за Водата » Киселинност / Алкалност (pH)

Измерватели (метри), контролери, електроди и аксесоари за измерване на рН на водата. Величината на рН се определя от количественото съотношение във водата на водородните катиони (Н+) и хидроксилните аниони (ОН-), образуващи се при дисоциацията на водата. Ако йоните ОН- преобладават във водата, ще имаме рН по-голямо от 7, тоест водата ще има основна (алкална) реакция, а при повишено съдържание на Н+ ще имаме кисела реакция и рН ще бъде по ниско от 7. В дестилираната вода има равновесие и рН е приблизително равно на 7. Обикновено мащабът на рН варира от 0 до 14. Стойността на рН на водата показва колко кисела или алкална е тя. В идеалния случай стойността на рН трябва да бъде между 7 и 7,4.
pH-Метри
pH-Метри
pH-Монитори
pH-Монитори
pH-Контролери
pH-Контролери
pH-Трансмитери
pH-Трансмитери
pH-Електроди
pH-Електроди
pH-Разтвори
pH-Разтвори
pH-Аксесоари
pH-Аксесоари
pH-Симулатори
pH-Симулатори
CX-505, Мултифункционален уред за рН/ORP/EC/TDS/O2/P/Соленост CX-505, Мултифункционален уред за рН/ORP/EC/TDS/O2/P/Соленост
Кат № CX-505. Многофункционален, комбиниран лабораторен уред за измерване на рН, редокс потенциал (mV), проводимост (EC), соленост, общо количество разтворени вещества (TDS), съпротивление, разтворен кислород в % или mg/l, атмосферно налягане и температура. Висока точност и повторяемост във всички измервателни функции. Калибриране на рН електрод и кондуктометрична клетка в 1 ÷ 5 точки, кислороден сензор в 1 ÷ 2 точки. Осветеният дисплей за наблюдение на избраната функция и температура. Памет за 4 000 резултата. USB изход. Отговаря на изискванията на GLP. Доставя се заедно с температурна сонда (CT2B-121) и ръководство за работа. Еелектродите и другите аксесоари се поръчват отделно.
Цена: 1 240,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG