Влагомери » Влагомери за биомаса

Енергийното понятие за биомаса включва различни възобновяеми ресурси за произвеждане на цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали. Има различни видове биомаса, като дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци и пр. Характерното за ресурсите на биомаса е това, че те могат да бъдат възстановявани.
BLO, Система за измерване влага на биомаса BLO, Система за измерване влага на биомаса
Кат № 12089. Система за онлайн измерване съдържанието на вода в дървесен чипс и други материали чрез използване на външен сензор. Различни модели сензори за монтаж в шнекове. Сензорите и измерват едновременно влага и температура. Възможност за измерване на влагата на 32 различни видове продукти. Изходи 4-20 mA. Допълнително могат да бъдат интегрирани 2 релейни изхода за влага. Други възможности по желание на клиента.
Цена: 7 980,00 лв.без ДДС
 
LabDry, Лабораторна система за влага LabDry, Лабораторна система за влага
Кат № 12176. Лабораторна система за определяне влагата на материали чрез използване на метода за сушене до постоянно тегло. Напълно софтуерно обезпечена. Отговаря на изискванията на добрата лабораторна практики (GLP). Стандартната доставка включва ръчен скенер с USB интерфейс, 100 броя алуминиеви тарелки с бар код и специализиран софтуер.
Цена: 2 640,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/http://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG