се в калъф заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
BioPoint, Влагомер за биогорива (дървени пелети и стърготини) BioPoint, Влагомер за биогорива (дървени пелети и стърготини)
Кат № Biopoint. Преносим, високоефективен влагомер за биогорива, като дървени пелети и дървени стърготини. Обхват на измерване от 4,5% до 67% влага в зависимост от вида биогориво. Ергономична дръжка и дисплей със задно осветление и автоматична температурна компенсация (от 0 до 50 ºC). Доставя се в калъф заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 660,00 лв.без ДДС
 
DM-200W, Влагомер за дърво DM-200W, Влагомер за дърво
Кат № DM200W. Преносим уред за измерване влага на дърво и дървени материали. Два обхвата на измерване: 0 ~ 2% и 0 ~ 90%. Използва без-разрушителна високо-честотна технология. Функция за автоматично изключване. Възможност за промяна на честотата на излъчване. Три здрави метални електрода. Доставя се в куфарче, заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 345,00 лв.без ДДС
 
PC-16A, Влагомерна везна (1mg, 160 С) PC-16A, Влагомерна везна (1mg, 160 С)
Кат № PC-16A. Автоматична влагомерна везна за определяне съдържанието на влага. Обхват на измерване от 0 до 100% влага, нагряване от 60 до 160оС. Намира широко приложение във всички области, които се нуждаят от бързо измерване на влагата на медикаменти, зърно, тютюн, химикали, чай, храни, текстил, строителни материали и др. Възможност за избор на три различни режима на измерване: ръчен, времеви и автоматичен. Лесна за работа и управление от тъч скрийн. Доставя се заедно с две измервателни тарелки, държател на тарелки, захранващ кабел, референтна калибрираща тежест и ръководство за работа.
Цена: 1 440,00 лв.без ДДС
 
XY-105W, Влагомерна везна (5mg, 199оС) XY-105W, Влагомерна везна (5mg, 199оС)
Кат № XY105W. Автоматична влагомерна везна за определяне съдържанието на влага. Обхват на измерване от 0 до 100% влага, повторяемост 5mg/0,005g; проба до 110 g, нагряване от 40 до 199оС. Намира широко приложение във всички области, които се нуждаят от бързо измерване на влагата на медикаменти, зърно, тютюн, химикали, чай, храни, текстил, строителни материали и др. Възможност за съхраняване на 15 програми на тестване. Доставя се заедно с комплект измервателни тарелки, държател на тарелки, захранващ кабел, референтна калибрираща тежест и ръководство за работа.
Цена: 1 660,00 лв.без ДДС
 
MC-500N, Влагомер за дърво и замазки MC-500N, Влагомер за дърво и замазки
Кат № 1500. Индикатор за влага на дървени и строителни материали. Контактно безразрушително измерване на влагата чрез използване на диелектрична поле с висока честота. Дълбочина на измерване 40 mm. Обхват на измерване на строителни материали от 0 до 10% и за дървени материали от 0 до 30 %. Обхват на измерване за строителни материали сух/влажен/мокър. Доставя се с батерия и ръководство за работа.
Цена: 380,00 лв.без ДДС
 
MC-160SA, Влагомер за дърво и строителни материали MC-160SA, Влагомер за дърво и строителни материали
Кат № 132. Микропроцесорно контролиран ръчен инструмент за измерване влага на дървени и строителни материали. Обхват на измерване за дървени материали от 0 до 82.5% и за строителни материали от 0 до 16 %. Изчислява и показва относителната влага на строителните материали в границите от 0 до 99 %. Възможност да измерва девет групи дървени материали и шест вида строителни материали. Прилага се при итонг, тухли, фаянс, гипс, етернитови плочи, теракот, пясък, PVC / балатум върху бетон, бетон, бетонна плоча, клинкер и 230 различни видове дърво. Доставя се в мека чанта за носене, заедно с 9 волтова батерия и многоезично ръководство за работа.
Цена: 515,00 лв.без ДДС
 
BM40, Влагомер за строителни материали BM40, Влагомер за строителни материали
Кат № BM40. Преносим уред за без разрушително измерване на влагата минерални строителни материали и дърво. Десет вградени калибровки за плътни тухли (0% до 20%), анхидритна замазка (0% до 20%), циментова замазка (0% до 20%), пясъчно-варовикови тухли (0% до 20%), газов бетон (0% до 20%), високоизолираща тухла (0% до 20%), бетон (0% до 20%), твърда дървесина (напр. Клен, бреза, бук, дъгласова ела, дъб, ясен, орех, от 0% до 50%), мека дървесина (напр. Смърч, бор, череша, лиственица, меранти, топола, от 0% до 50%), ПДЧ (0% до 50%) и температура -10°C до 55°C. Дълбочина на пробонабиране / проникване до 50 mm. Функция за автоматично изключване. Доставя се заедно с батерия, декларация за съответствие и ръководство за работа.
Цена: 295,00 лв.без ДДС
 
MC-550N, Скенер за влага на лодки и каравани MC-550N, Скенер за влага на лодки и каравани
Кат № 1502. Безразрушителен измервател, индикатор и скенер за влагата в лодки и каравани. Обхват на измерване от 0 до 30 %. Бързо и лесно определяне дали дървените лодки са сухи преди боядисване или лакиране. Особено подходящ за откриване и проследяване на течове, електрически кабели и метални предмети под повърхността на изпитвания обект. Дълбочина на проникване до 40 mm в зависимост от плътността на материала. Доставя се с батерия и ръководство за работа.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
MC-460/S-10 Влагомер за дърво MC-460/S-10 Влагомер за дърво
Кат № 135. Преносим влагомер за масивно дърво и дървени материали. Обхват на измерване от 3 до 140 % спрямо сухо тегло. Намира приложение за бързо и точно определяне на съдържанието на влага в иглолистна дървесина, твърда дървесина и други дървесни материали (общо 264 вида). Доставя се в куфарче заедно с ръчен електрод S-10 с двойка електродни върхове с дълбочина на измерване 10 mm, батерия и ръководство за работа.
Цена: 630,00 лв.без ДДС
 
MC-460/S-30 Влагомер за дърво MC-460/S-30 Влагомер за дърво
Кат № 136. Преносим влагомер за масивно дърво и дървени материали. Обхват на измерване от 3 до 140 % спрямо сухо тегло. Измервателна сонда с плъзгащ се чук и пробивни електроди. Намира приложение за бързо и точно определяне на съдържанието на влага в иглолистна дървесина, твърда дървесина и други дървесни материали (общо 264 вида). Доставя се в куфарче заедно с ръчен електрод S-30 с двойка електродни върхове с дълбочина на измерване 30 mm, батерия и ръководство за работа.
Цена: 720,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG